Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2019
ĎAKUJEME
Výbor ZO JDS ďakuje vedeniu našej obce Ing. T. Čontofalskej za podporu a sponzorstvo našich aktivít v roku 2018, B. Šulkovej a kultúrnej komisii, Mgr. M. Vaníkovej riaditeľke ZŠ a MŠ, S ktorými sme počas uplynulého roka spolupracovali.
Ďakujeme všetkým sponzorom: „ Ing. M. Vágnerovi / Urbariát, pozemkové spoločenstvo /, I. Kohútikovej / Coop Jednota /, Ing. Š. Púchymu za zakúpenie náplní do tlačiarne, Kataríne a Ing. Jozefovi Hraškovi / Elad / za zhotovenie tričiek s logom JDS pre našu ZO.
Veľké ďakujem patrí všetkým jednotlivcom, ktorí pre naše aktivity darovali ZO 2 % dane. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici, D. Smitkovi za spoluprácu a T. Schniererovi / a jeho šoférom / za ústretovosť pri našich výletoch po Slovensku.
Predsedníčka ďakuje členom výboru za vzornú dochádzku na prípravné schôdze a svedomitú prácu pri uskutočňovaní akcií ZO a J. Beraxovi za ochotu pomôcť pri všetkých podujatiach.
Želám nám všetkým krásne zážitky z našich rôznorodých aktivít, ktoré uskutočníme v roku 2019.

Predseda ZO JDS Predajná
Ing. M. Boberová
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2019
12. 12.
2019
Jednota seniorov v dennom stacionári v Nemeckej
KOLEDNÍCI
Seniori z Jednoty dôchodcov v Predajnej dodržali slovo a prišli k nám 12. decembra s koledníkmi z ich miestnej základnej školy. Adam Margeta a Peter Šturlajter sú talentovaní, mladí chlapci, ktorí očarili našich klientov v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším- nielen svojím postojom k životu , nákazlivou srdečnosťou, ale najmä svojou schopnosťou ovládať niekoľko hudobných nástrojov. A tak na želanie hrali a spievali opäť v dennom stacionári- tentokrát na vianočnú nôtu. Predsedkyňa Jednoty dôchodcov pani Mária Boberová ich hru doplnila vianočnými vinšami a básňami. My sme im na oplátku zahrali divadielko O divotvornom hrnčeku a na záver sme si všetci spoločne zaspievali Tichú Noc. Chcela by som vyjadriť vďaku v mene celého kolektívu a klientov denného stacionára seniorom z JDS v Predajnej za doterajšiu spoluprácu. Vážime si ich záujem a ochotu s akou k nám vždy prichádzajú a tak isto ďakujeme za pútavé a zaujímavé programy, ktorými nás vždy obohatia.
Renáta Liptaiová
PREDAJNA - seniori - KOLEDNICI a divadlo stacionar NEMECKA
PREDAJNA - seniori - KOLEDNICI a divadlo stacionar NEMECKA
PREDAJNA - seniori - KOLEDNICI a divadlo stacionar NEMECKA
PREDAJNA - seniori - KOLEDNICI a divadlo stacionar NEMECKA
19. 11.
2019
V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
V utorok 19. novembra 2019 seniori našej obce Predajná, ale i mladší občania navštívili mesto Zvolen.
Tešili sa na komédiu - S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA.
Hra francúzskeho dramatika a básnika Alfreda de Musseta zachytáva rôzne podoby vrtošivej lásky. Romantický príbeh sa odohráva v secesnom Francúzsku na zámku bohatého baróna, ministra financií, ktorý sa rozhodne uplatniť matematické vzorce aj v živote svojho syna a netere.
V réžii známeho Martina Kákoša sa predstavili herci viacerých generácií, od najmladších členov po doyenov súboru. Baróna v tejto komédii stvárnil náš obľúbený MICHAL ĎURIŠ.
Mária Boberová
PREDAJNA - seniori - DJGT
PREDAJNA - seniori - DJGT
16. 11.
2019
DISKOTÉKA U JARA
Naši seniori v Predajnej nielenže absolvujú spoznávcie výlety, rôzne prednášky a besedy, návštevy starších v stacionároch, športové a turistické zrazy, kultúrne podujatia, nechýbajú pri pietnych aktoch obce, ale radi sa aj zabavia.
16.11.2019 výbor ZO JDS pripravil pre svojich členov posedenie v POHOSTINSTVE RELAX. Pán Pavel Babka hral a spieval na počúvanie i do tanca. Pán Jaroslav Michalčík pre všetkých pripravil výbornú večeru a ženy priniesli skvelé zákusky.
Pozvanie prijala a prišla medzi nás aj pani starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská a z Podbrezovej sa s nami prišli zabaviť naši priatelia.
Atmosféra od začiatku do konca akcie bola výborná. Tancovalo sa ihneď po privítaní prítomných Ing. Máriou Boberovou. Dobrá nálada gradovala až do neskorých večerných hodín. Bola to už tretia diskotéka pre seniorov v tomto zariadení. A určite nie posledná.
Mária Boberová
PREDAJNA - seniori - disco
PREDAJNA - seniori - disco
PREDAJNA - seniori - disco
30. 10.
2019
POTULKY HOREHRONÍM
Posledný tohtoročný výlet nám JDS v Predajnej zorganizovala k prameňu rieky Hron a návšteve Horehronských obcí Telgárt, Šumiac a Heľpa.

TELGÁRT
Prameň Hrona spolu s Chmarošským viaduktom patria k najväčším zaujímavostiam v okolí Telgártu.
Rieka Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka, aj preto si zasluhuje patričnú pozornosť. Hron meria 298 kilometrov, preteká iba územím Slovenska a v malej obci Kamenica nad Hronom sa vlieva do Dunaja.
Hron pramení v Horehronskom podolí na juhovýchodnom úpätí Kráľovej hole v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Prameň rieky Hron predstavuje čarokrásny a vyhľadávaný prírodný symbol, ale tiež i častú zastávku turistov, ktorí tadiaľto len prechádzajú.
Pri prameni si môžete chvíľku posedieť na tradičných brvnách alebo na lavičke pod prístreškom a potom už len nasávať čerstvý horských vzduch a kochať sa nádhernou okolitou scenériou. Z najbližšej obce Telgárt sa k prameňu dá dostať za približne 30 minút pešo .
My sme tu trocha vymrzli, ale v dobrej nálade sme sa presunuli do obce
ŠUMIAC
Navštívili sme Šumiacku izbu, kde nám podala výklad o histórii obce pani starostka obce PhDr. Jarmila Gordanová.
Ďalšou zastávkou bola návšteva súkromného múzea zvoncov a spiežovcov pána Mikuláša Gigaca. Pán Gigac má v zbierke vyše 2000 zvoncov a spiežovcov.
„Kultúrne dedičstvo mojich predkov zachovám. Do tohto domu každý prináša šťastie, radosť, pokoj. Niekto svojim príchodom, niekto svojím odchodom a niekto tým, že vôbec nepríde.“Takéto slová sú vytesané na drevenej tabuľke v múzeu zvoncov pána Mikuláša Gigaca.
Každého návštevníka, ktorý prekročí prach tohto nádherného múzea očarí ľudová architektúra a ozajstné kultúrne šumiacke dedičstvo našich predkov.
Pri našom stretnutí s pánom Mikulášom Gigacom som nevedela, či si mám zapisovať bohatstvo slov, ktoré hovoril, či mám skorej obdivovať tú nádheru v drevenici, ktorú skoro všetku vytvoril vlastnými rukami.
Po tomto skvelom zážitku sme sa v Šumiackej reštaurácii naobedovali a pokračovali sme v putovaní do obce HEĽPA, kde sme navštívili miestny Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie (1806) a starú faru.
Po krásnom dni plnom úžasných zážitkov už po tme, sme sa pobrali domov.
Želmíra Púchyová
PREDAJNA - seniori - vylet HOREHRONIE
PREDAJNA - seniori - vylet HOREHRONIE
PREDAJNA - seniori - vylet HOREHRONIE
PREDAJNA - seniori - vylet HOREHRONIE
17. 10.
2019
STRETNUTIE SENIOROV V BREZNE
Pri príležitosti prebiehajúceho mesiaca októbra, ktorý sa nesie v znamení úcty k starším sa 17.10.2019 uskutočnilo v okresnom meste Brezno každoročné stretnutie seniorov.
Okresný a krajský predseda jednoty dôchodcov vo svojich príhovoroch vyzdvihli prácu všetkých miestnych organizácií.

Počas kultúrneho programu sme si vypočuli recitácie k mesiacu úcty starším a tradičný spev spevokolu seniorov z Brezna.

V priebehu stretnutia boli odovzdané ďakovné listy jednotlivým členom jednoty dôchodcov za dobrú prácu vo svojej organizácii a zároveň boli udelené ďakovné listy aj predsedom dedinských organizácií jednoty dôchodcov, v ktorých sa konali počas roka kultúrne alebo športové podujatia.
Pripravené občerstvenie sme si mohli vychutnať pri posedení pri hudbe.

Zuzana Albertyová
PREDAJNA - seniori - stretnutie v Brezne
PREDAJNA - seniori - stretnutie v Brezne
PREDAJNA - seniori - stretnutie v Brezne
16. 10.
2019
SENIORI OPÄŤ V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Členovia ZO JDS Predajná Banskú Štiavnicu už navštívili.
Boli vo Svätom Antole, v Štiavnických baniach, v Múzeu minerálov, v Štiavnickom Betleheme a videli rôzne pamätihodnosti mesta.
Keďže bol veľký záujem pomodliť sa na obnovenej Kalvárii, výbor ZO JDS usporiadal celodenný výlet do BŠ za týmto účelom dňa 16.10.2019.
Kalvária bola vždy vyhľadávaným pútnickým miestom. Zmyslom navštívenia Kalvárie je sprítomňovanie udalostí Ježišovho umučenia prostriedkami výtvarného umenia – maľbami, sochami, reliéfmi a podobne, ktoré veriacim pomáha precítiť obsah a vieroučný význam jednotlivých zastavení Krížovej cesty.
„ Našu Krížovú cestu „ viedla Zdenka Peťková. Všetci účastníci Kalváriu úspešne aj fyzicky zvládli / boli s nami aj seniori z Podbrezovej /. Absolvovať náročnú trasu podporilo príjemné jesenné počasie s neuveriteľnou krásou farieb listov stromov, ktoré lemovali cestu výstupu až ku cieľu, ktorým bol Horný kostol.
Unavení, ale šťastní pútnici zišli do mesta na Námestie Svätej trojice, kde sa občerstvili a spokojní nastúpili do autobusu / Schniererbus / v ktorom si oddýchli po ceste domov.
Mária Boberová
PREDAJNA - seniori - vylet Banská Štiavnica
PREDAJNA - seniori - vylet Banská Štiavnica
PREDAJNA - seniori - vylet Banská Štiavnica
PREDAJNA - seniori - vylet Banská Štiavnica
15. 10.
2019
STRETNUTIE SENIOROV V STACIONÁRI V NEMECKEJ
"Mesiac úcty k starším"
Október sa už zapísal do nášho povedomia ako mesiac úcty k starším. Je to obdobie, v ktorom vyjadrujeme svoju vďaku, úctu a obdiv tým skôr narodeným. Tak ako každý rok aj teraz sme 15.10. navštívili denný stacionár v Nemeckej.

Členky výboru ZO JDS Predajná na čele s našou predsedníčkou Ing. Máriou Boberovou a dvoma žiakmi ZŠ sme predviedli krátky kultúrny program. Pani Markusová s pani Fortiakovou predniesli
básne a žiaci Peter Štulrajter a Adam Margeta, ktorí prišli v pekných slovenských krojoch s niekoľkými hudobnými nástrojmi, nás očarili všetkých.
Zaspievali a zahrali na gajdách, heligónke, fujare i píšťalkách. Nakoniec nám členky tohto zariadenie predviedli krátke divadielko.

Stretnutie nás všetkých obohatilo. Do budúcna si želáme pevné zdravie, radosť a životný optimizmus.
Rozália Fortiaková
členka výboru
PREDAJNA - seniori - stretnutie v stacionari Nemecká
PREDAJNA - seniori - stretnutie v stacionari Nemecká
27. 9.
2019
DISKOTÉKA PRE SENIOROV
Na požiadanie viacerých našich členov, ktorí sa zúčastnili na predchádzajúcom „Posedení pri pampúšikoch“, sa výbor ZO JDS Predajná rozhodol, že znovu pripraví stretnutie seniorov pod názvom „Diskotéka pre starších“.

Diskotéka sa konala 27. septembra 2019 u pána Jaroslava Michalčíka v Reštaurácii RELAX.
O dobrú náladu sa postaral hudbou a spevom pán Pavel Babka a speváčka pani Zuzana Paulovičová. Znovu sme dokázali, že aj seniori sa vedia zabaviť. Veď pri dobrej hudbe sme si zaspievali a aj zatancovali, hoci už mnohí z nás majú zdravotné problémy a boľavé kĺby.

Pri našich stretnutiach sa už stalo zvykom, že viacerí z nás niečo prinesú. Tak to bolo aj na diskotéke. Na stoly sme podávali mnoho rôznych zákuskov a koláčikov. Veľmi milo nás prekvapil pán Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ v Brezne, ktorý nám poslal z Breznianskej cukrárne za veľkú krabicu veterníkov, za čo veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj našim členkám a členom, ktorí tiež prispeli k hostine. O obsluhu pri nápojoch sa postarali slečny Ivanka a Lenka Goralové.

Hoci naša akcia začala o piatej hodine po poludní a mala trvať do deviatej. Účastníci sa tak dobre bavili, že sa rozchádzali až po jedenástej hodine.
Margita Beraxová
PREDAJNA - seniori - Diskotéka pre starších
PREDAJNA - seniori - Diskotéka pre starších
PREDAJNA - seniori - Diskotéka pre starších
  4. 9.
  2019
  OKRESNÝ TURISTICKÝ ZRAZ SENIOROV JDS
  Dňa 4.septembra 2019 sa uskutočnil 19.ročníkTuristického zrazu seniorov na Braväcove ktorého sa zúčastnila aj naša organizácia JDS Predajná (31 členov) pod vedením predsedkyne Ing. Márie Boberovej.
  V peknom prostredí areálu amfiteátra nás privítala predsedkyňa Anna Ľuptáková a starosta obce Ing. Peter Baliak. Oboznámili nás s históriou obce, ako vznikol názov obce a podobne. Seniori absolvovali tri trasy: pre náročných , menej náročných, a oddychovú trasu po obci a k pomníku padlých občanov kde sme položili veniec. V sále obecného úradu nám premietli výborne spracovaný film o histórii a súčasnosti obce. K nálade nám prispel folklórny miestny súbor spevom a ľudovou hudbou. V dobrej nálade sme sa občerstvili guľášom kávou a minerálkou z tunajšieho prameňa.
  Na záver sa s nami rozlúčila pani Ľuptáková a pán starosta Baliak. Predseda Okresnej organizácie JDS pán Kianica vyhodnotil stretnutie.
  S priebehom celého podujatia bol nadmieru spokojný a všetci účastníci odchádzali v dobrej nálade a v nádeji na budúce stretnutie.
  Nella Markusová
  PREDAJNA - seniori - 19.Turistický zraz seniorov na Braväcove
  PREDAJNA - seniori - 19.Turistický zraz seniorov na Braväcove
  PREDAJNA - seniori - 19.Turistický zraz seniorov na Braväcove
  PREDAJNA - seniori - 19.Turistický zraz seniorov na Braväcove
  2. 9.
  2019
  O LIEČIVÝCH BYLINKÁCH
  Dňa 02.09.2019 sme znovu v našej obci Predajná privítali Ing. Karla Štenbaura, kúpeľného lektora a bylinkára, spolupracovníka farmácie Biomedica Praha.
  Prednáška spojená s besedou bola veľmi poučná, zameraná na použitie byliniek pre zmiernenie bolestí pohybového aparátu človeka. Prednášajúci svojimi vedomosťami a skúsenosťami obohatil aj náš obzor v tejto oblasti.
  Mária Boberová
  PREDAJNA - seniori - o bylinkach
  PREDAJNA - seniori - o bylinkach
  21. 8.
  2019
  SENIORI NA ORAVE
  Seniori z Predajnej sa 21.08.2019 vychystali / autobusom / na výlet. Tento krát navštívili ORAVU.
  Prvá zastávka bola v ZUBERCI – v Múzeu oravskej dediny, ktoré sa nachádza v Zuberci – Brestová. Je umiestnené v prekrásnom prostredí v podhorí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry tu mohli návštevníci vzhliadnuť. Ale nechýbal ani mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec a iné. Klenotom múzea je drevený gotický kostol zo začiatku 15. Storočia. Keďže všetko nás zaujímalo, exkurzia sa o nejaký čas predĺžila. Z múzea naša trasa viedla do Babína, kde nás už čakal chutný obed a občerstvenie v hostinci „ U DOMINIKA „.
  Oddýchnutí sme sa presunuli do obce ORAVSKÝ PODZÁMOK. Tu si to užili najmä naše vnúčatá. SOKOLIARI nás už čakali v Stredovekej dedine pod Oravským hradom – jedinej svojho druhu na Slovensku. S úžasom / najmä deti / sme sledovali a boli súčasťou jedinečného sokoliarskeho vystúpenia. Najmenší účastníci zájazdu si vyskúšali streľbu z luku a mali „dobrú mušku“ a radosť z tejto aktivity.
  Posledný bod programu bolo MÚZEUM ŠĽACHTIDKÝCH KOČIAROV A SANÍ / jedinečná a najrozsiahlejšia zbierka kočiarov a saní na Slovensku /, ktoré sa tiež nachádza v Oravskom Podzámku. Vzhliadli sme 21 exkluzívnych exponátov a nechali sa unášať čarom minulého storočia.
  Znovu vydarená akcia. Spokojní, s dobrou náladou a spomienkami na pekne strávený deň sme sa vracali domov.
  Mária Boberová
  PREDAJNA - seniori - na ORAVE
  PREDAJNA - seniori - na ORAVE
  PREDAJNA - seniori - na ORAVE
  PREDAJNA - seniori - na ORAVE
  28. 7.
  2019
  VÝLET NA 24.ROČNÍK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ POD KRÁĽOVOU HOĽOU V LIPTOVSKEJ TEPLIČKE
  A VO VAŽECKEJ JASKYNI
  FOLKLÓR POD KRÁĽOVOU HOĹOU

  V nedeľu 28.7.2019 Jednota dôchodcov v Predajnej zorganizovala výlet na 24.ročník folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. Cestou do Liptovskej Tepličky sme sa zastavili vo Važeckej jaskyni.
  Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.
  Ďalej sme pokračovali k cieľu našej cesty . V Liptovskej Tepličke sme si pozreli alegorický sprievod obcou, ukážky remesiel, ochutnali ponúkané jedlá a obdivovali stánky s výrobkami ľudovej tvorby. Potom sme sa pobrali na amfiteáter, kde sme sa zabavili pri folklórnych súboroch (DFS Turnička, DFS Šavolka, FSk Heľpan, FS Bereznyany UKR, FSk Tepličan. Po tomto vystúpení nás z amfiteátra odohnala búrka. Počasie nám dovtedy veľmi prialo, bolo krásne slnečno.
  V dobrej nálade a spevom k srdcu sme sa vybrali domov, kde sme prišli v neskorých večerných hodinách unavení, ale šťastní.
  Týmto ďakujeme výboru JDS v Predajnej za parádny výlet a krásne zážitky.
  Želmíra Púchyová
  PREDAJNA - seniori - Važecká jaskyňa
  PREDAJNA - seniori - Liptovska Teplička
  PREDAJNA - seniori - Liptovska Teplička
  19. 7.
  2019
  PRIATEĽSKÉ POSEDENIE PRI GULÁŠI

  ZO JDS Predajná uskutočnila na Strelnici Šimáň už ôsmykrát letné stretnutie seniorov dňa 19. júla 2019.
  V krásnom prostredí prírody sa zišlo spolu 55 členov ZO, ich vnúčat a hostí. Ako vždy pán Vojtech Kuracina nesklamal a pre všetkých zúčastnených navaril vynikajúci guláš. Niektoré členky obohatili „menu“ chutnými koláčikmi. Posedenie prebiehalo v priateľských rozhovoroch a nechýbal ani spev / ani vínko /. Pre vnúčatá boli pripravené rôzne športové a zábavné súťaže, pridali sa aj niektorí seniori. Program obohatil pán Marián Kazár, ktorý prišiel medzi nás a veľmi trpezlivo sa venoval deťom, ale i dospelým záujemcom pri strieľaní zo vzduchoviek na terč. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a preto dostali aj odmeny.
  Pre členky, ktoré majú problémy s chôdzou zabezpečila dovoz i odvoz pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská. Ďakujeme. Škoda , že nemohla prísť medzi nás kvôli pracovným povinnostiam. Znovu ďakujeme pánovi Mariánovi Kazárovi za poskytnutie priestorov v tomto nádhernom prostredí.
  Aj počasie nám prialo. Nikto sa neponáhľal domov. Na Strelnici vládla vynikajúca atmosféra. Tešíme sa, že o túto akciu je veľký záujem a každý rok na stretnutí v prírode je viac a viac seniorov.
  Margita Beraxová
  PREDAJNA - seniori - guľáš
  PREDAJNA - seniori - guľášPREDAJNA - seniori - guľáš
  PREDAJNA - seniori - guľáš
  10. 7.
  2019
  SENIORI NAVŠTÍVILI KYSUCE
  Leto je obdobie dovoleniek a výletov. Aj my seniori ZO JDS Predajná toto obdobie využívame na spoznávanie zaujímavostí Slovenska.

  Dňa 10. 7. 2019 sme sa zúčastnili výletu do Skanzenu Vychylovka, ktorého súčasťou je aj Historická lesná úvraťová železnica. Skanzen sa nachádza neďaleko Novej Bystrice v doline Chmúra a je to múzeum kysuckej dediny.
  Prehliadku sme začali jazdou vláčikom v dĺžke 3,6 km. Počas jazdy nás sprievodca oboznámil s históriou železničky a jej význame v minulosti. Spájala Kysuce s Oravou a slúžila na prevoz dreva, merala 110 km. Aj prehliadka skanzenu bola veľmi zaujímavá. Okrem zachovalých drevených domčekov so zariadením, tu bol i malý kostolík, mlyn a píla na vodný pohon. Už trochu unavení a hladní sme sa cestou z Vychylovky zastavili na obed v Reštaurácii Jeleň.
  V Starej Bystrici sme obdivovali prvý orloj na Slovensku. Je to veľmi pekná drevená stavba na námestí, ktorá je považovaná za najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Tento orloj je jeden z najmladších a najpresnejších orlojov na svete. Nachádzajú sa na ňom sochy slovenských dejateľov a keď odbije celú hodinu, ukazujú sa svätci spojení so Slovenskom.
  Výlet sa nám všetkým páčil. Výlet bol ako vždy dobre zorganizovaný, všetko vopred zaistené, za čo patrí vďaka našej predsedníčke pani Márii Boberovej.
  Margita Beraxová
  PREDAJNA - seniori - výlet Kysuce
  PREDAJNA - seniori - výlet Kysuce
  PREDAJNA - seniori - výlet Kysuce
  26. 6.
  2019
  NÁVŠTEVA ZAUJÍMAVOSTÍ V NAŠOM BLÍZKOM OKOLÍ

  Členovia ZO JDS Predajná sa zúčastnili dňa 26.6.2019 plánovaného výletu, ktorý zorganizovala naša predsedníčka pani Boberová.
  Naša cesta viedla do opevneného gotického rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v Čeríne, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Bol postavený v 14. storočí. Prehliadku kostola nám umožnil vdp. Mgr. Dušan Mesík. Veľmi zaujímavo nám porozprával o histórii kostola a tiež o freskách, ktoré sa tam nachádzajú.
  Po ukončení prehliadky kostolíka, nás pán starosta Pavel Kmeť zaviedol k Mičinským travertínam, kde nám porozprával o zaujímavej chránenej prírodnej lokalite, v ktorej sa nachádza päť prírodných prameňov. Tieto podnietili vznik travertínskych kôp.
  Všetci sme sa napili výbornej chladnej minerálnej vody. Pri odchode nám všetkým pán starosta podaroval tužky z erbom obce.
  Našim ďaľším bodom programu boli Podkonice. V hostinci Podkova sme už mali pripravený chutný obed a občerstvení sme mohli absolvovať Slovenské lyžiarske múzeum, v ktorom nás ochotne sprevádzal pán starosta obce JUDr. Ing. Ivan Barta, nakoľko spravovateľ múzea pán Igor Martinec bol na dovolenke. Lyžiarske múzeum dokumentuje históriu za posledných 130 rokov. Sú tu exponáty historických lyží a krňačiek, ale i lyže a fotodokumentácia významných slovenských a svetových lyžiarov. Vystavené sú tu aj významné trofeje a poháre z lyžiarskych podujatí.
  Okrem pekných zážitkov budeme spomínať i na milých ústretových ľudí, ktorí si našli čas pre nás dôchodcov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Sú to: pán farár – vdp. Mgr. Dušan Mesík, pán starosta Čerína – Pavel Kmeť a pán starosta Podkoníc – JUDr. Ing. Ivan Barta.
  Margita Beraxová
  REDAJNA - seniori - výlet Čerín
  PREDAJNA - seniori - výlet ČerínPREDAJNA - seniori - výlet Čerín
  4. 6.
  2019
  VÝLET DO JASKYNE BYSTRÁ
  Zasa jedna dobrá akcia Jednoty dôchodcov Predajná. Navštívili sme jaskyňu Bystrá. Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom šintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.
  Ďalej sme sa presunuli na Tále, kde sme sa pokochali scenériou prírody a prešli sme do Horehronského múzea v Brezne. Múzeum sa nachádza v starej radnici.
  Dnes radnica zastrešuje národopisnú expozíciu pod názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“, približujúcu šesť oblastí tradičnej hmotnej kultúry: ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, kožených odevných súčiastok a ľudovú architektúru. Samostatnou časťou expozície je dlhodobá výstava s názvom „Krása liatiny a smaltu“, ktorá predstavuje výber z úžitkových a dekoratívnych výrobkov železiarskych prevádzok v Hronci – zlievarne a smaltovne – z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Tu sme si zaspomínali na našich starých a prastarých rodičov a ich ťažký a namáhavý život.
  Potom sme sa presunuli do koliby Groš v Osrblí, kde sme si posedeli pri dobrom jedle a poháriku vínka a tak zakončili malý výlet po časti Horehronia.
  Ďakujem výboru JD v Predajnej za zorganizovanie tohto výborného podujatia.
  Želmíra Púchyová
  PREDAJNA - seniori - výlet Bystrá
  PREDAJNA - seniori - výlet Bystrá
  PREDAJNA - seniori - výlet Bystrá
  22. 5.
  2019
  OKRESNÉ LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY

  22. 05. 2019 zo ZO JDS Predajná bolo pripravených 22 športovcov – seniorov / muži a ženy / súťažiť na letných športových hrách v Brezne.
  Vďaka nepriazni počasia súťaže boli zrušené. Aj keď sa nedalo športovať, dobrá nálada, harmonika, spev, guláš a príjemné posedenie s priateľmi udržali športovcov na štadióne v pohode.
  Súťaž prebehla len v stolnom tenise. Náš Vojto Kuracina v silnej konkurencii mužov získal 3.miesto v okrese. Gratulujeme.
  Mária Boberová
  PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry
  PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry
  PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry
  14. 5.
  2019
  CARMEN
  V utorok 14. mája 2019 sme s Jednotou dôchodcov z Predajnej znovu prežili kultúrny zážitok v Štátnej opere Banská Bystrica na hudobno - dramatickom a tanečnom diele Carmen, ktorá je spracovaná v mnohých podobách. Režisérka a choreografka Dana Dinková vytvorila predstavenie, ktoré popri symbióze rôznych umeleckých skvostov zahŕňa v sebe aj čaro flamencového rytmu. Práve v spracovaní flamenca zaznievajú najznámejšie árie Carmen.
  Predstavenie rozpráva o španielskom seržantovi, ktorý podľahol zvodom krásnej Cigánky a napokon sa stal jej vrahom. Príbeh spočíva na štyroch hlavných hrdinoch: Carmen, Josém, Toreadorovi a Michaele. Ich osudy a životné situácie riadi postava Veštice Smrti. Svojimi monológmi a piesňami sa prihovára hlavným predstaviteľom a núti ich uvažovať nad životom.
  Jej monológy nie sú určené len hlavným hrdinom príbehu, ale predovšetkým divákom. Predstavenie určitým spôsobom nastavuje zrkadlo našej spoločnosti, pretože jeho zápletka je a bude stále aktuálna. Carmen je temperamentný príbeh plný emócií, príbeh ženy, ktorá hľadá lásku. LÁSKA - milovať a byť milovaná - je pre ňu symbolom s l o b o d y.
  Viera Pocklanová
  PREDAJNA - seniori ŠOBB - Carmen
  PREDAJNA - seniori ŠOBB - Carmen
  PREDAJNA - seniori ŠOBB - Carmen
  28. 3.
  2019
  VYNÁŠANIE MORENY
  Až vylezie spod zimy žltá zeleň ozimín,
  jarným dychom zo zeme zívnu lístky zelené.
  Slniečko nás pozdraví, zázraky sa začali.

  Slniečko a teplú jar privítali žiaci základnej školy pesničkami a riekankami spolu s obyvateľmi Predajnej. Rozlúčka so zimou sa začala na Námestí Juraja Pejku. Odtiaľ sa sprievod na čele s Morenou presunul na mostík, kde Evka Pocklanová za asistencie hasičov Morenu zapálila a hodila do Jasenice. Morenu zhotovila a do pekných šiat vyobliekala Vierka Pocklanová. Aj keď tento symbol zimy bol naozaj pekný, nepomohlo mu to. Tradícia bola dodržaná a zapálená Morena skončila v studených vodách potoka. Veríme, že zima už definitívne odložila svoje žezlo a že príroda nám pripravila už len príjemné jarné dni.
  M. Vaníková
  PREDAJNA - seniori Morena
  PREDAJNA - seniori Morena
  25. 3.
  2019
  ČERTICE

  Čertice / CARLO GOLDONI / patria k tým hrám, ktoré pôsobia ako odraz v zrkadle. Nijako nás nerobia lepšími či horšími, dávajú nám iba prostú možnosť uvidieť sa.
  Roztomilá reťaz nevraživosti a svárov, klebiet, ktoré triafajú do duší jednoduchých rybárov je drámou žiarlivosti. A pritom je to svet poctivých, prostých a dobrosrdečných ľudkov, akých poznáme z každodenného života. A ten nám prináša absurdné, smiešne, rozum i zmysly provokujúce situácie, ktorým nič iné neostáva len sa smiať, a aj sa vysmiať...
  Aj sme sa smiali. Od začiatku, do konca predstavenia Čertice v DJGT vo Zvolene, kde seniori, aj mladší občania našej obce znovu tlieskali výkonom hercom nášho obľúbeného divadla.
  ZO JDS PREDAJNÁ
  Ing. M. Boberová
  PREDAJNA - seniori DJGT Zvolen
  PREDAJNA - seniori DJGT Zvolen
  28. 3.
  2019
  SPOLOČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA – DS NEMECKÁ

  Dňa 28. 03. 2019 členovia ZO JDS Predajná zavítali do Denného stacionára v Nemeckej, aby sa spoločne s klientkami pomodlili Krížovú cestu a tak spolu rozjímali nad utrpením a umučením Ježiša Krista.
  V krásnom a útulnom prostredí sme sa zvítali so seniorkami, ktoré sa potešili nášmu príchodu. Spoločne s Jožkom Beraxom, ktorý nás sprevádzal ku každému zastaveniu s krížom Pána Ježiša, pomodlili sme sa a zaspievali pesničku ku Krížovej ceste.
  Po ukončení nás vedúca DS p. Liptaiová pozvala na milé spoločné posedenie. Nakoniec p. Peťková podarovala kríž, ktorý doniesla z Medžugoria, s prosbou, aby sa všetci spoločne raz za deň pomodlili pod týmto krížom, ktorý im určite prinesie veľa milostí a požehnania.
  Veľká vďaka patrí pracovníkom tohto zariadenia za naozaj príkladnú a obetavú prácu a starostlivosť, ktorú svedomito a zodpovedne poskytujú seniorom tohto zariadenia. Cítili sme sa ako v jednej veľkej rodine spoločne s nimi...
  Zdena Peťková
  PREDAJNA - seniori krížová cesta DS Nemecká
  PREDAJNA - seniori krížová cesta DS Nemecká
21. 3.
2019
PRI PAMÄTNÍKU

Dňa 21. marca 2019 sme si pripomenuli oslobodenie obce Predajná.
V tento deň sme sa stretli pri pamätníku na námestí Juraja Pejku, aby sme si pripomenuli toto výročie a vzdali úctu všetkým , ktorí obetovali životy za našu slobodu. Po básni recitovanej Ninkou Chomovou, predniesol krátky príhovor p. Ľuboš Ofúkaný.
Práve v tento deň si pripomíname hrôzy vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka. Je nemožné pár slovami opísať, koľko ľudských tragédií a utrpenia sa udialo počas druhej svetovej vojny. Postupom času sú čoraz vzdialenejšie pre mladú generáciu, ktorá vďaka Bohu vojnové šialenstvo nezažila a verím, že ani nezažije, ale treba tieto udalosti mladej generácii stále pripomínať.
Na pietnom akte kladenia venca sa zúčastnili žiaci ZŠ v Predajnej spolu s pani riaditeľkou, učiteľmi a členmi Jednoty dôchodcov v Predajnej.
Želmíra Púchyová
PREDAJNA - seniori pieta pamatnik
PREDAJNA - seniori pieta pamatnik
21. 3.
2019
SENIORI RECITUJÚ
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Michalová privítala v Kultúrnom dome 21. marca 2019 účastníkov 4.ročníka SENIORI RECITUJÚ.
Recitátorov a čestných hostí okresnej prehliadky po prezentácii privítala starostka obce Michalová Ing. Terézia Tisovčíková a Mgr. Ján Dianiš. Prítomným sa prihovorila aj prednostka OÚ Brezno PhDr. Ingrid Poliaková a Mgr. Daniel Kianica.
14 seniorov recitátorov vystúpilo v troch kategóriách / prednes poézie, prednes prózy, prednes vlastnej tvorby /.
Našu ZO Predajná reprezentovala vhodnou básňou a príjemným prejavom Margita Beraxová.
Aj keď nešlo o súťažné podujatie, recitácie hodnotila PhDr. Ingrid Poliaková, Viera Sedláková a Ing.Mária Boberová.
Najúspešnejší seniori Mária Čižmárová z Nemeckej, Anna Kánová z Dolnej Lehoty a Mgr. Mária Cesnaková z Bacúcha sa zúčastnia Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby seniorov vo Veľkom Krtíši.
Ing. Mária Boberová
PREDAJNA - seniori recitujú
PREDAJNA - seniori recitujú
PREDAJNA - seniori recitujú
20. 3.
2019
STRETNUTIE SENIOROV VO ZVOLENE
Dňa 20. 3. 2019 sa vo Zvolene konalo stretnutie zástupcov členov Základných organizácií JDS v rámci banskobystrického kraja, v reštaurácii CENTRUM z príležitosti osláv sviatku MDŽ.
Hostí privítal predseda KO JDS pán Ján Hlaváč a vo svojom prejave zhodnotil činnosť organizácie.
Pri tejto príležitosti boli vybraným členkám odovzdané “Ďakovné listy“ za dobrovoľnícku činnosť a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie. Medzi odmenenými bola aj naša predsedníčka pani Ing. Mária Boberová, ktorej touto cestou gratulujeme a ďakujeme.

Margita Beraxová
PREDAJNA - stretnutie seniorov ZVOLEN
PREDAJNA - stretnutie seniorov ZVOLEN
PREDAJNA - stretnutie seniorov ZVOLEN
27. 2.
2019
ZO JDS PREDAJNÁ A FAŠIANGY
Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov, ale aj prechodným obdobím medzi zimou a jarou.
27. 02. 2019 sa aj členovia našej organizácie stretli v Reštaurácii
„ RELAX“
, aby sa pobavili pred veľkonočným pôstom. A veru zábava bola výborná. Do tanca aj na počúvanie hrali a spievali Pavel Babka a Zuzana Paulovičová. Od začiatku podujatia až do konca bol „ parket „ plný. Na stoloch nechýbali okrúhle ale aj krútené a splietané šišky / koblihy, pampúšiky, krapne /, ktoré priniesli seniori a seniorky. A k tomu ešte dobré vínko od šéfa podniku JARA. Aj masky boli bláznivé, najmä cigánka Vierka všetkých prítomných rozveselila.
Pri speve, pri muzike, pri tanci a družnej debate bavili sa mladší aj starší a tak sme spoločne ukončili fašiangové dni.
Ing. M.Boberová
PREDAJNA - FAŠIANGY seniorovPREDAJNA - FAŠIANGY seniorov
PREDAJNA - FAŠIANGY seniorov
24. 2.
2019
RADOŠINCI
V nedeľu 24. februára 2019 sme s Jednotou dôchodcov v Predajnej znovu prežili úžasný kultúrny zážitok v obci Selce, kde hosťovalo Radošinské naivné divadlo s hrou „Čo sa sníva trpaslíkom“.
Hra veľmi výstižne a vtipne poukazuje na zákulisie kšeftárskej agentúry, vyrábajúcej a produkujúcej tzv. ľudové zábavné umenie pre nenáročné vrstvy. Mali sme možnosť nahliadnuť do dusivého a utápajúceho rodinného vzťahu, medzi starým otcom, synom a vnukom. Pán Štepka veľmi milou a vtipnou formou poukázal na prezentáciu nevkusu a gýču, čo sa miestami vydáva za zábavnú tvorbu. Vypočuli sme si v rámci hry veľa veselých pesničiek a trefných hlášok.
Zo zákulisia herec René Štúr srdečne pozdravuje všetkých dôchodcov z Predajnej, z ktorej má veľmi pekné (nezabudnuteľné) zážitky, keď sa zúčastnil na varení guľáša na Dňoch obce v r. 2013.
Škoda, že sa nám ušlo len tak málo lístkov na toto predstavenie.
Pri tejto príležitosti ďakujem Ing. Márii Boberovej za umožnenie tohto kultúrneho zážitku.
Ž. Púchyová
Seniori Predajná RADOŠINCI
16. 2.
2019
ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
HRONEC – MAJER
V sobotu 16.02.2019 sa uskutočnili Okresné zimné športové hry seniorov, ktorých usporiadateľom bola znova ZO JDS Podbrezová – Štiavnička z poverenia OO JDS Brezno.
To, že pohyb je nielen výsadou mladých ľudí, dokázali seniori svojou účasťou. Pri prezentácii v športovom areáli Lyžiarskeho strediska TURIST HOTEL DROTÁR HRONEC sa zišlo okolo 110 štartujúcich / z 20 organizácií okresu Brezno /. Súťažilo sa v troch disciplínach: Jazda na sánkach, Obrovský slalom, Beh na lyžiach. Podľa veku ženy i muži boli rozdelení do dvoch kategórií: do 70 rokov a nad 70 rokov.
Našu ZO JDS Predajná v jednotlivých disciplínach reprezentovali Z. Albertyová, M. Boberová, A. Čunderlíková, M. Kršteníková, V. Pocklanová, K. Vejmelková, L. Dunajský, J. Košík, J. Kuracina, Š. Macko, D. Smitka.
Počasie bolo slnečné, dostatok snehu, atmosféra výborná. Súťaž o Putovný pohár OO JDS Brezno vyhrala zaslúžene ZO JDS PREDAJNÁ / 2. miesto – Valaská ,3. miesto – Beňuš /. Pohár prevzala predsedníčka M. Boberová.
Ďakujeme našim medailistom:
D.Smitkovi – Beh na lyžiach – zlatá medaila, Jazda na sánkach – zlatá medaila
A. Čunderlíkovej – Beh na lyžiach – zlatá medaila
K. Vejmelkovej – Jazda na sánkach – zlatá medaila
M. Kršteníkovej – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Kuracinovi – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Košíkovi – Jazda na sánkach – strieborná medaila
V. Pocklanovej – Jazda na sánkach – bronzová medaila
Ďakujeme za povzbudzovanie aj za pomoc pri pretekoch M. Rečlovej a I. Čumovi.
Gratulujeme všetkým štartujúcim za úspešnú reprezentáciu našej obce Predajná.

Ing. Mária Boberová
Zimné športové hry seniorov v Brezne
Zimné športové hry seniorov v Brezne
Zimné športové hry seniorov v Brezne
7. 2.
2019
SPOMIENKY
BEZ MINULOSTI BY NEBOLO PRÍTOMNOSTI
Zase jedna z vydarených a milých akcií Jednoty dôchodcov v Predajnej. 7. februára sme sa stretli v spoločenskom dome v Predajnej na prednáške o histórii našej obce, ktorú výborne pripravil a prezentoval Ing. Václav Kortán.
Podozvedali sme sa o trhových tradíciách v našej obci, o šarapatách a výmysloch našich trhovníkov, o vznikoch našich mlynov, píl, pivovaru, pálenice, o splavovaní a prekládke dreva na rieke Hron.
Boli sme najbohatšia a najväčšia obec na Horehroní.
Dozvedeli sme sa o vzniku kalvárie, školy, krčmy , ale aj prečo nebol obľúbený pán farár Majerský, čo všetko urobil pre našu obec Juraj Pejko, čo sa skrýva pod kostolom, podľa čoho máme názvy našich ulíc a mnoho ďalších zaujímavostí.
Je dobre, že sa zúčastnili aj mladší občania , aby sa dozvedeli čo – to o histórii našej obce. Nebolo by zlé, keby aj v škole venovali trocha času tejto téme, aby sa aj naši žiaci dozvedeli o koreňoch rodnej obce. Čo ma mrzí, mohlo prísť viac „ domorodcov“, ktorí si niečo pamätajú zo spomienok svojich rodičov a starých rodičov.
Bola to výborná prezentácia, pri ktorej sme sa veľa poučili, ale aj zabavili pri veselých spomienkach na naše detstvo. Len škoda, že JDS Predajná zatiaľ nemá vhodné priestory na takéto podujatia.
Som hrdá, že som obyvateľkou našej obce, ktorá aj v dnešnej dobe prosperuje.
Členka ZO JDS – Ž. Púchyová.
Seniori Predajna Spomienky
Seniori Predajna Spomienky
25. 1.
2019
ZO Jednota dôchodcov Slovenska PREDAJNÁ
- výročná členská schôdza
Dňa 25.1.2019 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS,
ktorej sa zúčastnilo 58 členov z celkového počtu 76.
Hosťami schôdze boli: pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská, zástupkyňa ZŠ a MŠ Predajná Mgr. Katarína Šagátová a z OO JDS Brezno člen výboru pán Zoltán Sojak.

Schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka pani Ing. Mária Boberová. Na schôdzi sa zhodnotila činnosť za rok 2018 a navrhol sa plán práce na rok 2019.

V diskusii sa členovia vyjadrovali k činnosti a dávali nové návrhy do plánu. Pani starostka sa pochvalne vyjadrila o našej činnosti a porozprávala nám o aktivitách obce, plánoch do budúcnosti a odpovedala na otázky prítomných členov. Pán Sojak porozprával o dôležitosti JDS, ktorá má svojich zástupcov aj vo vláde a snaží sa tam presadzovať požiadavky dôchodcov.

Po ukončení oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie. Vynikajúcu kapustnicu pripravil pán Vojto Kuracina. Na príjemnú náladu do spevu i do tanca prispel dídžej pán Ing. Milan Srnka.
Veľmi nás teší, že naša organozácia sa z roka na rok rozrastá a stále viac členov sa zapája do našich akcií. Sú medzi nami športovci, ktorí získali výborné umiestnenia na okresných letných aj zimných športových hrách.

Chcem poďakovať členkám, že na akciách vždy máme domáce koláčiky, vďaka patrí aktívnym členom výboru ale hlavne našej predsedníčke, výbornej organizátorke a propagátorke našej činnosti.
Margita Beraxová
Seniori PredajnáSeniori PredajnáSeniori Predajná
24. 1.
2019
V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
„BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
SPOLU ZA KULTÚROU

Dňa 24.01.2019 sme cestovali na divadelné predstavenie do Zvolena. Pôvodný názov hry „ NIKOLA ŠUHAJ LÚPEŽNÍK „ bol v divadelnej úprave nahradený názvom „ BALADA PRE BANDITU „ . V réžii Petra Palika hlavnú postavu stvárnil ONDŘEJ DANIŠ.
Vystúpenie všetkých hercov bolo famózne. Balada sa niesla v tragickom podtóne deja aj piesňami. Bol to príbeh ľudí žijúcich v drsnom kraji Polonín, v biede, židovskej úžere a policajnej šikane počas I. svetovej vojny. Tento muzikál je o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade.
Užívali sme si toto predstavenie od začiatku do poslednej chvíle, aj keď balady sa končia tragicky.
Návšteva kultúrnych podujatí má v našej rodnej dedinke úspech.
sestry Mutišové
„BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
„BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017