Obec PREDAJNÁ - Pomoc Ukrajine - POKRAČUJE
vyhľadávanie 

Pomoc Ukrajine - POKRAČUJE

POMOC pre Ukrajinu - POKRAČUJE
Zbierka KOMUNITNÉ CENTRUM

Predajná
Pomoc-Ukrjine-Pokracuje-2022-03-23.pdf UKRAJINA-transparentny-ucet.pdf
Transparentný účet na pomoc Ukrajine:
Číslo transparentného účtu s názvom

ZMOS_POMOC_UKRAJINE
je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.
Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.
Deň otvorených dverí KC Predajná7. 3. 2022
-
Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli do zbierky darmi, pozitívnou myšlienkou, modlitbou a súcitom. Láska, ktorá sa príchodom každého z Vás hromadila bola zážitkom hojnosti a spolupatričnosti. Pomáhajme si navzájom a ostávajme v spoločnej láske voči sebe.
7. 3. 2022 - Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli do zbierky darmi, pozitívnou myšlienkou, modlitbou a súcitom. Láska, ktorá sa príchodom každého z Vás hromadila bola zážitkom hojnosti a spolupatričnosti. Pomáhajme si navzájom a ostávajme v spoločnej láske voči sebe. Pomoc-Ukrjine-Dakujeme-2022-03-07.pdf OZNAM-Ukrajina-transparentny-ucet.pdf

Spolu sa vyzbieralo 2427ks a to nasledovne:

Trvanlivé potraviny
Hygienické potreby
Ostatné (kozmetika a domácnosť)
Zabezpečenie lôžok
Zdravotnícky materiál
spolu kusy
1215
823
150
121
118

V zbierke budeme naďalej pokračovať . Bližšie informácie zverejníme na web sídle obce, komunitnom centre a v obecnom rozhlase.

Deň otvorených dverí KC Predajná
POMOC PRE UKRAJINU
Zbierka KOMUNITNÉ CENTRUM

Predajná
POMOC-pre-Ukrajinu-zbierka-KC.pdfDeň otvorených dverí KC Predajná