Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská

Aktuálne z Predajnej

POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná - POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023

SAMOSPRÁVA | Pozemkové úpravy
+ POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29. 5. - 29. 6. 2023 ... + ... [čítaj viac]

05/29/2023

Vývoz odpadových vôd + kontakt

INFOSERVIS | Vývoz odpadových vôd
MIROKAL - vývoz odpadových vôd v regióne Banská Bystrica a Zvolen ... kontakt ...[čítaj viac]

05/28/2023

„Vyzvi srdce k pohybu“

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ od 15. mája – 6. augusta 2023 ... [čítaj viac]

05/11/2023

HOREHRONIE - UNIKÁTNE cyklovýlety

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
HOREHRONIE NA KOLESÁCH - ponuka super CYKLOVÝLETOV pre nezabudnuteľný rodinný školský či firemný výlet ... [čítaj viac]

05/10/2023

I/66 Predajná križovatka – nový most

OBEC | Rozvoj obce
Realizácia projektu "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“ ... [čítaj viac]

03/27/2023

Kurzy aj pre zamestnaných MISERICORDIA

INFOSERVIS | Nestrať prácu vzdelávaj sa
NÁRODNÝ PROJEKT - Nestrať prácu vzdelávaj sa - ... [čítaj viac]

03/22/2023

Predajnianske zvesti 1/2023

MÉDIÁ | Obecné noviny
Zo života komunitného centra, Fašiangy, šetríme a iné zvesti zo života školy + škôlky, hasičov, seniorov a KC v čísle 1/2023 zvestí ... [čítaj viac]

03/11/2023

Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno

INFOSERVIS | Bezplatné dlhové poradenstvo
POMÁHAME DLŽNÍKOM - bezplatné dlhové poradenstvo: ekonomické, psychlogické, právne + otváracie hodiny ... [čítaj viac]

03/10/2023

ODPADY: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (KO) za rok 2022 obec Predajná: 49,32 %

OBEC | Odpady
vyprodukovné: 563,88 ton, zhodnotené 278,10 ton + Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia KO a platenia poplatku za KO v r. 2023 ... [čítaj viac]

02/20/2023

Plán zasadnutí OZ Predajná v 1. polroku 2023

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej v 1. polroku 2023 ... [čítaj viac]

02/20/2023

Správne triedenie odpadov - obaly od syrov

OBEC | Odpady
Ako správne vytriediť obaly od syrov ? ... [čítaj viac]

02/19/2023

UTORKOVÉ HERNIČKY v Komunitnom centre Predajná

ŽIVOT OBCE | Utorkové herničky pre deti a mamicky
UTORKOVÉ HERNIČKY pre DETIČKY AJ MAMIČKY v Komunitnom centre od 9.30 - 10.30 hod. (utorok) ... [čítaj viac]

02/04/2023

Komunitné centrum Predajná AKTUÁLNE + FOTO

OBEC | Komunitné centrum Predajná
Komunitné centrum AKTUÁLNE AKTIVITY ... [čítaj viac]

02/01/2023

Poslanci OZ Predajná - volebné obdob. 2022 - 2026

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce - volebné obdobie 2022 - 2026, + určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 ...[čítaj viac]

01/02/2023

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - rok 2022

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - rok 2022 [čítaj viac]

12/21/2022

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č.5 - NÁVRH

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 - JÚL 2022 - NÁVRH [čítaj viac]

11/08/2022

Jednota dôchodcov 2022 organizuje ...

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná organizuje rok 2022: Návšteva Slov. Ľupče, Štúrova, Kežmarku, Bojnic, Zbojska, DJGT, guľáš party, ... [čítaj viac]

10/30/2022

Projekt "Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná"

OBEC | Rozvoj obce
Projekt "Podpora rozvoja obecnej knižnice Predajná" z verejných zdrojov podporil "Fond na podporu umenie"... [čítaj viac]

10/07/2022

KORONAVÍRUS 2020 - 2022

INFOSERVIS | KORONAVÍRUS
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ + OMIKRON + Manuály závažnosti zdravorného stavu ... [čítaj viac]

06/13/2022

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej - 22. 4. 2022

OBEC | Starosta
Toxické jamy v Predajnej čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj ... [čítaj viac]

04/25/2022

POMOC pre UKRAJINU 2022 -> POKRAČUJE

ŽIVOT OBCE | Pomoc Ukrajine - POKRAČUJE
Zbierka v Komunitnom centre Predajná -> POKRAČUJE + TRANSPARENTNÝ ÚČET + ĎAKUJEME ... [čítaj viac]

03/23/2022

"Slovo Mier v dnešnom období nadobúda pre Európu bytostný význam"

MÉDIÁ | Fotogaléria
FOTO - 21. 03. 2022 - Pietny akt kladenie vencov pri pamatniku padlých k 77. výročiu oslobodenia obce Predajná [čítaj viac]

03/22/2022

Obete obchodu s ľuďmi - UKRAJINA 2022

ŽIVOT OBCE | Pomoc Ukrajine - ĎAKUJEME
KONTAKTY + POMOC - nestante sa obeťou obchodníkov s ľuďmi - UKRAJINA 2022 ... [čítaj viac]

03/07/2022

Vypaľovanie porastov je striktne zakázané! - USMERNENIE 2022

INFOSERVIS | Nezodpovedné vypaľovanie
Usmernenie OR HZ BR - JARNÉ VYPAĽOVANIE - vypaľovanie porastov je podľa zákona striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí POKUTA ... [čítaj viac]

02/28/2022

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" (12/2021-11/2023)

OBEC | Územný plán obce
Dopytovo orientovaný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a EFRR v rámci OP Ľudské zdroje ... [čítaj viac]

01/20/2022

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná (7/2019 - 9/2021)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“: I. + II. etapa (dotácia MŠVVaŠ SR (134 384,00€) + obec (198 585,73€)) [čítaj viac]

12/15/2021

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
PRÍPRAVA + PREVENCIA + USMERNENIE + Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi + PPB + lehoty čistenia a kontrol ... [čítaj viac]

11/05/2021

Slabé zemetrasenie pri Brezne - 13. 10. 2021

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
V stredu 13.10. 2021 o 03:02 LSEČ došlo cca 14 km západne od Brezna pri obci Predajná k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 1,8 ... [čítaj viac]

10/13/2021

Medveď hnedý - POMOC

INFOSERVIS | Medveď hnedý
Linky - tiesňové volania, Informácie, Prevencia, Riešenia, Hliadky, Zásahový tím, Odchyt [čítaj viac]

10/06/2021

Foto - Gudróny - starostka u ministra životného prostredia

OBEC | Starosta
Fotogaléria z návštevy starostky u ministra životného prostredia, dňa 25. 5. 2021 [čítaj viac]

07/29/2021

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná (2017-2020)

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálnego operačného programu [čítaj viac]

07/28/2021

Výpožička kompostérov v obci Predajná - Zmluva 2021

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

04/26/2021

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2020) - UKONČENIE

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/14/2021

Foto - odovzdanie modernizovaných učební - 23. 10. 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZŠ Predajná - Slávnostné odovzdanie modernizovaných učební žiakom - 23. 10. 2020 ... [čítaj viac]

11/10/2020

Prezidentka Zuzana Čaputová v Predajnej - 29. 7. 2020

ŽIVOT OBCE | Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy nášho kraja zavítala aj do obce Predajná. Dôvodom boli gudronové jamy ... [čítaj viac]

08/04/2020

Plánovaná evidencie odpadov ELWIS

OBEC | Odpady
Plánovaná evidencie odpadov ELWIS 2020 ... [čítaj viac]

07/15/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014
Najnovšie oznamy
Najnovšie dokumenty

STAVEBNÉ POVOLENIE - stavba "15336 Predajná - Gudrónové jamy: Zahustenie DTS" [06/07/2023] | Gudróny

Záverečný účet obce 2022 - NÁVRH [06/05/2023] | Záverečný účet obce

Farské oznamy - 9. nedeľa cez rok - Najsvätejšej Trojice - 04.06.2023 [06/04/2023] | Farské oznamy

5/2023 VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce [05/29/2023] | VZN

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023 - NÁVRH [05/29/2023] | Plány

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 10. mája 2023 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [05/29/2023] | Obecné zastupiteľstvo

UZNESENIA Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 10. mája 2023 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [05/29/2023] | Obecné zastupiteľstvo

POZVÁNKA na prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná v dňoch 29.05. - 29.06.2023 [05/29/2023] | Pozemkové úpravy

ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Predajná od 1.7.2023 do 31.12.2024 [05/29/2023] | Zverejnenie

Verejná vyhláška - začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby - Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká [05/29/2023] | Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 25. 5. 2023 [05/16/2023] | Oznámenie

Dodatok č. 2 ako úplné znenie k zmluve č. 01092011 o zriadení Spoločného obecného úradu [05/15/2023] | Zmluvy

Celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu" od 15. mája – 6. augusta 2023 [05/12/2023] | Plagáty

HOREHRONIE - cyklovýlety [05/11/2023] | Plagáty

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania GUDRÓNOVÉ JAMY - ZAHUSTENIE [04/27/2023] | Verejné vyhlášky

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 07/2023 [04/24/2023] | Zmluvy

OZNÁMENIE - Oznamovanie protispoločenskej činnosti [04/20/2023] | Oznámenie

ZVEREJNENIE zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/27/2023] | Zverejnenie

ZVEREJNENIE zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [03/27/2023] | Zverejnenie

Zmluva o poskytnutí dotácie - farský úrad 04/2023 [03/27/2023] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO JDS Predajná 06/2023 [03/27/2023] | Zmluvy

4/2023 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky [03/27/2023] | VZN

Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZZP Podbrezová 05/2023 [03/27/2023] | Zmluvy

OZNAMENIE - StVPS - zmena ceny vody od 1. 3. 2023 - odpočty vodomerov - forma komunikácie [03/15/2023] | Oznámenie

Zmluva o prevode Výpočtovej techniky [03/13/2023] | Zmluvy

Bezplatné dlhové poradenstvo Brezno [03/10/2023] | Plagáty

Plnenie rozpočtu obce za rok 2022 [03/01/2023] | ROZPOČET

ROZHODNUTIE o prerušení konania - predĺženie (stavba Nagyovci) [02/22/2023] | Rozhodnutie

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2023 - 2025 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2023 s výhľadom na roky 2023-2025 - schválený na zasadnutí OZ dňa 14.2.2023 Uznesením č. 34/2023] [02/20/2023] | ROZPOČET

Ako správne vytriediť obaly od syrov ? [02/20/2023] | Komunálny odpad

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO (2023) [02/20/2023] | Odpady

Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2022 [02/20/2023] | Oznámenie

Schválený rozpočet ZŠ MŠ Predajná na rok 2023 [02/17/2023] | ROZPOČET

3/2023 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 [02/15/2023] | VZN

SMERNICA - Interná smernica č. 1/2022 Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané obcou Predajná [01/09/2023] | Interné normy obce

OZNÁMENIE o strategickom dokumente: Územný plán obce Predajná, zmeny a doplnok č. 5 [01/04/2023] | Rozvoj obce

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/02/2023] | Tlačivo

1/2023 VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná [12/19/2022] | VZN

2/2023 VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [12/16/2022] | VZN

HARMONOGRAM zberu plastov a tuhého komunálneho odpadu na rok 2023 [12/05/2022] | Odpady

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná - platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 [11/24/2022] | Cestovné poriadky

OZNÁMENIE prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 5 [11/08/2022] | Rozvoj obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH [11/08/2022] | Rozvoj obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 5 (Júl 2022) - NÁVRH [11/08/2022] | Rozvoj obce

Podpora a rozvoj obecnej knižnice [10/19/2022] | Rozvoj obce

Žiadosť o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ [08/31/2022] | Tlačivo

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav v KÚ Predajná - 19.08.2022 [08/19/2022] | Pozemkové úpravy

5/2022 VZN ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 UPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008/6b, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Predajná [07/26/2022] | VZN

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Schválenie registra pôvodného stavu v KÚ Predajná - 20.06.2022 [06/27/2022] | Pozemkové úpravy

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky [04/06/2022] | Zverejnenie

OZNAM - Nestante sa obeťou obchodu s ľuďmi - Ukrajina 2022 [03/07/2022] | Oznam

USMERNENIE - Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2022 zo strany občanov, právnických osôb fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú vyčlenené na výkon štátneho požiarneho dozoru [02/28/2022] | Oznam

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť pri nákaze variantom OMIKRON [02/02/2022] | Koronavírus

Daň z nehnutelnosti a daň za psa [01/21/2022] | Tlačivo

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" [01/20/2022] | Rozvoj obce

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [01/17/2022] | Cestovné poriadky

UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) [01/07/2022] | Upozornenie

OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ [12/07/2021] | Oznámenie

OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu [11/22/2021] | Oznámenie

OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého.pdf [10/05/2021] | Oznam

OZNAM OR PZ BR - Výzva pre chodcov [09/27/2021] | Oznam

UPOZORNENIE - OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre [09/14/2021] | Upozornenie

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma [08/09/2021] | Upozornenie

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

Poplatky za odpady [07/27/2021] | Odpady

OZNAM - Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad [04/30/2021] | Oznam

INFO - Koronavírus - Užitočné rady ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie [03/24/2021] | Koronavírus

OZNAMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 [03/03/2021] | Oznámenie

OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná [11/23/2020] | Pozemkové úpravy

ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

MAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ELWIS označenie kuka nádob v obci [07/15/2020] | Odpady

OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Pomoc sebe a druhým [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý [03/18/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - ako znížiť riziko infekcie COVID-19 [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY [03/09/2020] | Koronavírus

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce