Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská🔔
MESTÁ A OBCE V ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

- samospráva v mínuse


🔔 💼 VÝBEROVÉ KONANIE (31. 5. 2022)

na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ (ka) Základnej školy s materskou školou Predajná, Školská č. 418
Transparentný účet na pomoc Ukrajine: Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894. OZNAM-Ukrajina-transparentny-ucet.pdf
Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Aktuálne z Predajnej 🔔 OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU - 23. - 24. 05. 2022
05/16/2022 🔔 OZNAM - OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 26. 05. 2022 od 16.00
05/16/2022 🔔 ROZPOČET OBCE 2022 - schválený
04/25/2022 🔔 ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky
04/06/2022 🔔 ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť nehnutelnosti
04/06/2022 🔔 ROZPOČET OBCE 2021 - PLNENIE
03/01/2022
... >>> VŠETKY OZNAMY

ZMOS v štrajkovej pohotovosti

INFOSERVIS | Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti
Samospráva v mínuse - mestá a obce v štrajkovej pohotovosti ... [čítaj viac]

05/20/2022

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej - 22. 4. 2022

OBEC | Starosta
Toxické jamy v Predajnej čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj ... [čítaj viac]

04/25/2022

POZEMKOVÉ ÚPRAVY v obci Predajná - VV - Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu PÚ v KÚ Predajná - 21.04.2022 - 21.05.2022

SAMOSPRÁVA | Pozemkové úpravy
VV - Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná od 21.04.2022 - 21.05.2022 + ... [čítaj viac]

04/21/2022

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - rok 2021

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - rok 2021 [čítaj viac]

03/24/2022

POMOC pre UKRAJINU 2022 -> POKRAČUJE

ŽIVOT OBCE | Pomoc Ukrajine - POKRAČUJE
Zbierka v Komunitnom centre Predajná -> POKRAČUJE + ĎAKUJEME ... [čítaj viac]

03/23/2022

"Slovo Mier v dnešnom období nadobúda pre Európu bytostný význam"

MÉDIÁ | Fotogaléria
FOTO - 21. 03. 2022 - Pietny akt kladenie vencov pri pamatniku padlých k 77. výročiu oslobodenia obce Predajná [čítaj viac]

03/22/2022

Predajnianske zvesti 1/2022

MÉDIÁ | Obecné noviny
Modernizujeme obecnú knižnicu, pomoc pre utečencov z Ukrajiny, hasiči cvičili a iné zvesti zo života seniorov a škôl ... v čísle 1/2022 zvestí [čítaj viac]

03/21/2022

Petícia - REFERENDUM - "Viac volebných obvodov" 2022 - aj podiel po krajoch

SAMOSPRÁVA | Obecný úrad
Petícia - REFERENDUM - "Viac volebných obvodov"... a ... podiel po krajoch, aky by bol po zmene ? ... [čítaj viac]

03/10/2022

Obete obchodu s ľuďmi - UKRAJINA 2022

ŽIVOT OBCE | Pomoc Ukrajine - ĎAKUJEME
KONTAKTY + POMOC - nestante sa obeťou obchodníkov s ľuďmi - UKRAJINA 2022 ... [čítaj viac]

03/07/2022

Vypaľovanie porastov je striktne zakázané! - USMERNENIE 2022

INFOSERVIS | Nezodpovedné vypaľovanie
Usmernenie OR HZ BR - JARNÉ VYPAĽOVANIE - vypaľovanie porastov je podľa zákona striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí POKUTA ... [čítaj viac]

02/28/2022

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" (12/2021-11/2023)

OBEC | Územný plán obce
Dopytovo orientovaný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a EFRR v rámci OP Ľudské zdroje ... [čítaj viac]

01/20/2022

Plán zasadnutí OZ Predajná na rok 2022

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na rok 2022 ... [čítaj viac]

01/17/2022

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná (7/2019 - 9/2021)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“: I. + II. etapa (dotácia MŠVVaŠ SR (134 384,00€) + obec (198 585,73€)) [čítaj viac]

12/15/2021

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č.4 - NÁVRH

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 4 - AUGUST 2021 - NÁVRH[čítaj viac]

11/08/2021

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
PRÍPRAVA + PREVENCIA + USMERNENIE + Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi + PPB + lehoty čistenia a kontrol ... [čítaj viac]

11/05/2021

Komunitné centrum Predajná + FOTO

OBEC | Komunitné centrum Predajná
Slávnostné otvorenia komunitného centra 20.10. – ulica Bečov, Prevádzkové hodiny do konca roka 2021 ... [čítaj viac]

10/29/2021

Slabé zemetrasenie pri Brezne - 13. 10. 2021

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
V stredu 13.10. 2021 o 03:02 LSEČ došlo cca 14 km západne od Brezna pri obci Predajná k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 1,8 ... [čítaj viac]

10/13/2021

Správne triedenie odpadov

OBEC | Odpady
Čo Kam PATRÍ a NEPATRÍ do triedeného zberu ... POZOR NA ČASTÉ CHYBY ... [čítaj viac]

10/06/2021

Medveď hnedý - POMOC

INFOSERVIS | Medveď hnedý
Linky - tiesňové volania, Informácie, Prevencia, Riešenia, Hliadky, Zásahový tím, Odchyt [čítaj viac]

10/06/2021

KORONAVÍRUS 2020 - 2021

INFOSERVIS | KORONAVÍRUS
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ ... [čítaj viac]

10/01/2021

Jednota dôchodcov 2021 organizuje ...

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná organizuje rok 2021: Návšteva Hronského Beňadika, Vígľaša, Hutnícky Skanzen, Dedečkova chata, Zbojska, DJGT, guľáš party, ... [čítaj viac]

07/30/2021

Foto - Gudróny - starostka u ministra životného prostredia

OBEC | Starosta
Fotogaléria z návštevy starostky u ministra životného prostredia, dňa 25. 5. 2021 [čítaj viac]

07/29/2021

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v obci Predajná (2017-2020)

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálnego operačného programu [čítaj viac]

07/28/2021

Bezplatné Wi-Fi v obci Predajná - 11 verejných bodov

INFOSERVIS | WIFI Predajná
WiFi4EU - Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná - bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci ... [čítaj viac]

05/26/2021

Výpožička kompostérov v obci Predajná - Zmluva 2021

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

04/26/2021

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2020) - UKONČENIE

OBEC | Rozvoj obce
UKONČENIE - projekt sa realizoval z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/14/2021

Foto - odovzdanie modernizovaných učební - 23. 10. 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZŠ Predajná - Slávnostné odovzdanie modernizovaných učební žiakom - 23. 10. 2020 ... [čítaj viac]

11/10/2020

Prezidentka Zuzana Čaputová v Predajnej - 29. 7. 2020

ŽIVOT OBCE | Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy nášho kraja zavítala aj do obce Predajná. Dôvodom boli gudronové jamy ... [čítaj viac]

08/04/2020

Plánovaná evidencie odpadov ELWIS

OBEC | Odpady
Plánovaná evidencie odpadov ELWIS 2020 ... [čítaj viac]

07/15/2020

Obnova katastrálneho operátu

SAMOSPRÁVA | Obnova katastrálneho operátu
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná ... [čítaj viac]

06/29/2020

PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“ (2020)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“, bezplatné WIFI, dotácie poskytnuté EF RR EU (10 318,92€) [čítaj viac]

04/06/2020

CBC Slovensko z neba

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria aktuálnych leteckých záberov "CBC Slovensko z neba" na modernizovanú obec Predajná - rok 2019 - 2020 [čítaj viac]

03/30/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

Projekt ROZŠÍRENIE POŽIARNEJ ZBROJNICE v obci Predajná (2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]

10/09/2019

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" (2019-2021)

OBEC | Územný plán obce
- projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

02/03/2019

Foto - Poslanci 2019-2022 - 10. 12. 2018

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2019-2022, [čítaj viac]

12/14/2018

Foto - zateplenie MŠ - rok 2018

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria MŠ Predajná - rok 2018 - obnova obalových konštrukcií - zateplenie MŠ - (20. 10. 2018) ... [čítaj viac]

12/10/2018

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012
Najnovšie dokumenty

OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU - 23. - 24. 05. 2022 od 15.30 [05/16/2022] | Oznam

OZNAM - POZVÁNKA na Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 26. 05. 2022 [05/16/2022] | Oznam

Farské oznamy - 5. Veľkonočná Nedeľa - 15.05.2022 [05/15/2022] | Farské oznamy

Zmluva o spolupráci (riešenie humanitárnej krízy - vojna na Ukrajine) [05/09/2022] | Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02191 z Fondu na podporu umenia [05/09/2022] | Zmluvy

Zmluva o dodávke vody č. 822019192 [05/09/2022] | Zmluvy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Základnej školy s materskou školou Predajná, Školská č. 418 [05/09/2022] | Oznam

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2022 - 2024 [Schválený rozpočet obce Predajná na rok 2022 s výhľadom na roky 2022-2024] [04/25/2022] | ROZPOČET

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v KÚ Predajná - 21.04.2022 - 21.05.2022 [04/21/2022] | Pozemkové úpravy

Dodatok 1 k zmluve o zriadení vecného bremena [04/11/2022] | Zmluvy

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 17. marca 2022 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [04/11/2022] | Obecné zastupiteľstvo

UZNESENIA Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 17. marca 2022 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [04/11/2022] | Obecné zastupiteľstvo

3/2022 VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci - NÁVRH [04/11/2022] | VZN

4/2022 VZN o udržiavaní čistoty v obci - NÁVRH [04/11/2022] | VZN

ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky [04/06/2022] | Zverejnenie

ZVEREJNENIE zámeru prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť nehnutelnosti [04/06/2022] | Zverejnenie

2/2022 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky [04/02/2022] | VZN

1/2022 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 [04/02/2022] | VZN

Doplnok k zmluve o dielo [03/31/2022] | Zmluvy

Zamestnávateľská zmluva o DDS [03/22/2022] | Zmluvy

Dodatok 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDS [03/22/2022] | Zmluvy

OZNAM - Petícia - REFERENDUM - "Viac volebných obvodov" + podiel po krajoch [03/10/2022] | Oznam

OZNAM - Nestante sa obeťou obchodu s ľuďmi - Ukrajina 2022 [03/07/2022] | Oznam

Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 [03/01/2022] | ROZPOČET

USMERNENIE - Plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2022 zo strany občanov, právnických osôb fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nie sú vyčlenené na výkon štátneho požiarneho dozoru [02/28/2022] | Oznam

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO (2022) [02/14/2022] | Odpady

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004 [02/09/2022] | Zmluvy

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť pri nákaze variantom OMIKRON [02/02/2022] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - Manuál na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa [02/01/2022] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - Príznaky - pozitívny test - karantena - domáca izolácia [02/01/2022] | Koronavírus

Daň z nehnutelnosti a daň za psa [01/21/2022] | Tlačivo

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná" [01/20/2022] | Rozvoj obce

Darovacia zmluva č. 03/2022 [01/20/2022] | Zmluvy

Zmluva o zriadení vecného bremena [01/19/2022] | Zmluvy

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [01/17/2022] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [01/17/2022] | Cestovné poriadky

UPOZORNENIE - OR PZ BR - zvýšená opatrnosť na cestách v okrese Brezno (dopravná nehodovosť za rok 2021) [01/07/2022] | Upozornenie

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/05/2022] | Tlačivo

HARMONOGRAM vrecového zberu plastov na rok 2022 [01/04/2022] | Odpady

HARMONOGRAM zberu tuhého komunálneho odpadu na rok 2022 [01/04/2022] | Odpady

5/2021 VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj [12/16/2021] | VZN

7/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [12/16/2021] | VZN

4/2021 VZN o určení školského obvodu základnej školy Predajná [12/16/2021] | VZN

6/2021 VZN obce PREDAJNÁ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [12/16/2021] | VZN

Dodatok č.1 k zmluve o odchyte túlavých psov [12/16/2021] | Zmluvy

OZNAMENIE - o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ [12/07/2021] | Oznámenie

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná [12/01/2021] | Cestovné poriadky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 - NÁVRH [11/23/2021] | Plány

OZNAMENIE - o povinnosti vlastníkov psov zabezpečiť trvalé očkovanie a registráciu [11/22/2021] | Oznámenie

OZNAMENIE - o určení zdravotného obvodu (aj obec Predajná) - zubná ambulancia AWP, s.r.o. BB [11/22/2021] | Oznámenie

OZNAM - Zásahový tím pre medveďa hnedého.pdf [10/05/2021] | Oznam

OZNÁMENIE OÚ Brezno o pozastavení zápisu listín v katastrálnom území Predajná [09/28/2021] | Obnova katastrálneho operátu

OZNAM OR PZ BR - Výzva pre chodcov [09/27/2021] | Oznam

UPOZORNENIE - OR PZ BR - občianske preukazy bez podoby tváre [09/14/2021] | Upozornenie

3/2021 VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná [08/25/2021] | VZN

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Chránené územia a ich ochranné pásma [08/09/2021] | Upozornenie

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie v správnom konaní pozemkových úprav v KÚ Predajná [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v KÚ Predajná - NÁVRH [08/02/2021] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ZŠ - MŠ Predajná - zmeny v poskytovaní dotácií na školské obedy šk. rok 2021/2022 [07/28/2021] | Oznam

Poplatky za odpady [07/27/2021] | Odpady

STAVEBNÉ POVOLENIE - dopravný uzol Nemecká [07/16/2021] | Stavebné povolenie

OZNAM - StVPS - Regulačné opatrenia - šetrenie s pitnou vodou [06/23/2021] | Oznam

Záverečný účet obce 2020 [06/17/2021] | Záverečný účet obce

OZNAM - Prideľovanie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad [04/30/2021] | Oznam

VÝZVA na POMOC rodine Sochorovej - Kalvárska ulica - POŽIAR [04/20/2021] | Výzva

INFO - Koronavírus - Užitočné rady ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie [03/24/2021] | Koronavírus

OZNAMENIE - o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030 [03/03/2021] | Oznámenie

OZNAM - predprojektové geodetické práce v katastrálnom území obce Predajná [11/23/2020] | Pozemkové úpravy

ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

MAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

OZNAM - ELWIS označenie kuka nádob v obci [07/15/2020] | Odpady

INFORMAČNÝ LIST OÚ Brezno (katastrálny úrad) o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

PREHĽAD NÁČRTOV A MERAČSKÝCH DNÍ obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

SPLNOMOCNENIE - obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Pomoc sebe a druhým [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý [03/18/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu [03/16/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - ako znížiť riziko infekcie COVID-19 [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY [03/09/2020] | Koronavírus

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 [01/31/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním [01/30/2020] | Obnova katastrálneho operátu

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [07/02/2018] | Rozvoj obce

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce