Obec PREDAJNÁ - Obecný úrad
vyhľadávanie 

Obecný úrad


Zamestnanci - kontakty
Kontakty

  Meno: Ing. Tatiana Čontofalská
  Funkcia: starostka obce
  Tel: 048 / 619 21 19
  Fax: 048 / 619 23 45
  Mobil: 0905 984 229
  Email: obecpredajna@stonline.sk , contofalska@stonline.sk
  Web: www.obecpredajna.sk

  Meno: Eva Mamojková
  Funkcia: samostatný referent pre účtovníctvo
  Telefón: 048/6192 119


  Meno: Ing. Mariana Kňazovická
  Funkcia: samostatný referent pre správu dani a poplatkov
  Telefón: 048/6192 119

  Meno: Renáta Lányová
  Funkcia: matrikárka, samostatný referent pre personalistiku a evidenciu obyvateľov
  Telefón: 0905 215 766

  Meno. Oľga Kubišová
  Funkcia: upratovanie v priestoroch obecného úradu a doručovateľka obecných písomností
  Telefón: 048/ 6192 119

  Meno: Anton Živický
  Funkcia: správca budov, kurič, údržbár a vodič
  Telefón: 0917 309 725
Ďalšie foto

Predajna - obecny_urad_02 Predajna - obecny_urad_03 Predajna - obecny_urad_05 Predajna - obecny_urad_06

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti[čítaj viac]