Obec PREDAJNÁ - Voľba prezidenta SR 2014
vyhľadávanie 

Voľba prezidenta SR 2014


VOĽBA PREZIDENTA SR 2014
Voľba prezidenta SR 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa v obci Predajná

uskutoční vo volebnom okrsku č.1

dňa 15.3.2014 od 7.00 - 22.00 hod.

v budove Obecného úradu obce Predajná v kancelárii starostky obce