Obec PREDAJNÁ - Slávnosť Panny Márie 2013
vyhľadávanie 

Slávnosť Panny Márie 2013

ODPUSTOVÁ SLÁVNOST Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
15. septembra 2013 na Kalvárii v Predajnej

Slávnosť Panny Márie 2013
Slávnosť Panny Márie 2013Slávnosť Panny Márie 2013

2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_001 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_002 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_003 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_004 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_005 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_006 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_007 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_008 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_009 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_010 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_011 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_012 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_013 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_014 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_015 2013_09_15_Slavnost_Sedembolestnej_Panny_Marie_na_Kalvarii_016

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rekonštrukcia telocvične v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 4/2019
Obecné noviny
[09/05/2019]
Dni obce Predajná, OZ BZUČO, Kto bol Placid Siman?, 75. výročie SNP, zo života seniorov, turistov a ... v letnom čísle 4/2019 zvestí [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Vodozádržné opatrenia v obci Predajná" ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]