Obec PREDAJNÁ - ROZPOČET
vyhľadávanie 

ROZPOČET

ROZPOČET obce PREDAJNÁ

Hide details for  PLATNÝ rozpočet PLATNÝ rozpočet
02/20/2023PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 - schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023] [119 kB]
02/17/2023Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 [89 kB]
Hide details for  PLNENIE rozpočtu PLNENIE rozpočtu
03/01/2023Plnenie rozpočtu obce za rok 2022 [1091 kB]
03/01/2022Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 [1820 kB]
03/01/2022Plnenie rozpočtu Základná škola s materskou školou za rok 2021 [506 kB]
03/01/2021Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 [11340 kB]
Hide details for ARCHÍV - schválený rozpočetARCHÍV - schválený rozpočet
04/25/2022PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2022 - 2024 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2022 s výhľadom na roky 2022-2024] [3553 kB]
04/19/2021PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2021 - 2023 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 - Uznesením č. 186/2021 zo dňa 16.3.2021] [3486 kB]
01/14/2020Schválený rozpočet obce Predajná na roky 2020 - 2022 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 88/2019] [102 kB]
04/08/2019PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2019 - 2021 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 27. 3. 2019 uznesením č. 20/2019] [56 kB]
12/15/2017Schválený rozpočet obce Predajná na roky 2018 - 2020 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 14.12.2017 uznesením č.174/2017] [1009 kB]
01/30/2017Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2017 [1008 kB]
Hide details for NÁVRH rozpočtuNÁVRH rozpočtu
01/30/2023Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2023 - 2025 [3762 kB]
03/01/2022Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2022 [129 kB]
02/16/2021Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2021 - 2023 [761 kB]
11/26/2019Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 [370 kB]
03/11/2019Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2019 - 2021 [338 kB]
11/29/2017Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2018 - 2020 [996 kB]
04/18/2016Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2016 - 2018 [113 kB]
03/02/2015Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2015 - 2017 [59 kB]