Obec PREDAJNÁ - Stolnotenisový turnaj 2014
vyhľadávanie 

Stolnotenisový turnaj 2014

Stolnotenisový turnaj
O Putovný pohár starostky obceObec Predajná a Stolnotenisový klub Predajná
usporiadajú stolnotenisový turnaj
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE PREDAJNÁ
15.ročník
pri príležitosti 69.výročia oslobodenia obce Predajná
 

A.Všeobecné ustanovenia

Riaditeľ turnaja: Pavel Chromek 0948 004 398

Hlavný rozhodca: Sojak Peter

Dátum: 29.3.2014

Miesto: Telocvičňa ZŠ Predajná (6 stolov)

Vklady: 8 eur za dvojicu

Stravné: guľáš -zabezpečí usporiadateľ v rámci štartovného


B.Technické a ostatné ustanovenia

Systém súťaže
Súťaž štvorhier, I.časť- skupinová, II.časť – vyraďovacia (pavúk na dve prehry)

Kategórie: bez obmedzení

Prihlášky
Záväzné prihlášky posielajte na mail: pavelchromek@gmail.com do 26.3. 2014. Maximálny počet dvojíc 32.

Časový rozpis
9:15-9:45 prezentácia
9:50-10:00 otvorenie
10:00-13:00 zápasy v skupinách
13:00-17:00 zápasy o umiestnenie
cca 17:30 vyhodnotenie

Ceny: víťazná dvojica získa putovný pohár, prvých šesť dvojíc vecné ceny .

V Predajnej 3.3.2013

Ing. Čontofalská Tatiana, starostka obce
Pavel Chromek, predseda Stk Predajná

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ... [čítaj viac]
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]