Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská

Aktuálne z Predajnej 🔔 😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - SENIORI BUDTE OPATRNÍ - STOP PODVODNÍKOM
04/06/2020 🔔 OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 16. 04. 2020 - rod. Demianová | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický
04/06/2020 🔔 😷 🚌 OZNAM + CESTOVNÉ PORIADKY - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena CP
04/02/2020
... >>> VŠETKY OZNAMY

ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ a MŠ

ŽIVOT OBCE | Zápis do MŠ a ZŠ 2020/2021
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční do 30. apríla 2020, zápis do MŠ do 30. mája 2020 ... [čítaj viac]

04/08/2020

Predajnianske zvesti 2/2020

MÉDIÁ | Obecné noviny
Deň učiteľov, Sviatky jari s Covid-19: rady a opatrenia, Mimoriadna situacia - gudrony a iné obecné zvesti ... v čísle 2/2020 zvestí [čítaj viac]

04/08/2020

PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“ (2020)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“, bezplatné WIFI, dotácie poskytnuté EF RR EU (10 318,92€) [čítaj viac]

04/06/2020

KORONAVÍRUS 2020

INFOSERVIS | KORONAVÍRUS
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ ... [čítaj viac]

03/09/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

Voľby NR SR 2020 - 29. 2. - VÝSLEDKY

SAMOSPRÁVA | Voľby do NR SR 2020
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR + VÝSLEDKY ... [čítaj viac]

03/01/2020

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná, 16. 10. 2019 - 16. 1. 2020

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]

02/24/2020

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - JÚL - DEC 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - DEC 2019 [čítaj viac]

01/07/2020

Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná organizuje AUG - DEC: Výlety HOREHRONIE, Banská Štiavnica, DJGT, turisti, disco, vianoce, ...[čítaj viac]

01/06/2020

Plán zasadnutí OZ Predajná I. polrok 2020

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na I. polrok 2020 ... [čítaj viac]

12/13/2019

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]

10/22/2019

Projekt ROZŠÍRENIE POŽIARNEJ ZBROJNICE v obci Predajná (2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]

10/09/2019

Foto Dni obce 2. - 4. 8. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Krásne a veselé zábery zo slnečných DNÍ OBCE PREDAJNÁ 2019 ... [čítaj viac]

08/30/2019

Foto ZPOZu - Uvítanie detičiek 1. 7. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
K nahliadnutiu mila fotogaléria ZPOZU zo slávnostného UVÍTANIE DETIČIEK do života starostkou obce Predajná [čítaj viac]

07/27/2019

Foto ZPOZu - Prijatie jubilantov 28. 6. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z podujatí ZPOZU z Prijatia jubilantov starostkou obce Predajná [čítaj viac]

07/17/2019

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]

07/11/2019

Projekt MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V PREDAJNEJ - (2019)

OBEC | Rozvoj obce
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]

07/09/2019

Foto MDD 1. 6. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Krásne a veselé zábery z MDD 2019 v Predajenj ...[čítaj viac]

06/10/2019

Veterány - 25. 5. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
K nahliadnutiu fotogaléria prehliadky VETERÁNOV v obci Predajná [čítaj viac]

06/10/2019

Výpožička kompostérov v obci Predajná

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

06/07/2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - VÝSLEDKY

SAMOSPRÁVA | Eurovoľby 2019
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 + VÝSLEDKY ... [čítaj viac]

05/27/2019

Foto ZPOZu - Deň matiek 12. 5. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Veselá fotogaléria z podujatia ZPOZU - DEŇ MATIEK v obci Predajná [čítaj viac]

05/20/2019

Motorkári - 12. 5. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
K nahliadnutiu fotogaléria prehliadky MOTORKÁROV na námestí v obci Predajná [čítaj viac]

05/19/2019

JEPPE Z VŔŠKU - FOTO

ŽIVOT OBCE | Jeppe z vŕšku - divadlo
Nahliadnite do fotogalérie komédie kočovného divadla z Medzibrodu, v Spoločenskom dome v Predajnej [čítaj viac]

04/26/2019

Foto DHZ - Okresné protipovodňové cvičenie

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria DHZ - Okresné protipovodňové cvičenie Predajná - 19. 3. 2019 ... [čítaj viac]

04/02/2019

Turistický klub - sezóna 2019

OBEC | Šport
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]

03/19/2019

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" (2019-2021)

OBEC | Územný plán obce
- projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

02/03/2019

Projekt OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PREDAJNÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI (2018-2019)

OBEC | Rozvoj obce
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]

01/24/2019

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/24/2019

Foto - Poslanci 2019-2022 - 10. 12. 2018

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2019-2022, [čítaj viac]

12/14/2018

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!

OBEC | Odpady
SEPARUJTE KOMUNÁLNY ODPAD + Informčná kampaň 2016 ... [čítaj viac]

10/18/2018

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

FOTO - Z LÁSKY K DOMOVINE - 27. 4. 2017

ŽIVOT OBCE | Z LÁSKY K DOMOVINE
XXV. roč. krajskej prehliadky Združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v SR sa uskutočnil v obradnej sieni OcÚ Predajná, [čítaj viac]

05/15/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

Foto - zasadnutie SPOD - 25. 4. 2017

MÉDIÁ | Fotogaléria
Zasadnutie Spolku pre obnovu dediny, za účasti GR SAŽP Ing. Martina Lakandu a podpredsedu ZMOS a predsedu Komory obcí Ľubomíra Lörincza ... [čítaj viac]

05/03/2017

Posvätenie sochy ANJELA - 2. 10. - FOTO

MÉDIÁ | Fotogaléria
Posvätenie sochy ANJELA na Námestí Juraja Pejku vo fotografii 2016 v Predajnej [čítaj viac]

10/10/2016

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012
Najnovšie dokumenty

OZNÁMENIE KONANIA 16. 04. 2020 - Výrub drevín - Demianovci - Zábrežná 200 - Predajná - Súhlas [04/06/2020] | Výrub drevín

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

Projekt "WIFI pre Teba v obci Predajná" [04/06/2020] | PHSR

Farské oznamy - 6. pôstna nedeľa - Kvetná - 05.04.2020 [04/05/2020] | Farské oznamy

OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy od 2. 4. 2020 [04/02/2020] | Cestovné poriadky

Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom - Verejné obstarávanie - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná - didaktické pomôcky [04/01/2020] | Zmluvy

OZNAM - KORONAVÍRUS - fungovanie ambulancií NsP Brezno od 6. apríla 2020 [03/31/2020] | Koronavírus

PRÍKAZ - starostu obce: 01/2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v lokalite "Pod Hôrkami", skládka gudrónov Predajná I [03/23/2020] | Príkaz

OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov. obec šije rúška [03/23/2020] | Koronavírus

Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom - Verejné obstarávanie - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná [03/18/2020] | Zmluvy

OZNÁMENIE KONANIA 09. 04. 2020 - Výrub drevín - Milan Kňazovický - Školská 206/1 - Predajná - Súhlas [03/18/2020] | Výrub drevín

INFOGRAFIKY - Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Pomoc sebe a druhým [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý [03/18/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije rúška pre občanov [03/17/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu [03/16/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 [03/16/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná ambulancia Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti [03/16/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - úprava stránkových hodín OcÚ Predajná [03/13/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu - zákaznícke centrá StVPS BB - ZATVORENĚ [03/11/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu [03/10/2020] | Koronavírus

3/2020 VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 3 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná - NÁVRH [03/09/2020] | VZN

KORONAVÍRUS - ako znížiť riziko infekcie COVID-19 [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia na zamedzenia šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike [03/09/2020] | Koronavírus

USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe [03/09/2020] | Koronavírus

VÝSLEDKY hlasovania v obci PREDAJNÁ vo voľbách do NR SR 29. 02. 2020 [03/01/2020] | Voľby NR SR

1/2020 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 [02/03/2020] | VZN

2/2020 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky [02/03/2020] | VZN

Zmluva o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINESS VIEW [02/03/2020] | Zmluvy

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 [01/31/2020] | Verejné vyhlášky

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [01/31/2020] | Zmluvy

OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním [01/30/2020] | Oznámenie

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka [01/29/2020] | Tlačivo

ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) [01/27/2020] | Rozhodnutie

OZNAM - autobusové spoje budú premávať od pondelka 27.1.2020, podľa platných CP v rámci okresu Brezno [01/26/2020] | Cestovné poriadky

Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK - 25-01-2020 [01/25/2020] | Cestovné poriadky

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/20/2020] | Tlačivo

Kúpna zmluva č. 175/Gp/2019 [01/17/2020] | Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 [01/16/2020] | Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 [01/16/2020] | Zmluvy

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 [01/14/2020] | Plány

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2020 - 2022 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 88/2019] [01/14/2020] | ROZPOČET

Kúpna zmluva č. 32/2019 - vnútorné vybavenie komunitného centra [12/17/2019] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná" [12/17/2019] | Zmluvy

Dodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok, prav a povinností k projektu "WIFI pre tebe v obci Predajná" [12/17/2019] | Zmluvy

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [12/16/2019] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [12/16/2019] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [12/16/2019] | Cestovné poriadky

5/2019 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [12/16/2019] | VZN

Poskytnutie finančnej pomoci obyvateľom Prešova [12/13/2019] | Oznam

Kúpna zmluva č. 20/KZ/MŠ/2019 [12/11/2019] | Zmluvy

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO [12/03/2019] | Upozornenie

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná [11/28/2019] | Cestovné poriadky

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [10/23/2019] | Zmluvy

4/2019 VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia [08/15/2019] | VZN

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) [07/11/2019] | PHSR

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 - NÁVRH (Máj 2019) [07/11/2019] | PHSR

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ [06/14/2019] | Tlačivo

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu [06/14/2019] | Tlačivo

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu [06/14/2019] | Tlačivo

OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti [06/05/2019] | Oznámenie

Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 [05/19/2019] | Odpady

Kúpna zmluva č. 10A/2019 [05/07/2019] | Zmluvy

3/2019 VZN ktorým sa podľa zmeny a doplnku č. 2 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná [04/09/2019] | VZN

1/2019 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky [04/08/2019] | VZN

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. úpravu vjazdu na miestnu komunikáciu [03/13/2019] | Tlačivo

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu [03/13/2019] | Tlačivo

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [03/11/2019] | PHSR

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [03/11/2019] | PHSR

ROZHODNUTIE územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." [11/20/2018] | Rozhodnutie

OZNÁMENIE o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." [09/11/2018] | Oznámenie

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [07/02/2018] | PHSR

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

Sadzobník správnych poplatkov od r. 2018 [05/14/2018] | Správne poplatky

OZNÁMENIE správy daní na rok 2018 [01/15/2018] | Oznámenie

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 [02/01/2017] | PHSR

UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky [10/05/2016] | Upozornenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

UPOZORNENIE - pre seniorov [07/29/2015] | Upozornenie

Z Á S A D Y HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE PREDAJNÁ [07/09/2014] | Smernica

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce