Obec PREDAJNÁ - Úradná tabuľa
vyhľadávanie 

Úradná tabuľa


Aktuálne z obecného úradu
Elektronická úradná tabuľa - najnovšie informácie a dokumentyHide details for 18.09.202018.09.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 18. 9. 2020 4689 kB
Hide details for 16.09.202016.09.2020
Nájomná
zmluva o dočasnom užívaní pozemkov 796 kB
Hide details for 14.09.202014.09.2020
Farské
oznamy - 24. nedeľa cez rok - 13.09.2020 171 kB
OZNÁMENIE
o prerušení distribúcie elektriny 16. 9. 2020, 17. 9. 2020, 18. 9. 2020 1892 kB
Hide details for 09.09.202009.09.2020
Kúpna
zmluva č. 15/2020 160 kB
Hide details for 07.09.202007.09.2020
Obchodná
verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce - oznámenie výsledku 177 kB
ZVEREJNENIE
zámeru previesť identifikovaný majetok obce Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa 131 kB
Hide details for 26.08.202026.08.2020
OZNAM
- Sčítanie obyvateľov - domov - bytov 2020 - 2021 1837 kB
Hide details for 24.08.202024.08.2020
Správne
triedenie odpadov - Čo nepatrí do triedeného zberu 699 kB
Hide details for 19.08.202019.08.2020
Dohoda
o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 1/2020 - kompostéry 1832 kB
Hide details for 22.07.202022.07.2020
Dodatok
č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 136 kB
Dodatok
č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 135 kB
Hide details for 15.07.202015.07.2020
OZNAM
- ELWIS označenie kuka nádob v obci 500 kB
Hide details for 14.07.202014.07.2020
Plánované
zavedenie evidencie odpadov ELWIS 607 kB
Hide details for 08.07.202008.07.2020
Dodatok
č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004 806 kB
Hide details for 06.07.202006.07.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 04. 7. 2020 1127 kB
Hide details for 29.06.202029.06.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 01. 7. 2020 4122 kB
Hide details for 29.06.202029.06.2020
INFORMAČNÝ
LIST OÚ Brezno (katastrálny úrad) o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním 2890 kB
SPLNOMOCNENIE
- obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná 108 kB
PREHĽAD
NÁČRTOV A MERAČSKÝCH DNÍ obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná 4393 kB
Hide details for 11.06.202011.06.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - ŠKOLY - uvolnenie opatrení od 15. júna 2020 345 kB
Hide details for 10.06.202010.06.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - obvodná ambulancia Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 478 kB
Hide details for 08.06.202008.06.2020
Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 33 kB
Záverečný
účet obce 2019 919 kB
Hide details for 04.06.202004.06.2020
Zmluva
o dielo č. 09/2020 4553 kB
Hide details for 22.05.202022.05.2020
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) 85918 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) 232 kB
Hide details for 18.05.202018.05.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - StVPS - otvára zákaznícke centrá od 18. mája 2020 656 kB
Hide details for 10.05.202010.05.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 10. 5. 2020 810 kB
Hide details for 06.05.202006.05.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - NsP Brezno - plná prevádzka od 11. mája 2020 97 kB
Hide details for 22.04.202022.04.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 22. 4. 2020 1077 kB
Hide details for 21.04.202021.04.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 21. 4. 2020 781 kB
PRÍKAZ
- starostu obce: 02/2020 na odvolanie mimoriadnej situácie v lokalite "Pod Hôrkami", skládka gudrónov Predajná I 642 kB
Hide details for 20.04.202020.04.2020
OPATRENIE
- UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 20. 4. 2020 3311 kB
Hide details for 17.04.202017.04.2020
Dodatok
č.3 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020 834 kB
Dodatok
č.4 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020 843 kB
Hide details for 14.04.202014.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - prvý výskyt v obci Predajná dňa 12. 4. 2020 52 kB
OZNAM
- KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo 565 kB
Hide details for 06.04.202006.04.2020
Projekt
"WIFI pre Teba v obci Predajná" 154 kB
OZNAM
- KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom 607 kB
OZNAM
- ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ a MŠ 2020 69 kB
Hide details for 02.04.202002.04.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy od 2. 4. 2020 902 kB
Hide details for 23.03.202023.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov. obec šije rúška 109 kB
Hide details for 18.03.202018.03.2020
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý 341 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 304 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 339 kB
INFOGRAFIKY
- Koronavírus - Pomoc sebe a druhým 287 kB
Hide details for 16.03.202016.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu 835 kB
Hide details for 13.03.202013.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - úprava stránkových hodín OcÚ Predajná 93 kB
Hide details for 10.03.202010.03.2020
OZNAM
- KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu 98 kB
Hide details for 09.03.202009.03.2020
KORONAVÍRUS
- ako znížiť riziko infekcie COVID-19 350 kB
KORONAVÍRUS
- odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY 817 kB
USMERNENIE
- KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 235 kB
Hide details for 31.01.202031.01.2020
VYHLÁŠKA
o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 3307 kB
Hide details for 30.01.202030.01.2020
OZNÁMENIE
OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 1013 kB
Hide details for 29.01.202029.01.2020
Ohlasovanie
činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka 2553 kB
Hide details for 20.01.202020.01.2020
Žiadosť
o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 501 kB
Hide details for 14.01.202014.01.2020
PLATNÝ
ROZPOČET obce Predajná na roky 2020 - 2022 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 88/2019] 102 kB
Hide details for 16.12.201916.12.2019
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) 1263 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) 344 kB
Odchody
autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište 1247 kB
5/2019
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 221 kB
Hide details for 03.12.201903.12.2019
UPOZORNENIE
- pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO 192 kB
Hide details for 28.11.201928.11.2019
Príchody
a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná 409 kB
Hide details for 21.11.201921.11.2019
UPOZORNENIE
- SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia 783 kB
Hide details for 14.06.201914.06.2019
Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 148 kB
Žiadosť
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ 57 kB
Lekársky
nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 42 kB
Hide details for 19.05.201919.05.2019
Program
odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 506 kB
Hide details for 11.03.201911.03.2019
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" 161 kB
Rozhodnutie
o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná 3479 kB
Projekt
"Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF 421 kB
Hide details for 12.11.201812.11.2018
Zmluva
o dielo č. 25/2018 128 kB
Hide details for 11.09.201811.09.2018
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." 1965 kB
Hide details for 07.08.201807.08.2018
Projekt
- predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH 104 kB
Hide details for 02.07.201802.07.2018
Priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná 161 kB
Hide details for 29.06.201829.06.2018
UPOZORNENIE
- OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby 114 kB
Hide details for 14.05.201814.05.2018
Sadzobník
správnych poplatkov od r. 2018 851 kB
Hide details for 28.09.201728.09.2017
ČISTENIE
KOMÍNOV - usmernenie 404 kB
ÚDRŽBA
KOMÍNOV - usmernenie 158 kB
Hide details for 09.05.201709.05.2017
OZNAM
- Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) 101 kB
Hide details for 08.03.201708.03.2017
UPOZORNENIE
pre majiteľov psov 233 kB
Hide details for 01.02.201701.02.2017
Program
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 22768 kB
Hide details for 05.10.201605.10.2016
UPOZORNENIE
- KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky 82 kB
Hide details for 20.02.201620.02.2016
Záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" 1474 kB
Hide details for 10.12.201510.12.2015
5/2015
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 131 kB
Hide details for 13.11.201513.11.2015
OZNAM
- Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ 3331 kB
Hide details for 03.11.201503.11.2015
OZNAM
- Denní stacionár - sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní 391 kB
Hide details for 23.04.201523.04.2015
DOTAZNÍK
PRE OBČANA - PHSR mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 – základného strategického a rozvojového dokumentu mikroregiónu, ako aj jednotlivých obcí združených v ňom 132 kB
Hide details for 09.07.201409.07.2014
Z
Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ 135 kB
Hide details for 24.10.201324.10.2013
Zámer
- I/66 Podbrezová-obchvat 72 kB
Hide details for 05.09.201005.09.2010
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 300 kB
ÚZEMNÝ
PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 1 (August 2010) 3568 kB