Obec PREDAJNÁ - VOĽBY V OBCI (archív)
vyhľadávanie 

VOĽBY V OBCI (archív)

ARCHÍV 2010 - 2019
VOĽBY V OBCI PREDAJNÁ


Hide details for 20192019
25.05.2019Calendar Icon Torn yellow page Icon Eurovoľby 2019
16.03.2019Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľba prezidenta SR 2019
Hide details for 20182018
10.11.2018Calendar Icon Torn yellow page Icon Komunálne voľby 2018
Hide details for 20172017
04.11.2017Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľby VÚC 2017
Hide details for 20162016
05.03.2016Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľby do NR SR 2016
Hide details for 20152015
07.02.2015Calendar Icon Torn yellow page Icon Referendum 2015
Hide details for 20142014
15.11.2014Calendar Icon Torn yellow page Icon Komunálne voľby 2014
24.05.2014Calendar Icon Torn yellow page Icon Eurovoľby 2014
15.03.2014Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľba prezidenta SR 2014
Hide details for 20132013
9.11.2013Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľby VÚC 2013
Hide details for 20122012
10.03.2012Calendar Icon Torn yellow page Icon Voľby do NR SR 2012
Hide details for 20102010
27.10.2010Calendar Icon Torn yellow page Icon Komunálne voľby 2010
18..09.2010Calendar Icon Torn yellow page Icon Referendum 2010

     NOVINKY Z PREDAJNEJ

Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[02/25/2020]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 1/2020
Obecné noviny
[02/25/2020]
Ukončenie rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ, Fašiangy v obci a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, hasičov, turistov a ... v čísle 1/2020 zvestí [čítaj viac]
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]
VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14-03-2020 ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním ... [čítaj viac]