Obec PREDAJNÁ - Oznamy regiónu
vyhľadávanie 

Oznamy regiónu


2021 - 2022
Železiarne Podbrezová a.s.
PONUKA PRÁCE
E L E K T R O B I C Y K L E
E L E K T R O B I C Y K L E
15. 9.
2021
Deň otvorených dverí
BIATLON - NBC v Osrblí
E L E K T R O B I C Y K L E
21. 8.
2021
S N P - 77. vyročie
REGIONÁLNE OSLAVY - KRPAČOVO
E L E K T R O B I C Y K L E
Jún
2021
DEŇ NARCISOV
- Liga proti rakovine -
Liga-proti-rakovine_2021-web.jpg
MSR BIATLON Osrblie
August
2020
Program - PODUJATÍ NAŽIVO - August 2020
Stredoslovenské osvetové stredisko BANSKÁ BYSTRICA
MSR BIATLON Osrblie
14. - 16. 2.
2020
Pozvánka na
Majstrovstvá Slovenskej republiky BIATLON v Osrblí
MSR BIATLON Osrblie
1. 4.
2018
Pozvánka na
otvorenie staničnej reštaurácie ČHŽ LAMPÁREŇ
Svetový deň cestovného ruchu
30. 3.
2018
Pozvánka na
VELKÚ NOC SO ŽELEZNIČKOU
Svetový deň cestovného ruchu
27. 9.
2017
Pozvánka na Svetový deň cestovného ruchu
Brezno
Svetový deň cestovného ruchu
26. 8.
2017
HOREHRON, HOREHRON,
TY KRÁSNY HOREHRON
,,Horehronie - kus krajiny bohatej na skalnaté polia, mohutné nízkotatranské velikány, bájami opradené hory Slovenského rudohoria, ale krajiny chudobnej
na chlieb a úrodnú pôdu.
Za starých čias sa hovorilo, že tu je koniec chleba a začiatok skál. Dnes tu žijú pracovití, usilovní, pokorní, dobrosrdeční a pohostinní Horehronci. Horehronský folklór, nárečia, kroje, piesne a tance sú známe široko-ďaleko. Poďme sa pokloniť tomuto kraju a týmto ľuďom s pokorou, vierou a nádejou."

Posolstvo tohto podujatia nespočíva len v prezentácii jednotlivých folklórnych skupín prostredníctvom javiskového prejavu na večernom galaprograme. Predovšetkým nás čaká deň plný dobrej nálady, krásnych zážitkov, emócií, diskusií, spevu a ľudovej hudby či nadviazania nových a upevnenie existujúcich priateľstiev.
E L E K T R O B I C Y K L E
19. 8.
2017
S N P - 73. vyročie
REGIONÁLNE OSLAVY - KRPAČOVO
E L E K T R O B I C Y K L E
2017
E L E K T R O B I C Y K L E
Požičovňa Brezno
E L E K T R O B I C Y K L E
9. 5. 2017
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov
SR (ASRPO SR)

Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou konštituiovaná v zmysle ustanovení § 1 a § 2 Zák. č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení Zák. č. 300/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov ako organizácia fyzických a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR.
Prioritným cieľom ASRPO SR je vybudovanie siete Integračných centier sociálnej pomoci („ICSP“), čím deklarujeme záujem byť aktívnym subjektom pri tvorbe, skvalitňovaní sociálnej politiky štátu a prispievaní k tvorbe kvalitatívnych hodnôt života občanov Slovenska. Našim prvoradým cieľom je postupne otvárať ( ICSP) najskôr v krajských a postupne vo všetkých okresných mestách, aby sme boli blízko k občanom a mali priestor pôsobiť a venovať sa prevencii, poradenstvu, vyhľadávacej činnosti v oblasti výkonu sociálnej práce, ale aj poradenstva v oblasti práva i ekonomiky.

Odborným garantom, supervízorom, projektovým manažérom ASRPO SR je: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. ... viac >>
15. - 19. 8.
2016
Nezisková organizácia MISERICORDIA, n.o. organizuje:

KURZ OPATROVANIA
Intenzívny 236-hodinový „Kurz opatrovania“ (akreditovaný MPSVaR), miesto: Brezno, cena 210 € (aj na splátky bez navýšenia). Predpokladaný začiatok kurzu: 05. 12. 2016. V cene je okrem kurzu opatrovania zahrnuté:
 • odborná prax v zariadení sociálnej starostlivosti
 • kurz prvej pomoci
 • kontakt na sprostredkovateľskú agentúru pre prácu v zahraničí
 • príprava dokladov, podkladov a osobná príprava na pohovor v personálnej agentúre sprostredkujúcej prácu v zahraničí (Nemecko, Rakúsko)
 • osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku
 • uchádzačom o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR budú preplatené náklady spojené s účasťou na kurze.

POZOR!!!

Rodičia máte problém, čo s dieťaťom počas kurzu? Zabezpečíme mu starostlivosť s programom v našom Centre pre rodinu MISERICORDIA zdarma.

Informácie a prihlášky získate: 0915165800, misericordia@misericordia.sk , www.misericordia.sk .

Skorý dátum zápisu je aj pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR z dôvodu dodržania termínu podania žiadosti o úhradu nákladov na kurz opatrovania 30 dní pred začatím kurzu.

Evidovaným uchádzačom o zamestnanie, ktorí využijú REPAS preplatíme osobné náklady s účasťou na kurze.

Kurz otvárame každý mesiac!

15. 10.
2016
L O P E J S K Ý
jarmok
LOPEJSKÝ jarmok
15. - 19. 8.
2016
Týždeň otvorených dverí
DENNÝ STACIONÁR NEMECKÁ
HOREHRONSKÝ G U R M Á N F E S T
29. - 30. 7.
2016
HOREHRONSKÝ G U R M Á N F E S T
Ski Mýto, Mýto pod Ďumbierom
HOREHRONSKÝ G U R M Á N F E S T
28. - 30. 6.
2016
44. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky
v hasičskom športe
HEĽPA 2016
24. - 26. 6.
2016
H E Ľ P A
2016
HEĽPA 2016
8. 5.
2016
K O N C E R T
PROTI FAŠIZMU
Koncert proti fašizmu - BREZNO - 8. 5. 2016
16. - 21. 11. 2015
P O T R A V I N O V Á Z B I E R K A
13. 11. 2015
CHARITA BREZNO
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"
3. 11. 2015
DENNÍ STACIONÁR
sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"
Máte rodičov, starých rodičov, príbuzných, ktorí žijú osamelo a potrebovali by počas dňa podporu, pomoc, odbornú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa?
Práve pre vás sme pripravili v spolupráci s obcou Nemecká sociálnu službu –
Denný stacionár
služba na určitý čas počas pracovných dní
služba zodpovedajúca potrebám každého s ohľadom na jeho potreby, vzťahy, rodinu ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ

Čo poskytujeme? | Komu je určený? | Kde nás nájdete? | Výhody? | Čo potrebujete? | Kedy sa služba poskytuje? | Začiatok poskytovania služby? ... VIAC »»»

WWW | KONTAKT »»»
3. 11. 2015
ZEMETRASENIE STREDNÉ SLOVENSKO
3. 11 . 2015
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"

Dňa 3. novembra 2015 došlo na strednom Slovensku k zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 3.2, ktoré bolo aj makroseizmicky pozorované obyvateľmi okolitých obcí.

Zemetrasenie bolo zaznamenané seizmickými stanicami slovenskej Národnej siete seizmických staníc a Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasení.

Prosíme občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, aby čo najskôr VYPLNILI DOTAZNÍK pre každé zo zemetrasení zvlášť
... VIAC »»»
12. 6. 2015
Čistenie zjazdoviek na Chopku - "ZELENÝ CHOPOK"
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"

Pozývame všetkých milovníkov hôr na nultý ročník čistenia zjazdoviek na Chopku, ktorý sa uskutoční v piatok,12. 6. 2015 v stredisku Jasná Nízke Tatry. Príďte si užiť deň v pohybe na čerstvom vzduchu, stretnite ľudí, ktorí milujú hory a zabavte sa v priateľskej atmosfére pri ľudovej hudbe od skupiny Jánošík.

Odmena pre každého zaregistrovaného účastníka:
 • Tričko s logom podujatia
 • Vývoz lanovkou na Chopok
 • Obed v reštaurácii Rotunda

Program:
8.0 – 9.00
registrácia účastníkov pri reštaurácii Happy End / Hoteli Srdiečko, potrebné doniesť si vedro a pracovné rukavice
9.00 – 12.00 čistenie zjazdoviek
12.00 vývoz lanovkou do reštaurácie Rotunda
12.30 – 14.00 obed, zábava s ľudovou hudbou Jánošík

ON-LINE REGISTRÁCIA: http://www.jasna.sk/zazitky/eventy/zeleny-chopok/
10. 6. 2015
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"
Cyklistické preteky - "KILOMETRE PRE ZDRAVIE"
13. - 14.
1. 2015
MARKETING A REKLAMA POSKYTOVATELOV SLUŽIEB
V CR A AGROTURISTIKE
termín : 13. a 14.1. 2015 (utorok, streda)
cas: 9:00 – 17:00
miesto: obecný úrad Mýto pod Dumbierom
prihlášky: info@novyvidiek.sk

Odborný garant a lektor: Mgr. Lenka Piliarová

Školenie bude prebiehat s praktickými ukážkami a spolu budeme preberat konkrétne materiáli ich možné vylepšenia. Preto doporucujeme si doniest vlastný materiál z Vášho zariadenia viac »»»
19.10.2012
MUZIKÁLOVÝ FESTIVAL 2013
6. ročník
MUZIKÁLOVÝ FESTIVAL 2013

KÚPELE BRUSNO, 23. - 24. 8. 2013 pod záštitou prezidenta SR /program/ »»»
19.10.2012
Regionálny deň tvorivých činností 2012
Partnerstvo sociálnej inklúzie Vás srdečne pozýva na
REGIONÁLNY DEŇ TVORIVÝCH ČINNOSTÍ 2012

19. októbra 2012 na námestí M. R. Štefánika od 11.00 - 15.00 v Brezne »»»
1.10.2012
Centrum pre rodinu MISERICORDIA
Nezisková organizácia MISERICORDIA otvorila od 1. októbra 2012
Centrum pre rodinu MISERICORDIA na Nálepkovej ulici č. 7, Brezno,  kde
poskytuje opatrovateľskú starostlivosť  o deti vo veku od 1,5 do 3,5
roka a   starostlivosť o deti mladšie ako 1,5 roka na základe
individuálnej dohody. Ďalej poskytuje služby pre rodinu - psychológa,
špeciálneho pedagóga, mediátora, komplexné základné sociálne a právne
poradenstvo pre rodinu. Súčasťou činnosti centra je odborná
prednášková činnosť zameraná na výchovu, zdravotnú starostlivosť,
sociálne poradenstvo a informovanosť rodičov o nových resp.
alternatívnych formách výchovy a vzdelávania.
V rámci krúžkovej činnosti je to  hra na ľudové nástroje - drumbľa,
ústna harmonika, píšťalka a heligónka.

Informácie o službách získate na č. telefónu 0915 165 800 alebo na
emailovej adrese : misericordia@misericordia.sk
Našim cieľom je poskytovať služby pre rodinu a dieťa podľa potrieb
rodiny, ale najmä podľa potrieb Vášho dieťaťa !