Obec PREDAJNÁ - Základné informácie
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Základné informácie


Okolité dediny
Okolité dediny

Okolité dediny: S – Jasenie, SZ - Zámostie, Dubová, Nemecká (pod jedným názvom Nemecká nad Hronom), V – Lopej.

JASENIE vzniklo z baníckych osád v 15. stor.. Ťažili sa tu drahé kovy, neskôr sa venovali pastierstvu a teraz väčšinou pracujú v závodoch na okolí. Z pamiatok si pozornosť zaslúžia barokový kostol z r. 1765 a baroková zvonica z 18. storočia. Je tu aj osobitná technická pamiatka – vodná elektráreň pod návrším Rígľa, postavená r. 1925 pre potreby Železiarní Podbrezová. Nachádzajú sa tam dve doliny LOMNISTÁ a KYSLÁ.
Na Kyslej je prameň, pri ktorom sa stretávali partizáni. V Lomnistej pod Chabencov je zas miesto, kde v novembri 1944 pochovali člena moskovského vedenia KSČ Jána Švermu, je tu umiestnený pomník. Je s tadeto výstup na Chabenec, v r. 1936 tu vybudovali turistickú chatu, ktorú fašisti vypálili. Jasenie patrí k najväčším obciam (8638 ha), počtom obyvateľov k stredným obciam okresu (r. 2002, 1248 obyvateľov).
NEMECKÁ v súčasnosti ju okrem Nemeckej tvoria aj pôvodne samostatné obce Dubová a Zámostie (Je to dedinka, ktorá je mojej rodine srdcu blízka, pretože sa tu narodili aj vyrastali moji prastarí, starí rodičia i zo súrodencami. Spája sa s ňou celé ich detstvo i zážitky prežité v období dospievania). Zámostie je i rodiskom spisovateľa Dominika Štubňu – Zámostského, ktorý si podľa rodiska dal prímenie Zámostský.
Nemecká je známa najmä tragickými udalosťami z druhej svetovej vojny. Nemeckí fašisti a ich domáci prisluhovači v januári 1945 vo vápenke pri vstupe do Ráztockej doliny umučili najmenej šesťsto ľudí. Vápenku aj okolie pietne upravili a v pamätnej miestnosti sú dokumenty o zločinoch fašistov na Slovensku – patria k Breznianskemu múzeu. Dubová od r.1968 patrí pod Nemeckú. Tu tesne pred povstaním zničili rafinériu olejov. Po vojne vykonali obnovu, rozšírenie a modernizáciu závodu.
LOPEJ je dedinka, ktorá je v súčasnosti časťou Podbrezovej. Je známa hlavne pekárňou a fajnou lopejskou zmrzlinou, je tam aj Súkromné odborné učilište, ktoré je po ochranným krídlom Železiarní Podbrezová.

Ďalšie zaujímavé okolité lokality: Brezno | Podbrezová | Valaská | Mýto pod Ďumbierom | Tále | Bystrá | Horná Lehota | Hronec | Osrblie |


Ďalšie foto

Predajna - pohlad na obec_03 Predajna - pohlad na obec_04 Predajnianske vodopády_03 Predajnianske vodopády_04 Predajna_2013_001 Predajna_2013_002 Predajna_2013_003 Predajna_2013_004

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

MS LETNÝ BIATLON Predajná - 7. - 8. 9. 2019
MS SR Letný biatlon 2019
[07/28/2019]
Prídte pozrieť a povzbudiť našich biatlonistov ... III. kolo MS SR Viessmann pohár v letnom biatlone - Predajná ... [čítaj viac]
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚN - JÚL 2019 [čítaj viac]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...
ZO Jednota dôchodcov
[07/26/2019]
ZO JDS Predajná organizuje JÚN - JÚL: Výlety Bystrá, Kysuce, Čerín, Podkonice, predstavenie ŠOBB Carmen, šport + guľáš ...[čítaj viac]
OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]