Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2017
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2017
20. 12
2017
POĎAKOVANIE
Výbor ZO JDS v Predajnej ďakuje vedeniu našej obce Ing. T.Čontofalskej za podporu a sponzorstvo našich aktivít, B.Šulkovej a kultúrnej komisii, Mgr. M.Vaníkovej riaditeľke ZŠ s MŠ, s ktorými sme počas roka spolupracovali.
Ďakujeme všetkým našim sponzorom: „Ing .M.Vágnerovi /Urbariát, pozemkové spoločenstvo/, I.Kohútikovej /Veľkoobchod a výroba/, Výboru Coop Jednoty, OO Smeru-SD, J.Albertymu, M.Majerovej-Fortiakovej, A.Trnovskej, Ž.Púchyovej, D.Vallovej, Ing Š.Púchymu, Ing. Arch.O.Boberovi. Tieto finančné prostriedky boli využité na rôzne činnosti organizácie. Ďalej ďakujeme M.Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici /opekačka/.
Predsedníčka ďakuje členkám výboru za vzornú dochádzku na prípravné schôdze a svedomitú prácu pri uskutočňovaní aktivít ZO, J.Beraxovi za pomoc pri všetkých akciách.
Som presvedčená, že aj naše ďalšie predstavy a sny svojou aktivitou dosiahneme za účasti všetkých členov ZO. Radi medzi nami privítame aj ďalších našich občanov. Veď spoločné akcie utužujú priateľstvá, prinášajú radosť a aj poučenie.
Prajeme všetkým občanom Predajnej KRÁSNE VIANOCE a v novom roku 2018 veľa zdravia, lásky, porozumenia, všetko dobré a veľa radostných dní.

Predseda ZO JDS Predajná
Ing.M.Boberová-Bučková

30. 11
2017
V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
E.F.Burian /legendárne divadlo Déčko/ požiadal Jaroslava Žáka, aby mu napísal hru zo študentského prostredia. Vznikla tak veselohra ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA /r.1937/. Necelý rok po uvedení v divadle bola Škola základ života sfilmovaná režisérom Martinom Fričom a snímka patrí medzi kultové české filmy.
Táto hra nestráca záujem diváka ani v dnešnej dobe. Pobavili sme sa na nej 30.11.2017 v divadle JGT vo Zvolene. Po predstavení, pri neutíchajúcom potlesku p. M.Veselovská odovzdala kyticu kvetov nášmu obľúbenému hercovi Michalovi Ďurišovi.
Tešíme sa na ďalšie predstavenia.
ZO JD Predajná
Ing. Boberová

DJGT PredajnaDJGT Predajna
30. 11
2017
Jednota dôchodcov na Slovensku -
Okresná organizácia – rokovala v PREDAJNEJ
Niektorí seniori sú pre spoločnosť morálnou, vedomostnou a hodnotnou oporou, iní dokážu zúročiť svoje praktické zručnosti pre zlepšenie života svojich detí a vnúčat, ale niektorí sa realizujú v službe spoločnosti.
Dňa 30.11.2017 v Spoločenskom dome v Predajnej sa konalo rokovanie OR JDS Brezno. Účastníkov privítala starostka Ing. Čontofalská a priblížila našu obec s jej históriou a súčasnosťou.
Rokovanie otvoril predseda OO JDS BR Mgr. Kianica, ktoré ďalej prebiehalo v príjemnej atmosfére. Bola prevedená kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania a vytýčili sa nové úlohy na ďalšie obdobie pre základné organizácie.
Stretnutie malo slávnostný charakter pred nastávajúcimi Vianočnými sviatkami. Po ukončení schôdze predsedníčka ZO Predajná predniesla vinš a popriala krásne sviatočné dni, pretože OR sa stretne až v novom roku 2018.
Naše organizácie sú akcieschopné, majú bohatú programovú ponuku a úspešne sa podieľajú na spoločenskom živote svojich miest a obcí.

Predsedníčka ZO JDS Predajná
Ing. Boberová
20. 11
2017
BYLINKY A MASTIČKY
BYLINKY A MASTIČKY

Dňa 20.11.2017 sme v Spoločenskom dome v Predajnej privítali kúpeľného lektora a bylinkára Karla Štenbaura /spolupracovníka farmácie Biomedica Praha/.
Mali sme možnosť zúčastniť sa na „ZDRAVOTNEJ PREDNÁŠKE O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH“ na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka.
Ing.Štenbaur pracuje v českom výskumnom ústave v Prahe a zaoberá sa vývojom rôznych bioproduktov.
Hlavnou témou prednášky boli byliny – zber, použitie a liečivé účinky. Prednáška, či beseda prebiehala v príjemnej atmosfére. Prednášateľ nás zaujal svojou bezprostrednosťou a svojimi fundovanými vedomosťami a skúsenosťami. Vedel odpovedať na všetky otázky položené publikom. Dve a pol hodiny bolo primálo času na vyčerpanie danej témy.
Táto prednáška bola pre všetkých prítomných veľmi zaujímavá a poučná.
ZO JDS Predajná
Ing.M.Boberová
BYLINKY A MASTIČKY - Predajna
11. 11.
2017
ZVON MIERU ZAZNEL
AJ V PREDAJNEJ
Zvon mieru zaznel aj v Predajnej

Aj tento rok 11.11.2017 o 11.hodine a 11 minúte sa symbolicky rozozvučal zvon mieru v Predajnej.
Starostka obce Ing. Čontofalská a členovia Jednoty dôchodcov v Predajnej si uctili pamiatku padlých v oboch svetových vojnách. Položením kvetín a zapálením sviečky vzdali hold a úctu tým, ktorí prišli o život počas vojny. Pred pietnym aktom odzneli v obecnom rozhlase slová ako znak úcty k padlým rodákom a text básne Na flámskych poliach predniesla žiačka 7. triedy Kristínka Kákicsová. Je dôležité, aby sa súčasná generácia poučila z minulosti a vyhla sa tak opakovaniu chýb s fatálnymi následkami.
Vaníková
zvon mieru  v Predajnej
5. 9.
2017
OBNOVENIE ŽIVENY
Spolok slovenských žien Živena, ktorí paradoxne v roku 1869 v Martine založil muž a advokát Ambro Pietor, oslavuje v tomto roku 148. výročie. Prvou predsedníčkou spolku sa stala Anna Pivková. Pred 1. svetovou vojnou ho viedla Elena Maróthy-Šoltésová.
Obnovenie Živeny v roku 1990 iniciovala spisovateľka Hana Zelinová.
Kým v predošlých dvoch storočiach zohrávala Živena významnú úlohu najmä pri vzelávaní žien, dnes si nové poslanie stále skôr hľadá.
Súčasná predsedníčka Magda Vášáryová by činnosť spolku chcela opäť zamerať najmä na vzdelávacie programy i domáce a zahraničné štipendiá. Pozornosť chce venovať aj obnove archívu a knižnice Živeny.
Bc. Ľubica Štugnerová, MA /členka predsedníctva MO Živeny v Brezne/, Mudr. Lea Weberová a Katarína Štugnerová, MA /členky kultúrno-vzdelávacieho klubu Živeny v Brezne/ zavítali do Spoločenského domu v Predajnej dňa 5. 09. 2017. Na dopoludňajšom posedení so zástupcami ZO JDS a žiakmi ZŠ obce nám priblížili históriu Živeny po súčasnosť, život E. M. Šoltésovej. Svoje rozprávanie oživili úryvkami z diel E. M. Šoltésovej a Hany Zelinovej. Vhodnou recitáciou prispela k príjemnej atmosfére aj žiačka Veronika Toráňová.
MO ŽIVENY Brezno sa zameriava hlavne na besedy, vzdelávanie žien na materskej a predajno-výstavné trhy vianočné a veľkonočné v Horehronskom múzeu.
Ing. M. Boberová
22. 8.
2017
POSOLSTVO Z MEDŽUGORIA MEDZI SENIORMI
Dňa 22.8.2017 naši členovia ZO JDS Predajná boli na návšteve seniorov v Dennom stacionári v Nemeckej.
Účelom tejto návštevy bola prednáška o pútnickom mieste MEDŽUGORIE, ktorú si pripravila naša členka p. Zdenka Peťková.
Rozprávanie bolo veľmi zaujímavé. Na mnohých tvárach bolo vidieť dojatie i slzy v očiach, keď hovorila o Panne Márii, ktorá sa na tomto mieste zjavuje 36 rokov. Dáva nám posolstvá a pomáha všetkým, ktorí ju o to prosia. Škoda len, že bolo málo času. Nakoniec p. Zdenka rozdala všetkým svätý obrázok s medajlónikom a zaspievali sme si spoločne mariánsku pieseň.
R. Fortiaková
16. 8.
2017
ORAVSKÁ PRIEHRADA a ŠPANIA DOLINA
ZO JDS Predajná zorganizovala na 16.08.2017 výlet na Oravskú priehradu.
O 11 hodine sme sa nalodili na loď, tí smelší na vrch, tí bojazlivejší do podpalubia. Prešli sme celú priehradu a vylodili sme sa na mieste, kde ostal kostol a prekrásna krížová cesta po zatopení dediny a prezreli sme si naozaj prekrásne pamiatky v kostole, ktoré sa zachránili. Doporučujeme pozrieť.
Po dvoch hodinách sme sa znovu vrátili loďou späť do prístavu, kde sme mali fajný obed a občerstvenie a pokračovali sme domov. Po ceste sme sa stavili v baníckom múzeume neďaleko Starých Hôr, v Španej Doline, kde sme absolvovali prehliadku spojenú s prednáškou. Bol to naozaj prekrásne prežitý deň.
Zdena Peťková
17. 7.
2017
OPEKAČKA
JDS Predajná si v júli už tretí raz zopakovala opekačku na „Strelnici Šimáň“.

V krásnom prostredí prírody stretli sa členovia organizácie i nečlenovia /seniori/ spolu s vnúčatami. Prišiel medzi nás aj pán farár.
Zišlo sa nás do 40 osôb. Niektoré členky napiekli chutné koláče, na ktorých sme si po špekačkách pochutili.
Nálada bola veľmi dobrá, aj počasie nám prialo. P.Vojtík Kuracina nás zabával skvelými vtipmi, neskoršie sme si aj zaspievali.
Dúfame, že aj o rok sa stretneme zas v tak hojnom počte.
A.Košíková
6. 7.
2017
Dôchodcovia NA VÝLETE
Hneď prvý prázdninový týždeň sme mali naplánovaný spoločný výlet s Turistickým klubom
Predajná, ktorý nám hradil náklady za autobus. Našim cieľom bola Ochtinská aragonitová jaskyňa a kaštieľ Betliar. Putovanie za zážitkami sa uskutočnilo 6.7.2017. Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Revúckej vrchovine na severozápadnom svahu vrchu Hrádok a je svetovou raritou. Bola zaradená do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Obdivovali sme jedinečnú krásnu bielu aragonitovú výzdobu vo forme ihlíc, trsov, kríčkov a hrotov na modravom pozadí vápencov. Najviac obdivovaný bol útvar Srdce Hrádku. Prehliadku zvládli aj menej zdatní návštevníci. Hoci je jaskyňa známa, viacerí z nás ju videli prvý krát.
Z jaskyne sme cestovali rovno do Betliara, kde sme mali zaistené obedy v reštaurácii U barónky. Po chutnom obede sme išli do kaštieľa, na ktorý sme boli veľmi zvedaví, pretože sa tam natáčal seriál 1890. Takmer všetci sme kaštieľ už v minulosti videli, ale teraz po úpravách bol skutočne veľmi pekný. V jeho priestoroch sme obdivovali bytové zariadenie, umelecké zbierky a bytové doplnky príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v minulosti žili a pôsobili. Je tu množstvo kuriozít, archeologických a zoologických exponátov zozbieraných z rôznych končín sveta. Na stenách schodišťa je množstvo poľovníckych trofejí. Okrem toho sme mohli vidieť aj filmové kostýmy hercov zo seriálu a tiež výstavu technických vynálezov, ktoré boli použité pri natáčaní. Plní dojmov sme sa vracali domov inou trasou-cez Dobšinú, aby sme videli kde pramení Hron, pretože boli s nami aj deti.
Touto cestou sa chceme poďakovať pánu Deziderovi Smitkovi, ktorý nám umožnil tento zájazd a tiež aj vodičovi pánu Strečkovi Milanovi za jeho ústretovosť a bezproblémovú jazdu.

M. Beraxová
23. 6.
2017
SENIORI SÚŤAŽILI A ZABÁVALI SA
23.06.2017 Mgr.Slavomír Pôbiš a Mgr.Daniel Struhár s organizačnou podporou Obce Predajná pripravili pre seniorov z Predajnej, Podbrezovej a Dolnej Lehoty Športovo – zábavný deň v športovom areáli pri futbalovom ihrisku v Predajnej.
Účastníci /do 70 seniorov/ súťažili v disciplínach:
1.Šípky, 2.Kolky, 3.Guličky, 4.Hod kľuchtou, 5.Streľba do bránky s florbalovou loptičkou, 6.Štafetový beh, 7.Stolný tenis, 8.Vypitie piva na čas.
Okrem súťaží pre seniorov boli k dispozícii spoločenské hry.
Atmosféra bola vynikajúca, každý účastník súťažil, bolo aj chutné občerstvenie a každá obec si pripravila krátky kultúrny program /básne, piesne, vtipy, ľudoví rozprávači, atď.../.
Nakoniec – vyhlásenie výsledkov:
1.miesto – JDS Podbrezová
2.miesto – JDS Predajná
3.miesto – JDS Dolná Lehota

Všetky organizácie boli odmenené pohárom a nasledovalo ešte neformálne posedenie pri spoločných piesňach. Prežili sme krásny deň.
Ing.Mária Boberová
9. 6.
2017
V MÝTE POD ĎUMBIEROM
V MÝTE POD ĎUMBIEROM

Členky ZO JDS v Predajnej prijali pozvanie spisovateľky Evy Hančákovej na stretnutie priateľov poézie v Mýte pod Ďumbierom.
9. 6. 2017 sme strávili večer plný poézie, hudby, tanca a spevu v prekrásnom prostredí v chalupe „U starej mamy.“ /CLUB POETICUM NÓVUM/.
Ing. M. Boberová
26. 5.
2017
VÝLET V OSRBLÍ
Dňa 26. mája 2017 navštívili členovia ZO JDS a aj mladší občania našej obce Osrblie.
Prvá časť nášho výletu prebiehala v miestnom kostolíku, kde pani organistka Mórová zaspievala niekoľko piesní /poniektorí sme sa pridali/ a pán kostolník nás oboznámil s bohatou históriou kostola. Terajší kostol „Navštívenia Panny Márie“ bol posvätený 10. júna 1935.
Obec Osrblie sa nachádza v údolí potoka Osrblianka vo Veporských vrchoch.
V minulosti sa v obci spracovávala železná ruda. Viedla tu aj jedna z vetiev Čiernohronskej lesnej železnice, ktorou sa zvážalo drevo z okolitých lesov. Dnes obec Osrblie poznáme najmä v súvislosti s pretekami v biatlone. Národný biatlonový areál bol našou druhou zástavkou. Jeho história sa začala písať v roku 1981.
Už v roku 1984 sa v Osrblí uskutočnili po prvý raz Majstrovstvá ČSSR a v roku 1986 aj prvé medzinárodné preteky. O tom ako prebiehajú preteky nám porozprávala pani Zdenka Kazárová, ktorej vnuk Matej Kazár je člen reprezentačného družstva.
Po zaujímavej prechádzke areálom sme navštívili reštauráciu Kolibu Groš v Hronci, kde nám majitelia – manželia Fortiakovci, pripravili grilované kuracie stehná. Pri jedle a občerstvení sme v družnej debate strávili príjemný večer.
Margita Beraxová
29. 4.
2017
PREDAJNIANSKE VODOPÁDY
- túra
ZO JDS Predajná pozýva všetkých svojich členov, ale aj ostatných občanov, ktorí majú záujem, na turistiku k Predajnianskym vodopádom. Akcia sa uskutoční 29. 4. 2017 /sobota/. Odchod zo železničnej stanice Predajná bude o 9:00 hod. /asi 8 km k vodopádom/. Sprievodca – p.Smitka.
Je nutné, aby sa záujemci prihlásili pri p.Boberovej, alebo p. Beraxovej do 29. 3. 2017 /aj telefonicky na tč. 0905736022 a 0902315107/.
Výbor ZO Jednota dôchodcov Slovenska
Predajná
PREDAJNIANSKE VODOPÁDY, ČELNIANSKY TUNEL

Na severnej strane Veporských vrchov v doline Predajnianske Čelno preteká potok v divokej úžine nazývanej „Moréna“ sústavov kaskád a vodopádov.
Prírodná pamiatka PREDAJNIANSKE VODOPÁDY sa nachádza v katastri obce Predajná. Územie s rozlohou 117000 m² bolo za chránené vyhlásené v roku 1991 a je dôležité z vedecko – výskumného, náučného, ekologického a kultúrneho hľadiska. Vodopády sa nachádzajú vo výške okolo 730 m n.m. Kaskádovité vodopády – prvý dosahuje výšku asi 5 m, druhý zhruba 2,5 m.
K Predajnianskym vodopádom vedie odbočka zo značenej turistickej cesty prechádzajúcej dolinou Predajnianske Čelno. Táto odbočka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti ČELNIANSKEHO TUNELA – JEDINÉHO TUNELA na lesnej ceste v strednej Európe. Tunel, nazývaný tiež Kelemanov je dlhý 41,5 m bol vybudovaný v mieste, kde nebolo možné zasekať cestu do strmého svahu /projektoval ho V.Keleman, vtedajší riaditeľ Štátnych lesov/. Lesná cesta slúžila na zvážanie dreva konským poťahom.
Členovia ZO JDS Predajná, aj mladší nadšenci prírody tieto miesta „navštívili“ 29.04.2017. Keďže v predchádzajúce dni boli veľké zrážky, boli obavy, ako táto turistika dopadne. Počasie však vyšlo na jednotku, v ten deň nepršalo a dokonca svietilo slniečko. Prekrásne obrazy prírodných úkazov. Poďakovanie patrí Dežkovi Smitkovi – nášmu vodcovi.


Výbor ZO JDS Predajná
Ing.M.Boberová
20. 4.
2017
„SKROTENIE ZLEJ ŽENY“
Shakespearova komédia DJGT
20. 4. 2017 /štvrtok/ sa uskutoční zájazd do Zvolena na divadelné predstavenie „SKROTENIE ZLEJ ŽENY“/Shakespearova komédia o tom najkrajšom krotení – hrá 13 hercov DJGT/. Odchod z pred OcÚ Predajná o 16:30 hod. Začiatok predstavenia o 18:30 hod / 130 min+prestávka /. Poplatok za vstupenku a autobus – 9 EUR /5+4/.
Prihlásiť sa pri p.Boberovej/Bučkovej/, alebo pri p.Beraxovej /do 11. 4.2017, aby v prípade malého záujmu mohli sa nahlásiť seniori z Jasenia a z Nemeckej - zaplatiť dopredu/.

Výbor ZO JDS
Predajná
7. 4.
2017
MORENA
Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, spájaných s oslavami konca zimy a príchodu jari. V Predajnej sa bude konať 7. 4. 2017 /piatok/ v duchu starých tradícií vynášanie Moreny do Jasenianskeho potoka. Na tejto akcii určenej najmä deťom, privítame všetkých občanov obce.
Zraz je pred Základnou školou Predajná o 10:hod.
Výbor ZO JDS Predajná
Ing.M.Boberová
29. 3.
2017
Denný stacionár Nemecká - prednáška spojenú s besedou „MEDUGORJE“
Dňa 29. 3. 2017 /streda/ členky ZO JDS Predajná navštívia seniorov v Dennom stacionári Nemecká. P.Zdenka Peťková uskutoční prednášku spojenú s besedou „MEDUGORJE“.
Výbor ZO JDS Predajná
3. 2.
2017
DJGT komédia Ray Cooneyho
LEKÁRSKE TAJOMSTVO
3. februára 2017 sme prežili nezabudnuteľný večer v Divadle Jozefa Gregora Tajovského pri sledovaní výkonov hercov, ktorí účinkovali v komédii Ray Cooneyho Lekárske tajomstvo. Sme radi, že spolu so seniormi sa zúčastnili našej akcie aj mladšie ročníky. Zážitok bol neopakovateľný!
Ing.Boberová
27. 1.
2017
Popoludnie s poéziou
Popoludnie s poéziou
V piatok 27. januára 2017 zavítala do Predajnej Mgr. Eva Hančáková, rodáčka z Banskej Štiavnice, autorka poetických básní i niekoľkých kníh o cestovaní dokumentárneho charakteru. Na stretnutí s členmi ZO JDS precítene predniesla niektoré zo svojich básní. Krása hovoreného slova nebola len jediným druhom umenia.
Súčasťou piatkového popoludnia boli aj hostia, a tak sa v Predajnej spievali slovenské ľudové pesničky v sprievode tónov akordeónu v podaní pani Brucháčkovej a predviedli ukážky spoločenských tancov v tanečnom rytme manželov Macíkovcov.
Spomínané osobnosti sú členmi len nedávno založeného CLUBU POETICUM NÓVUM so sídlom v Brezne. Členmi klubu sú v súčasnosti osobnosti nielen z Brezna, ale aj z Podbrezovej, Telgártu, Valaskej, Heľpy, Mýta pod Ďumbierom a Predajnej. Cieľom členov klubu je zameriavať svoju činnosť aj na zorganizovanie stretnutí s významnými osobnosťami a spisovateľmi z celého Slovenska.

V piatok sa teda v Predajnej predstavila verejnosti pani Hančáková.
O jej živote, záujmoch i práci sa poslucháči dozvedeli z troch pomerne obsiahlych referátov prečítaných pani Markusová, pani Peťková a pani Fortiaková. Autorka knižky Náš svet vyštudovala slovenský jazyk a andragogiku. Pôsobila ako lektorka vo vzdelávaní mládeže a dospelých a manažérka rôznych spoločenských akcií.

V roku 2013 získala medzinárodné ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť v kategórii Vzdelávanie. Jej život je popretkávaný množstvom aktivít. A pomerne aktívne predstavila seba i svoje verše obyvateľom Predajnej.
M. Vaníková
2015
MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ obec PREDAJNÁ
/exkurzia/
Výstavba vodných diel má na Slovensku niekoľkoročnú tradíciu a využívanie vodnej energie na výrobu elektrickej energie je u nás najviac rozšírené.

Malá vodná elektráreň /MVE/ sa nachádza aj v obci Predajná. Jej zdrojom energie je Jasenský potok. Voda však neprináša so sebou len energiu. Odporcovia MVE si často pri ich kritike neuvedomujú, že práve aj vďaka ním sa rieky zbavujú hrubých nečistôt. Hlavne po búrkach zvýšenie hladín potokov a riek odfiltruje hať pri elektrárni niekedy aj 10tky ton plastov a iných nečistôt, ktoré uložili ľudia na nelegálnych skládkach v okolí riek.
Aj túto hať treba občas vyčistiť od jemnejších anorganických naplavenín otvorením stavidiel.

Vyčistená voda vstupuje do turbín,ktoré využívajú energetický potenciál nadlepšenia prietoku vody z Jasenského potoka do tunelového privádzača pre Hydrocentrálu Dubová, vedúci popod elektráreň. Kedysi voda do neho padala bez úžitku. K využitiu energie spádu vody z výšky 7,7m došlo až v roku 1997, kedy bola elektráreň spustená do prevádzky. Hydrocentrála je bezobslužná, zamestnanci prichádzajú len občas skontrolovať, či je všetko v poriadku. V súčasnosti tu pracujú p.PETER KORDULIČ/elektrikár/ a p.NORBERT BABKA/zámočník/.
V elektrárni sú dve Franciscoho turbíny. Výkon turbín je 240 KW, prietok vody 3,6 m/s. Obe poháňajú trojfázové motory, ktoré sú vo funkcii generátorov. Turbíny sú od výrobcu ČKD Blansko.

Dá sa teda porovnať ako technológia za tie roky pokročila. Všetko sa akoby odľahčilo, zjednodušilo. Krásu vystriedala účelnosť, zariadeniam dominuje bezpečnosť a automatizácia. Sú efektívnejšie, progresívnejšie.
Pod elektrárňou sa nachádza tzv. ukľudňujúci bazén, kam preteká nielen voda z turbín, ale v prípade odstavenia, alebo poruchy elektrárne aj voda z potrubia, slúžiaceho ako jalový prepad. Nakoniec voda z bazéna preteká do kanálového privádzača, ktorý smeruje v podzemí v dĺžke približne 2100 m až k vodnej elektrárne Dubová.

Ďakujeme vedeniu ŽP za umožnenie exkurzie v MVE Predajná a za doprovod a sprievodné slovo Ing.MIROSLAVOVI FILIPKOVI a p.MILANOVI MEDVEĎOVI.

V prúde storočí /2015/
Železiarne Podbrezová
Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia PREDAJNÁ
Ing.M.Boberová - Bučková
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017