Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská

Aktuálne z Predajnej

Kanalizácia - nevhodný odpad

OBEC | Odpady
Kanalizácia nie je čierna diera - správajme sa zodpovedne ... [čítaj viac]

09/18/2023

Riešenie migračných výziev v obci Predajná

OBEC | Rozvoj obce
Realizácia projektu "Riešenie migračných výziev v obci Predajná" - trvanie projektu 3/2022 - 3/2023 ... [čítaj viac]

08/22/2023

Voľby do NR SR 2023 - 30. 9.

SAMOSPRÁVA | Voľby do NR SR 2023
Voľby do NR SR 2023 - INFORMÁCIE PRE VOLIČA + ZAPISOVATEĽ + E MAIL + VOLEBNÁ MIESTNOSŤ + OKRSOK + HLASOVACÍ PREUKAZ ... [čítaj viac]

07/31/2023

Predajnianske zvesti 4/2023

MÉDIÁ | Obecné noviny
Aktivity starostky, jednania OZ, Letné športové hry seniorov, MDD, aj zo života KC, škôl, hasičov, športu a seniorov v čísle 4/2023 zvestí ... [čítaj viac]

07/28/2023

Chránte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti pri zbere obilnín, ich pozberá úprava, skladovanie krmovín a slamy (zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru) ... [čítaj viac]

07/12/2023

Komunitný plán obce Predajná 2023 - 2030

OBEC | Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Predajná 2023 - 2030 schválený + Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci [čítaj viac]

07/03/2023

Erasmus pre mladých podnikateľov

INFOSERVIS | Erasmus pre mladých podnikateľov
Rozbiehate podnikanie ? Vycestujte bezplatne do zahraničia, získať know-how od podnikateľov, na dobu 1 až 6 mesiacov ...[čítaj viac]

06/23/2023

POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná - POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023

SAMOSPRÁVA | Pozemkové úpravy
+ POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023 ... + ... [čítaj viac]

05/29/2023

Vývoz odpadových vôd + kontakt

INFOSERVIS | Vývoz odpadových vôd
MIROKAL - vývoz odpadových vôd v regióne Banská Bystrica a Zvolen ... kontakt ...[čítaj viac]

05/28/2023

HOREHRONIE - UNIKÁTNE cyklovýlety

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
HOREHRONIE NA KOLESÁCH - ponuka super CYKLOVÝLETOV pre nezabudnuteľný rodinný školský či firemný výlet ... [čítaj viac]

05/10/2023

I/66 Predajná križovatka – nový most

OBEC | Rozvoj obce
Realizácia projektu "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“ ... [čítaj viac]

03/27/2023

Kurzy aj pre zamestnaných MISERICORDIA

INFOSERVIS | Nestrať prácu vzdelávaj sa
NÁRODNÝ PROJEKT - Nestrať prácu vzdelávaj sa - ... [čítaj viac]

03/22/2023

Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno

INFOSERVIS | Bezplatné dlhové poradenstvo
POMÁHAME DLŽNÍKOM - bezplatné dlhové poradenstvo: ekonomické, psychlogické, právne + otváracie hodiny ... [čítaj viac]

03/10/2023

ODPADY: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (KO) za rok 2022 obec Predajná: 49,32 %

OBEC | Odpady
vyprodukovné: 563,88 ton, zhodnotené 278,10 ton + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia KO a platenia poplatku za KO v r. 2023 ... [čítaj viac]

02/20/2023

Správne triedenie odpadov - obaly od syrov

OBEC | Odpady
Ako správne vytriediť obaly od syrov ? ... [čítaj viac]

02/19/2023

UTORKOVÉ HERNIČKY v Komunitnom centre Predajná

ŽIVOT OBCE | Utorkové herničky pre deti a mamicky
UTORKOVÉ HERNIČKY pre DETIČKY AJ MAMIČKY v Komunitnom centre od 9.30 - 10.30 hod. (utorok) ... [čítaj viac]

02/04/2023

Komunitné centrum Predajná AKTUÁLNE + FOTO

OBEC | Komunitné centrum Predajná
Komunitné centrum AKTUÁLNE AKTIVITY ... [čítaj viac]

02/01/2023

Poslanci OZ Predajná - volebné obdob. 2022 - 2026

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce - volebné obdobie 2022 - 2026, + určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 ...[čítaj viac]

01/02/2023

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - rok 2022

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - rok 2022 [čítaj viac]

12/21/2022

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č.5 - NÁVRH

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 - JÚL 2022 - NÁVRH [čítaj viac]

11/08/2022

Projekt "Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná"

OBEC | Rozvoj obce
Projekt "Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná" z verejných zdrojov podporil "Fond na podporu umenie"... [čítaj viac]

10/07/2022

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej - 22. 4. 2022

OBEC | Starosta
Toxické jamy v Predajnej čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj ... [čítaj viac]

04/25/2022

Vypaľovanie porastov je striktne zakázané! - USMERNENIE 2022

INFOSERVIS | Nezodpovedné vypaľovanie
Usmernenie OR HZ BR - JARNÉ VYPAĽOVANIE - vypaľovanie porastov je podľa zákona striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí POKUTA ... [čítaj viac]

02/28/2022

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" (12/2021-11/2023)

OBEC | Územný plán obce
Dopytovo orientovaný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a EFRR v rámci OP Ľudské zdroje ... [čítaj viac]

01/20/2022

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná (7/2019 - 9/2021)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“: I. + II. etapa (dotácia MŠVVaŠ SR (134 384,00€) + obec (198 585,73€)) [čítaj viac]

12/15/2021

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
PRÍPRAVA + PREVENCIA + USMERNENIE + Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi + PPB + lehoty čistenia a kontrol ... [čítaj viac]

11/05/2021

Medveď hnedý - POMOC

INFOSERVIS | Medveď hnedý
Linky - tiesňové volania, Informácie, Prevencia, Riešenia, Hliadky, Zásahový tím, Odchyt [čítaj viac]

10/06/2021

Foto - Gudróny - starostka u ministra životného prostredia

OBEC | Starosta
Fotogaléria z návštevy starostky u ministra životného prostredia, dňa 25. 5. 2021 [čítaj viac]

07/29/2021

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná (2017-2020)

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálnego operačného programu [čítaj viac]

07/28/2021

Výpožička kompostérov v obci Predajná - Zmluva 2021

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

04/26/2021

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2020) - UKONČENIE

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/14/2021

Foto - odovzdanie modernizovaných učební - 23. 10. 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZŠ Predajná - Slávnostné odovzdanie modernizovaných učební žiakom - 23. 10. 2020 ... [čítaj viac]

11/10/2020

Prezidentka Zuzana Čaputová v Predajnej - 29. 7. 2020

ŽIVOT OBCE | Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy nášho kraja zavítala aj do obce Predajná. Dôvodom boli gudronové jamy ... [čítaj viac]

08/04/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014
Najnovšie oznamy
Najnovšie dokumenty

OZNAM - ZBER TEXTILU - 21. 09. 2023 [09/21/2023] | Oznam

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 6. septembra 2023 o 16.30 hod. na Obecnom úrade [09/18/2023] | Obecné zastupiteľstvo

UZNESENIA Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 6. septembra 2023 o 16.30 hod. na Obecnom úrade [09/18/2023] | Obecné zastupiteľstvo

Farské oznamy - 24. nedeľa cez rok - 17.09.2023 [09/17/2023] | Farské oznamy

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov [09/11/2023] | Zmluvy

Zámenná zmluva [09/11/2023] | Zmluvy

ODVOLANIE času ZVÝŠENÉHO RIZIKA POŽIARU od 31. 8. 2023 od 7:00 hod. [08/31/2023] | Oznam

Zmluva o dielo č. 15/2023 [08/31/2023] | Zmluvy

Projekt "Riešenie migračných výziev v obci Predajná" [08/22/2023] | Rozvoj obce

ROZHODNUTIE územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívaní územia "IBV Predajná 23 RD, 1BD" [08/21/2023] | Rozhodnutie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [08/15/2023] | Zmluvy

Zmluva o dielo - o podaní umeleckého výkonu č. 13/2023 [08/07/2023] | Zmluvy

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania KOŠTIAL PAVOL [08/03/2023] | Verejné vyhlášky

ZVEREJNENIE e-mailu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu [08/02/2023] | Voľby NR SR

ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [07/26/2023] | Zverejnenie

Záväzná prihláška na stánkový predaj [07/21/2023] | Tlačivo

Čestné vyhlásenie na stánkový predaj [07/21/2023] | Tlačivo

CHRÁNTE SVOJU ÚRODU A DODRŹIAVAJTE ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI ! [07/12/2023] | Plagáty

Komunitný plán sociálnych služieb obce Predajná 2023 - 2030 (schválený) [07/03/2023] | Komunitný plán sociálnych služieb

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci Predajná [07/03/2023] | Komunitný plán sociálnych služieb

ZAPISOVATEĽ okrskovej volebnej komisie v obci Predajna - Ing. Igor Foltín - menovací dekrét [06/26/2023] | Voľby NR SR

UPOZORNENIE RÚVZ BB pre občanov - nákaza kliešťovej encefalitídy [06/23/2023] | Upozornenie

ZVEREJNENIE e-mailu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie [06/23/2023] | Voľby NR SR

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti [06/23/2023] | Voľby NR SR

Voľby do NR SR 2023 - Informácie pre voliča [06/19/2023] | Voľby NR SR

STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" [06/07/2023] | Gudróny

Záverečný účet obce 2022 - NÁVRH [06/05/2023] | Záverečný účet obce

OZNAMENIE funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obec Predajná za rok 2022 [05/31/2023] | Oznámenie

5/2023 VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce [05/29/2023] | VZN

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH [05/29/2023] | Plány

ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 [05/29/2023] | Zverejnenie

Verejná vyhláška - začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká [05/29/2023] | Verejné vyhlášky

Dodatok č. 2 ako úplné znenie k zmluve č. 01092011 o zriadení Spoločného obecného úradu [05/15/2023] | Zmluvy

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE [04/27/2023] | Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE - Oznamovanie protispoločenskej činnosti [04/20/2023] | Oznámenie

ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/27/2023] | Zverejnenie

ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/27/2023] | Zverejnenie

OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie [03/15/2023] | Oznámenie

Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno [03/10/2023] | Plagáty

Plnenie rozpočtu obce za rok 2022 [03/01/2023] | ROZPOČET

ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) [02/22/2023] | Rozhodnutie

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 - schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023] [02/20/2023] | ROZPOČET

Ako správne vytriediť obaly od syrov ? [02/20/2023] | Komunálny odpad

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO (2023) [02/20/2023] | Odpady

Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2022 [02/20/2023] | Oznámenie

Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 [02/17/2023] | ROZPOČET

SMERNICA - Interná smernica č. 1/2022 Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané obcou Predajná [01/09/2023] | Interné normy obce

OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 [01/04/2023] | Rozvoj obce

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/02/2023] | Tlačivo

HARMONOGRAM zberu plastov a tuhého komunálneho odpadu na rok 2023 [12/05/2022] | Odpady

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná - platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 [11/24/2022] | Cestovné poriadky

OZNÁMENIE prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 [11/08/2022] | Rozvoj obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH [11/08/2022] | Rozvoj obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH [11/08/2022] | Rozvoj obce

Podpora a rozvoj obecnej knižnice [10/19/2022] | Rozvoj obce

Žiadosť o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ [08/31/2022] | Tlačivo

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky [04/06/2022] | Zverejnenie

OZNAM - Nestante sa obeťou obchodu s ľuďmi - Ukrajina 2022 [03/07/2022] | Oznam

USMERNENIE - Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2022 zo strany občanov, právnických osôb fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú vyčlenené na výkon štátneho požiarneho dozoru [02/28/2022] | Oznam

Daň z nehnutelnosti a daň za psa [01/21/2022] | Tlačivo

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" [01/20/2022] | Rozvoj obce

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [01/17/2022] | Cestovné poriadky

UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) [01/07/2022] | Upozornenie

OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ [12/07/2021] | Oznámenie

OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu [11/22/2021] | Oznámenie

OZNAM OR PZ BR - Výzva pre chodcov [09/27/2021] | Oznam

UPOZORNENIE - OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre [09/14/2021] | Upozornenie

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma [08/09/2021] | Upozornenie

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

Poplatky za odpady [07/27/2021] | Odpady

OZNAM - Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad [04/30/2021] | Oznam

OZNAMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 [03/03/2021] | Oznámenie

OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná [11/23/2020] | Pozemkové úpravy

ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

MAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ELWIS označenie kuka nádob v obci [07/15/2020] | Odpady

OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce