Obec PREDAJNÁ - Súčasnosť
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Súčasnosť


Obyvateľstvo
Obyvateľstvo

V obci žije 1 300 obyvateľov (r.2020).

Predajná
OBYVATEĽSTVO
k
31. 12. 2020
Muži
664
Prisťahovaní
25
Narodení
10
Ženy
636
Odsťahovaní
26
Zomrelí
18
spolu
1300
spolu
-1
spolu
-8


V obci žije 1 377 obyvateľov ( 700 žien) (r.2009). Obyvateľov v produktívnom veku je viac ako 50%, čo je pozitívny ukazovateľ.

Predajná
OBYVATEĽSTVO
SPOLU
predproduktívne
produktívne
poproduktívne
Muži
171
368
105
644
Ženy
181
316
205
702
spolu
352
684
310
1346

Prirodzený prírastok obyvateľstva má vyrovnaný alebo len mierne klesajúci charakter. Znamená to, že tento kopíruje menšiu pôrodnosť v štáte.

Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nar.
14
11
16
6
11
15
12
13
7
10
Zomr.
11
15
8
14
15
14
22
15
16
9
+/-
3
-4
8
-8
-4
1
-10
-2
-9
1

Migrácia obyvateľstva: prevažuje počet osôb prisťahovaných nad počtom osôb vysťahovaných. Poloha obce je výhodná pre kúpu domu, alebo stavebného pozemku vzhľadom k blízkosti krajského mesta Banská Bystrica (29 km).

Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Prist.
27
8
10
12
34
18
18
29
38
46
16
24
Vyst.
33
10
15
23
14
14
21
21
20
16
20
19Celá fotogaléria

2010_ObnovaSkoly_017 Predajna - pohlad na obec_tržnica a pódium_35 Predajna - pohlady na obec_obecny_urad_namestie_poRekonstrukcii2012_02 Predajná - Spoločenský dom_knižnica_02 Predajna_2013_001 Predajna_2013_002 Predajna_2013_003 Predajna_2013_004 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_007 2013_09_11_Nova_Obradna_sien_otvorenie_009 Predajna_2018_nove-namestie-dlazba_001 Predajna_2018_nove-namestie-dlazba_002