Obec PREDAJNÁ - Rozvoj obce
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Rozvoj obce


ERB Predajná
PROGRAM (PROJEKTY) ROZVOJA OBCE PREDAJNÁ
Hide details for UPNUPN
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY [54056 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - ZÁVAZNÁ ČASŤ [128 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [3568 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) [300 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [331 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 2 (August 2018) [8616 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) [232 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) [85918 kB]
Hide details for rok 2019-2021- Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajnárok 2019-2021- Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [421 kB]
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [161 kB]
Hide details for rok 2018-2019 - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnejrok 2018-2019 - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2016 - 2018 financované z fondov Európskej únie [233 kB]
Hide details for rok 2018-2019 - Komunitné centrum Predajnárok 2018-2019 - Komunitné centrum Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2016 - 2018 financované z fondov Európskej únie [233 kB]
Hide details for rok 2017 - Trvalé dopravné značenie v obci Predajná rok 2017 - Trvalé dopravné značenie v obci Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2014 - 2018 formou dotácie zo Štátneho rozpočtu [305 kB]
Hide details for rok 2017 - Modernizácia obecnej knižnice obce Predajnárok 2017 - Modernizácia obecnej knižnice obce Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2014 - 2018 formou dotácie zo Štátneho rozpočtu [305 kB]
Hide details for rok 2017 - Kamerový systém v obci Predajnárok 2017 - Kamerový systém v obci Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2014 - 2018 formou dotácie zo Štátneho rozpočtu [305 kB]
Hide details for rok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajnárok 2017-2022 - Rozvoj sociálnych služieb v obci Predajná
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 - NÁVRH [485 kB]
Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [161 kB]
Hide details for rok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej službyrok 2017-2018 - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - roky 2017-2018 [124 kB]
Hide details for rok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajnárok 2015 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná [141 kB]
Hide details for rok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajnárok 2015 - Projekt kanalizácie v obci Predajná
Verejná kanalizácia - zmluva o pripojení [68 kB]
Čerpadlo kanalizácie [964 kB]
Verejná kanalizácia - žiadost o tlakovú kanalizačnú prípojku [33 kB]
Hide details for rok 2015-2025 - Rozvoj obce v rámci projektov rozvoja regiónurok 2015-2025 - Rozvoj obce v rámci projektov rozvoja regiónu
DOTAZNÍK PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom [132 kB]
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [1474 kB]
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 [22768 kB]
Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [104 kB]
Hide details for rok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajnárok 2014 - Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajnárok 2014-2015 - Revitalizácia okolia Domu smútku obce Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajnárok 2013 - Renovácia obradnej siene a výmena okien na OcÚ Predajná
Projekty "Rozvoj obce" realizované v rokoch 2013 - 2015 [85 kB]
Hide details for rok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejkurok 2012 - Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku
Rekonštrukcie Námestia Juraja Pejku [3344 kB]
Hide details for rok 2011-2018 - Podpora zamestnanostirok 2011-2018 - Podpora zamestnanosti
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2011-2015 [93 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2016-2017 [91 kB]
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu v roku 2017-2018 [84 kB]
Hide details for rok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajnárok 2010 - Rekonštrukcie ZŠ Predajná
Projekt Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Predajná [58 kB]
Hide details for rok 2007-2013 - PHSR obce Predajnárok 2007-2013 - PHSR obce Predajná
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce na roky 2007 – 2013 [3390 kB]
Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ Predajná (2019)
Projekt Modernizácia technického vybavenia Základnej škoíly s materskou školou v Predajnej
projekt-modernizacia-technickeho-vybavenia-ZS-MS-Predajna-2019.pdf

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej

Trvalé dopravné značenie (rok 2017)
Projekt trvalé dopravné značenie

Oznamujeme občanom,
že sa v celej obci po uliciach bude od 7.11.2017 do 10.11.2017
montovať trvalé dopravné značenie.
Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu .

Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
Dopravné značenie bude slúžiť na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.


Fotogaleria k rozvoju obce

2015_Obnova-osvetlenia_001 2015_Obnova-osvetlenia_002 2015_Obnova-osvetlenia_003 2015_Obnova-osvetlenia_004 2015_Obnova-osvetlenia_005 2015_Obnova-osvetlenia_006 2015_Obnova-osvetlenia_007 2015_Obnova-osvetlenia_008 2015_Obnova-osvetlenia_009 2015_Obnova-osvetlenia_010 2015_Obnova-osvetlenia_011 2015_Obnova-osvetlenia_012 2015_Obnova-osvetlenia_013 2015_Obnova-osvetlenia_014 2015_Obnova-osvetlenia_015 2015_Obnova-osvetlenia_016 2015_Obnova-osvetlenia_017 2015_Obnova-osvetlenia_018 2015_Obnova-osvetlenia_019 2015_Obnova-osvetlenia_020 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_001 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_002 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_003 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_do_obnovy_005 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_006 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_008 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_010 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_011 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_012 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_013 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_014 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_015 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_016 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_017 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_018 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_019 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_020 2010_ObnovaSkoly_001 2010_ObnovaSkoly_002 2010_ObnovaSkoly_004 2010_ObnovaSkoly_007 2010_ObnovaSkoly_014 2010_ObnovaSkoly_017 2010_ObnovaSkoly_022 2010_ObnovaSkoly_023 2012_ObnovaKulturnehoDomu_01 2012_ObnovaKulturnehoDomu_03 2012_ObnovaKulturnehoDomu_06 2012_ObnovaKulturnehoDomu_07 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_068 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_070 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_072 2012_RekonstrukciaNamestia_a_DomuSmutku_073 2012_RekonstrukciaNamestia_01 2012_RekonstrukciaNamestia_02 2012_RekonstrukciaNamestia_03 2012_RekonstrukciaNamestia_04 2012_RekonstrukciaNamestia_05 2012_RekonstrukciaNamestia_06 2012_RekonstrukciaNamestia_07 2012_RekonstrukciaNamestia_09 2012_RekonstrukciaNamestia_10 2012_RekonstrukciaNamestia_12 2012_RekonstrukciaNamestia_13 2012_RekonstrukciaNamestia_15 2012_RekonstrukciaNamestia_16 2012_RekonstrukciaNamestia_17 2012_RekonstrukciaNamestia_18 2012_RekonstrukciaNamestia_20 2012_RekonstrukciaNamestia_21 2012_RekonstrukciaNamestia_22 2012_RekonstrukciaNamestia_23 2012_RekonstrukciaNamestia_24 2012_RekonstrukciaNamestia_25 2012_RekonstrukciaNamestia_26 2012_RekonstrukciaNamestia_27 2012_RekonstrukciaNamestia_28 2012_RekonstrukciaNamestia_29 2012_RekonstrukciaNamestia_30 2012_RekonstrukciaNamestia_31 2012_RekonstrukciaNamestia_32 2012_RekonstrukciaNamestia_33 2012_RekonstrukciaNamestia_34 2012_RekonstrukciaNamestia_35 2012_RekonstrukciaNamestia_36 2012_RekonstrukciaNamestia_37 2012_RekonstrukciaNamestia_38 2012_RekonstrukciaNamestia_39 2012_RekonstrukciaNamestia_40 2012_RekonstrukciaNamestia_41 2012_RekonstrukciaNamestia_42 2012_RekonstrukciaNamestia_43 2012_RekonstrukciaNamestia_44 2012_RekonstrukciaNamestia_45 2012_RekonstrukciaNamestia_46 2012_RekonstrukciaNamestia_48 2012_RekonstrukciaNamestia_49 2012_RekonstrukciaNamestia_50 2012_RekonstrukciaNamestia_51 2012_RekonstrukciaNamestia_52 2012_RekonstrukciaNamestia_53 2012_RekonstrukciaNamestia_54 2012_RekonstrukciaNamestia_55 2012_RekonstrukciaNamestia_57 2012_RekonstrukciaNamestia_58 2012_RekonstrukciaNamestia_59 2012_RekonstrukciaNamestia_60 2012_RekonstrukciaNamestia_61 2012_RekonstrukciaNamestia_62 2012_RekonstrukciaNamestia_063 2012_RekonstrukciaNamestia_064 2012_RekonstrukciaNamestia_065 2012_RekonstrukciaNamestia_066 2012_RekonstrukciaNamestia_067

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]
Recitál Martina VETRÁKA - 19. 10. 2019
Recitál Martina VETRÁKA
[09/26/2019]
Pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM pozývame všetkých na slávnostný program do spoločenského domu od 16. 00 [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]