Obec PREDAJNÁ - História
vyhľadávanie 
Domáca stránka

História


Vznik mena Predajná
Vznik mena Predajná

Tak ako dieťa dostáva meno od rodičov tak dostala meno aj Predajná. Odvodzuje sa z latinského slova „predium“ v prenájme. Prastaré listiny však hovoria, že sa stáročiami menil: napr. na darovacej listine – bulle – od Bellu IV. z 25. 08. 1284 pomenúva chotár našej obce menom Predynich. V dokumentoch z roku 1358 je to Prydenya a v roku 1424 Predania. Druhá stará listina hovorí, že pánovi Ľupčianskeho zámku sa najlepšie poľovalo v údolí potoka a aby sa bohatstvo lesov a potokov nebodaj nezmocnil iný pán dal zemepán na brehu potoka postaviť hájovňu a nasťahoval do nej hájnika. Toto miesto pán často navštevoval a preto dovolil sluhom postaviť si pred hájovňou halúpky. Tak vznikla osada menom Predhájňa, z toho neskôr vniklo Predajná.


Ďalšie foto

Beta Poničanová_08 Beta Poničanová_09 Predajna - história_miestna časť Burgondia – ľudová architektúra Predajna - história_starý pivovar

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]