Obec PREDAJNÁ - ZPOZ
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZPOZ

ZPOZ má v našej obci dlhú a dobrú tradíciu. Jeho predchodcom bol tzv. Aktív pre občianske záležitosti, ktorého počiatky siahajú doroku 1960. Tvorili ho zväčša pracovníci národného výboru a dobrovoľní členovia spoločenských organizácií. Medzi prvých patrili Elena Tokošová, Cyprian Siman. Prvou akciou aktívu bol ,,zlatý sobáš manželov Makovičovcov. Do kultúrneho programu sa zapojili aj žiaci a učitelia OSŠ v Predajnej. Potom nasledovali, občianske sobáše, rôzne životné jubileá, strieborný sobáš manželov Kindernayovcov a Michalčíkovcov. Prvé uvýtanie detí do života sa konalo 15. 04. 1961. Do radov obce boli uvítaní Mikuláš Tajboš, Božena Bartošová, Zuzana Lacková, Pavol Čunderlík, Eva Kološtová, Peter Mesiarik. V aktíve až do roku 1963 aktívne pracovali aj členky ,,Výboru žien“

V roku 1964 bol Aktív premenovaný na Zbor pre občianske záležitosti. Predsedkyňou sa stala Anna Gálová, organistom Leoš Gál, speváčky Božena Simanová, Jolka Fodorová, Šarlota Lacová, Emília Povrazníková. V roku 1975 žezlo predsedkyne ZPOZ prevzala Elena Cibulová. Ďalšími členmi boli Anna Lányová, Drahuša Peťková, Kveta Pindiaková, Šarlota Lacová, Melánia Citterbergová, Idka Čumová a Gregor Babka. Neskôr k nim pribudli Božena Šulková, Elena Foltányová, Mária Lasabová a Viera Pikulová. ZPOZ pod vedením E. Cibulovej dosiahol veľmi pekných cýsledkov, o čom svedčia mnohé vyznamenania jednotlivcov ale z celého kolketívu na celoštátnej úrovni. Od samotného vzniku ZPOZ sa v práci vystriedalo mnoho dobrovoľných a obetavých ľudí,o čom hovorí dlhý zoznam členov, ktorí boli starostkou obce Ing. Tatianou Čontofalskou pozvaní na slávnostné posedenie, ktoré sa konalo pri príležitosti 55. výročia založenia ZPOZ v SD v Predajnej dňa...

V súčasnosti činnosť ZPOZ pokračuje. Bol zriadený pri Obecnom zastupiteľstve obce Predajná. Jeho predsedkyňou je už 4 volebné obdobie B. Šulková. Členovia :Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá je zároveňaj predsedkyňa Regionálneho ZPOZu okresu Brezno, matrikárka Renata Lányová, recitátorka.Anna Miklošková,spevokol- Anna Lányová,AnnaHrončeková, Mária Cibulová, MáriaVrbická, Ing. Mária Kňazovická. Pamätnú knihu vedie Mária Molčániová.
Z bohatej činnosti ZPOZu aspoň niektoré akcie: prijatie občanov pri rôznych životných jubileách, uvítanie detí doživota, prijatie učiteľov a školských pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov, prijatie dobrovoľných darcov krvi, privítanie rôznych štát. návštev,rozlúčka s deviatakmi, občianske pohreby, dôstojné rozlúčky so zosnulými v obecnom rozhlase a iné.Ďalšie foto

2008_ZPOZ_Deň matiek_Velšicová_06 2008_ZPOZ_Mesiac úcty k starším_18 2008_ZPOZ_Mesiac úcty k starším_42 2008_ZPOZ_Uvítanie detí do života_08