Obec PREDAJNÁ - História
vyhľadávanie 
Domáca stránka

História


Vznik mena Predajná
Vznik mena Predajná

Tak ako dieťa dostáva meno od rodičov tak dostala meno aj Predajná. Odvodzuje sa z latinského slova „predium“ v prenájme. Prastaré listiny však hovoria, že sa stáročiami menil: napr. na darovacej listine – bulle – od Bellu IV. z 25. 08. 1284 pomenúva chotár našej obce menom Predynich. V dokumentoch z roku 1358 je to Prydenya a v roku 1424 Predania. Druhá stará listina hovorí, že pánovi Ľupčianskeho zámku sa najlepšie poľovalo v údolí potoka a aby sa bohatstvo lesov a potokov nebodaj nezmocnil iný pán dal zemepán na brehu potoka postaviť hájovňu a nasťahoval do nej hájnika. Toto miesto pán často navštevoval a preto dovolil sluhom postaviť si pred hájovňou halúpky. Tak vznikla osada menom Predhájňa, z toho neskôr vniklo Predajná.


Ďalšie foto

Beta Poničanová_08 Beta Poničanová_09 Predajna - história_miestna časť Burgondia – ľudová architektúra Predajna - história_starý pivovar