Obec PREDAJNÁ - Zápis do MŠ a ZŠ 2020/2021
vyhľadávanie 

Zápis do MŠ a ZŠ 2020/2021

pis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,
zápis do 1. ročníka sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Po 15. apríli 2020 vypíšte našu elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.zspredajna.edupage.org v hornom menu. V prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do školy osobne s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení najneskôr do 30. apríla 2020. Dohodnite si s nami stretnutie na tel. čísle 0908 570 786. Tešíme sa na Vás!

Zápis do materskej školy

Vážení rodičia,
vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2020/2021 podáva zákonný zástupca dieťaťa zástupkyni ZŠ s MŠ pre MŠ od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 elektronickou formou, alebo podaním žiadosti bez osobnej prítomnosti dieťaťa s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení po telefonickom dohovore na konkrétny čas a hodinu na telefónnom čísle 0917 738 962.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa k vyplnenej žiadosti nebude vyžadovať, potrebné ho bude doložiť dodatočne do času vydania rozhodnutia. V prípade, že nebude dodatočne doložené, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Elektronickú žiadosť na prihlásenie dieťaťa do našej materskej školy nájdete na stránke www.mspredajna.edupage.org.

Ďalšie foto z Pochovania basy