Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská


Aktuálne z Predajnej 🔔 😷 ⛔ VYHLÁŠKA ÚVZ - KORONAVÍRUS - od 25. 11. 2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29. 11. 2021 (povinný režim OTP na pracovisku)
11/25/2021 🔔 OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu
11/22/2021 🔔 OZNAMENIE - o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB
11/22/2021 🔔 😷 ⛔ OZNAM - KORONAVÍRUS - NsP Brezno - dočasné pozastavenie činnosti internej (MUDr. Emílie Zlevská) a gastroenterologickej ambulancie (MUDr. Martin Tkáčik)
11/10/2021 🔔 OZNAM - MUDr. Roman Gál začína s očkovaním proti chrípke - denne od 12.00 - 14.00
10/20/2021 🔔 ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky
10/18/2021
... >>> VŠETKY OZNAMY

OZNAM - PONUKA PRÁCE Železiarne Podbrezová a.s. - od novembra 2021

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Pridaj sa do tímu Železiarov - od novembra 2021 + VÝHODNÁ PONUKA NA PRÁCU V ZIME - november 2021 - február 2022 ... [čítaj viac]

11/08/2021

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
PRÍPRAVA + PREVENCIA + USMERNENIE + Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi + PPB + lehoty čistenia a kontrol ... [čítaj viac]

11/05/2021

Predajnianske zvesti 5/2021

MÉDIÁ | Obecné noviny
Otvorenie komunitného centra, naši zruční občania, hasiči cvičili, pre starkých a iné zvesti zo života seniorov, turistov, hasičov a škôl ... v čísle 5/2021 zvestí [čítaj viac]

11/02/2021

Komunitné centrum Predajná

OBEC | Komunitné centrum Predajná
Otvorenia komunitného centra 20.10. – ulica Bečov, Prevádzkové hodiny do konca roka 2021 ... [čítaj viac]

10/19/2021

Slabé zemetrasenie pri Brezne - 13. 10. 2021

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
V stredu 13.10. 2021 o 03:02 LSEČ došlo cca 14 km západne od Brezna pri obci Predajná k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 1,8 ... [čítaj viac]

10/13/2021

Správne triedenie odpadov

OBEC | Odpady
Čo Kam PATRÍ a NEPATRÍ do triedeného zberu ... POZOR NA ČASTÉ CHYBY ... [čítaj viac]

10/06/2021

Medveď hnedý - POMOC

INFOSERVIS | Medveď hnedý
Linky - tiesňové volania, Informácie, Prevencia, Riešenia, Hliadky, Zásahový tím, Odchyt [čítaj viac]

10/06/2021

Foto Deviataci - ukončenie ZŠ - 28. 6. 2021

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZPOZu z prijatie deviatakov starostkou obce pri príležitosti ukončenia štúdia na ZŠ Predajná ... [čítaj viac]

09/13/2021

POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná - 1. ustanovujúce zhromaždenie účastníkov - 18. 08. 2021

SAMOSPRÁVA | Pozemkové úpravy
VV - 1. ustanovujúce zhromaždenie + Návrh STANOV + SPLNOMOCNENIE + VV rozhodnutie vo veci nariadenia PÚ podľa zák. č. 330/1991 Zb. + mapa ... [čítaj viac]

08/02/2021

Foto - Gudróny - starostka u ministra životného prostredia

OBEC | Starosta
Fotogaléria z návštevy starostky u ministra životného prostredia, dňa 25. 5. 2021 [čítaj viac]

07/29/2021

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná (2017-2020)

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálnego operačného programu [čítaj viac]

07/28/2021

Bezplatné Wi-Fi v obci Predajná - 11 verejných bodov

INFOSERVIS | WIFI Predajná
WiFi4EU - Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná - bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci ... [čítaj viac]

05/26/2021

Výpožička kompostérov v obci Predajná - Zmluva 2021

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

04/26/2021

PRAVDY a MÝTY o ODPADe

OBEC | Odpady
Pravdy a mýty o odpade ... [čítaj viac]

03/31/2021

Plán zasadnutí OZ Predajná na rok 2021

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na rok 2021 ... [čítaj viac]

02/24/2021

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2020) - UKONČENIE

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/14/2021

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - rok 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - rok 2020[čítaj viac]

01/04/2021

Jednota dôchodcov 2020 organizuje ...

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná organizuje rok 2020: Výlety Staré Hory, Rajecká Lesná, Kremnica, SNP BB, DJGT, disco, guľáš party, joga ... [čítaj viac]

10/30/2020

Prezidentka Zuzana Čaputová v Predajnej - 29. 7. 2020

ŽIVOT OBCE | Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy nášho kraja zavítala aj do obce Predajná. Dôvodom boli gudronové jamy ... [čítaj viac]

08/04/2020

Plánovaná evidencie odpadov ELWIS

OBEC | Odpady
Plánovaná evidencie odpadov ELWIS 2020 ... [čítaj viac]

07/15/2020

Obnova katastrálneho operátu

SAMOSPRÁVA | Obnova katastrálneho operátu
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná ... [čítaj viac]

06/29/2020

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na SCHVÁLENÚ územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]

05/22/2020

FOTO - Služby a podnikatelia v obci

OBEC | Služby a podnikatelia
FOTO - Služby a podnikatelia v obci od roku 2018 ... [čítaj viac]

05/21/2020

PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“ (2020)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“, bezplatné WIFI, dotácie poskytnuté EF RR EU (10 318,92€) [čítaj viac]

04/06/2020

CBC Slovensko z neba

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria aktuálnych leteckých záberov "CBC Slovensko z neba" na modernizovanú obec Predajná - rok 2019 - 2020 [čítaj viac]

03/30/2020

KORONAVÍRUS 2020

INFOSERVIS | KORONAVÍRUS
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ ... [čítaj viac]

03/09/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

Foto - otvorenie telocvične - 31. 1. 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZŠ s MŠ Predajná - Slávnostné otvorenie rekonštruovanej telocvične - 31. 1. 2020 ... [čítaj viac]

02/10/2020

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná, 16. 10. 2019 - 16. 1. 2020

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]

02/09/2020

Foto DHZ - prevzatie defibrilátora - 13. 12. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria DHZ Predajná - Slávnostné prevzatie defibrilátora - 13. 12. 2019 ... [čítaj viac]

12/23/2019

Foto ZPOZu - Uvítanie detičiek 19. 11. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
K nahliadnutiu mila fotogaléria ZPOZU zo slávnostného UVÍTANIE DETIČIEK do života starostkou obce Predajná [čítaj viac]

11/30/2019

Foto ZPOZu - Prijatie jubilantov 19. 11. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z podujatí ZPOZU z Prijatia jubilantov starostkou obce Predajná [čítaj viac]

11/25/2019

Projekt ROZŠÍRENIE POŽIARNEJ ZBROJNICE v obci Predajná (2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]

10/09/2019

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" (2019-2021)

OBEC | Územný plán obce
- projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

02/03/2019

Projekt OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PREDAJNÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI (2018-2019)

OBEC | Rozvoj obce
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]

01/24/2019

Foto - Poslanci 2019-2022 - 10. 12. 2018

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2019-2022, [čítaj viac]

12/14/2018

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012
Najnovšie dokumenty

Farské oznamy - 1. adventná nedeľa - 28.11.2021 [11/28/2021] | Farské oznamy

OZNAM - KORONAVÍRUS - Núdzový stav od 25. 11. 2021 [11/25/2021] | Koronavírus

VYHLÁŠKA ÚVZ - KORONAVÍRUS - od 25. 11. 2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29. 11. 2021 (povinný režim OTP na pracovisku) [11/25/2021] | Koronavírus

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 - NÁVRH [11/23/2021] | Plány

OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu [11/22/2021] | Oznámenie

OZNAMENIE - o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB [11/22/2021] | Oznámenie

5/2021 VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - NÁVRH [11/16/2021] | VZN

OZNAM - KORONAVÍRUS - NsP Brezno - dočasné pozastavenie činnosti internej a gastroenterologickej ambulancie [11/10/2021] | Koronavírus

OZNAM - PONUKA PRÁCE Železiarne Podbrezová a.s. - od novembra 2021 [11/08/2021] | Oznam

OZNAM - VÝHODNÁ PONUKA NA PRÁCU V ZIME Železiarne Podbrezová a.s. - novembra 2021 - február 2022 [11/08/2021] | Oznam

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 4 (August 2021) - NÁVRH [11/08/2021] | PHSR

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 4 (August 2021) - NÁVRH [11/08/2021] | PHSR

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 30. septembra 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [11/07/2021] | Obecné zastupiteľstvo

UZNESENIA Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 30. septembra 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [11/07/2021] | Obecné zastupiteľstvo

Mandátna zmluva o obstaraní územno plánovacej dokumentácie [10/28/2021] | Zmluvy

Dodatok 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J607-222-13 zo dňa 05. 09. 2018 [10/21/2021] | Zmluvy

OZNAM - Ambulancia MUDr. Roman GÁL očkuje proti chrípke [10/20/2021] | Oznam

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky [10/18/2021] | Zverejnenie

4/2021 VZN o určení školského obvodu základnej školy Predajná - NÁVRH [10/18/2021] | VZN

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Centrum zborovej diakonie Kanaán [10/07/2021] | Zmluvy

OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého.pdf [10/05/2021] | Oznam

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [09/30/2021] | Zmluvy

OZNÁMENIE OÚ Brezno o pozastavení zápisu listín v katastrálnom území Predajná [09/28/2021] | Obnova katastrálneho operátu

OZNAM OR PZ BR - Výzva pre chodcov [09/27/2021] | Oznam

Dodatok č. 4 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 [09/17/2021] | Zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluva o Municipálnom úvere - Univerzál - zmluva o úvere č. 11/012/19 [09/17/2021] | Zmluvy

UPOZORNENIE - OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre [09/14/2021] | Upozornenie

OZNAM - pre platiteľov dane z nehnuteľností a dane za psov [09/14/2021] | Oznam

Zmluva o dielo č. 15/2021 [09/06/2021] | Zmluvy

SMERNICA č. 9/2021 - Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby [09/01/2021] | Interné normy obce

SMERNICA č. 6/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby [09/01/2021] | Interné normy obce

3/2021 VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná [08/25/2021] | VZN

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma [08/09/2021] | Upozornenie

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022 [07/28/2021] | Oznam

Poplatky za odpady [07/27/2021] | Odpady

Dodatok č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 [07/23/2021] | Zmluvy

Dodatok č. 3 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 [07/23/2021] | Zmluvy

STAVEBNÉ POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká [07/16/2021] | Stavebné povolenie

OZNAM - StVPS - Regulačné opatrenia - šetrenie s pitnou vodou [06/23/2021] | Oznam

Záverečný účet obce 2020 [06/17/2021] | Záverečný účet obce

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná [06/14/2021] | Cestovné poriadky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 [06/01/2021] | Plány

OZNAM - Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad [04/30/2021] | Oznam

VÝZVA na POMOC rodine Sochorovej - Kalvárska ulica - POŽIAR [04/20/2021] | Výzva

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2021 - 2023 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 - Uznesením č. 186/2021 zo dňa 16.3.2021] [04/19/2021] | ROZPOČET

INFO - Koronavírus - Užitočné rady ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie [03/24/2021] | Koronavírus

OZNAMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 [03/03/2021] | Oznámenie

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO [02/26/2021] | Odpady

Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2021 - 2023 [02/16/2021] | ROZPOČET

OZNAM - SSD - ONLINE služby - elektrická prípojka bez papierov [12/17/2020] | Oznam

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [12/14/2020] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [12/14/2020] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [12/14/2020] | Cestovné poriadky

OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná [11/23/2020] | Pozemkové úpravy

ZOZNAM vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom [11/12/2020] | Výzva

VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov na úpravu vlastníckych vzťahov (Lesy Slovenska š. p., odštepný závod Slovenská Ľupča) [11/11/2020] | Výzva

ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

MAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ELWIS označenie kuka nádob v obci [07/15/2020] | Odpady

Plánované zavedenie evidencie odpadov ELWIS [07/14/2020] | Odpady

INFORMAČNÝ LIST OÚ Brezno (katastrálny úrad) o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

PREHĽAD NÁČRTOV A MERAČSKÝCH DNÍ obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

SPLNOMOCNENIE - obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov. obec šije rúška [03/23/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Pomoc sebe a druhým [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý [03/18/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu [03/16/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu [03/10/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - ako znížiť riziko infekcie COVID-19 [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY [03/09/2020] | Koronavírus

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 [01/31/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním [01/30/2020] | Obnova katastrálneho operátu

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka [01/29/2020] | Tlačivo

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO [12/03/2019] | Upozornenie

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [03/11/2019] | PHSR

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [03/11/2019] | PHSR

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [07/02/2018] | PHSR

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky [10/05/2016] | Upozornenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce