Obec PREDAJNÁ - Titulka
vyhľadávanie 

Vážení spoluobčania, milí návštevníci!
Vítame Vás na  oficiálnej internetovej stránke obce Predajná, ktorá vznikla v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová. Veríme, že Vám stránka prináša množstvo informácií o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, športu, záujmovej a podnikateľskej činnosti v našej obci. Budeme radi, ak  sa o svoje nápady, myšlienky a postrehy s nami podelíte písomne v knihe návštev.
starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská

Aktuálne z Predajnej 🔔 😷 OZNAM - KORONAVÍRUS - núdzový stav - zákaznícke centrá StVPS BB budú pracovať v UZAVRETOM režime od 22.10.2020 do odvolania
10/22/2020 🔔 OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 12. - 24. 10. 2020 /zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová/
10/07/2020 🔔 OZNAM - StVPS - vyhlasuje GENERÁLNY PARDON do 30. 10. 2020
09/30/2020 🔔 😷 OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 18. 9. 2020 ...
09/18/2020 🔔 OZNÁMENIE - výsledok OVS z 25. 6. 2020 - prenájom poľnohospodárskych pozemkov
09/07/2020 🔔 ZVEREJNENIE zámeru previesť obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09/07/2020
... >>> VŠETKY OZNAMY

SČÍTANIE 2020 - 2021 - Tlačová správa - BB kraj

INFOSERVIS | Sčítanie 2020 - 2021
Tlačová správa - Banskobystrický kraj - Sčítanie obyvateľov - domov - bytov 2020 - 2021 ... [čítaj viac]

10/22/2020

Pozemkové úpravy v obci Predajná

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. + mapa ... [čítaj viac]

10/02/2020

Správne triedenie odpadov

OBEC | Odpady
Čo nepatrí do triedeného zberu ... POZOR NA ČASTÉ CHYBY ... [čítaj viac]

08/20/2020

Prezidentka Zuzana Čaputová v Predajnej - 29. 7. 2020

ŽIVOT OBCE | Návšteva prezidentky
Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy nášho kraja zavítala aj do obce Predajná. Dôvodom boli gudronové jamy ... [čítaj viac]

08/04/2020

Plánovaná evidencie odpadov ELWIS

OBEC | Odpady
Plánovaná evidencie odpadov ELWIS 2020 ... [čítaj viac]

07/15/2020

Predajnianske zvesti 3/2020

MÉDIÁ | Obecné noviny
MDD, Ukončenie šk. roka, výročná členská schôdza ZO JDS, novinky - opatrenia OcÚ a iné obecné zvesti ... v čísle 3/2020 zvestí [čítaj viac]

07/06/2020

Obnova katastrálneho operátu

SAMOSPRÁVA | Obnova katastrálneho operátu
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná ... [čítaj viac]

06/29/2020

Plán zasadnutí OZ Predajná II. polrok 2020

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Plán zasadnutí OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Predajnej na II. polrok 2020 ... [čítaj viac]

06/24/2020

Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3

OBEC | Územný plán obce
Nahliadnite na SCHVÁLENÚ územnoplánovacú dokumentáciu Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]

05/22/2020

FOTO - Služby a podnikatelia v obci

OBEC | Služby a podnikatelia
FOTO - Služby a podnikatelia v obci od roku 2018 ... [čítaj viac]

05/21/2020

PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“ (2020)

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „WIFI pre Teba v obci Predajná“, bezplatné WIFI, dotácie poskytnuté EF RR EU (10 318,92€) [čítaj viac]

04/06/2020

CBC Slovensko z neba

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria aktuálnych leteckých záberov "CBC Slovensko z neba" na modernizovanú obec Predajná - rok 2019 - 2020 [čítaj viac]

03/30/2020

KORONAVÍRUS 2020

INFOSERVIS | KORONAVÍRUS
Informácie pre občanov o víruse COVID 19 + CALL CENTRÁ ... [čítaj viac]

03/09/2020

INFO kancelária BB - OBETE trestného činu

INFOSERVIS | INFO kancelária BB - OBETE trestného činu
INFOrmačná kancelária Banská Bystrcica pre OBETE trestného činu /podvod, násilie, krádež/ - KONTAKTY ... [čítaj viac]

03/09/2020

FOTO Detský fašiangový karneval - 1. 2. 2020

ŽIVOT OBCE | Detský karneval 2018
Veselé zábery detí v maskách z Detského fašiangového karnevalu 2020 v Predajnej [čítaj viac]

02/15/2020

Foto - otvorenie telocvične - 31. 1. 2020

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria ZŠ s MŠ Predajná - Slávnostné otvorenie rekonštruovanej telocvične - 31. 1. 2020 ... [čítaj viac]

02/10/2020

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ZŠ s MŠ Predajná, 16. 10. 2019 - 16. 1. 2020

OBEC | Rozvoj obce
PROJEKT „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Predajná“,. Dotácie na rekonštrukciu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR (134 384,00€) [čítaj viac]

02/09/2020

FOTO Recitál Martina VETRÁKA - 6. 1. 2020

ŽIVOT OBCE | Detský karneval 2018
Trojkráľový večer v rímsko-katolíckom kostole v Predajnej a slávnostný recitál Martina VETRÁKA s klavírnym doprovodom M. Burdovej [čítaj viac]

02/06/2020

Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - JÚL - DEC 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JÚL - DEC 2019 [čítaj viac]

01/07/2020

Jednota dôchodcov 2019 organizuje ...

OBEC | ZO Jednota dôchodcov
ZO JDS Predajná organizuje AUG - DEC: Výlety HOREHRONIE, Banská Štiavnica, DJGT, turisti, disco, vianoce, ...[čítaj viac]

01/06/2020

Foto DHZ - prevzatie defibrilátora - 13. 12. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria DHZ Predajná - Slávnostné prevzatie defibrilátora - 13. 12. 2019 ... [čítaj viac]

12/23/2019

Foto ZPOZu - Uvítanie detičiek 19. 11. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
K nahliadnutiu mila fotogaléria ZPOZU zo slávnostného UVÍTANIE DETIČIEK do života starostkou obce Predajná [čítaj viac]

11/30/2019

Foto ZPOZu - Prijatie jubilantov 19. 11. 2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria z podujatí ZPOZU z Prijatia jubilantov starostkou obce Predajná [čítaj viac]

11/25/2019

Foto ZPOZu - Mesiac úcty k starším - 19.10.2019

MÉDIÁ | Fotogaléria
Foto ZPOZu z Nedele venovanej starkému, starkej pri príležitosti Mesiaca úcty k starším [čítaj viac]

11/24/2019

Starostivosť o komíny

INFOSERVIS | Komíny - údržba
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]

10/22/2019

Slávnosť Sedembolestnej 2019 na Kalvárii vo fotografii

MÉDIÁ | Fotogaléria
Fotogaléria Slávnosti Sedembolestnej Panny Marie, z 15.9.2019 na Kalvárii v Predajnej ... [čítaj viac]

10/09/2019

Projekt ROZŠÍRENIE POŽIARNEJ ZBROJNICE v obci Predajná (2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ... [čítaj viac]

10/09/2019

Výpožička kompostérov v obci Predajná

INFOSERVIS | Kompostéry - výpožička
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]

06/07/2019

Turistický klub - sezóna 2019

OBEC | Šport
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]

03/19/2019

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" (2019-2021)

OBEC | Územný plán obce
- projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

02/03/2019

Projekt OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PREDAJNÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI (2018-2019)

OBEC | Rozvoj obce
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ [čítaj viac]

01/24/2019

Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019)

OBEC | Rozvoj obce
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje [čítaj viac]

01/24/2019

Foto - Poslanci 2019-2022 - 10. 12. 2018

SAMOSPRÁVA | Obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2019-2022, [čítaj viac]

12/14/2018

E L E K T R O B I C Y K L E - Požičovňa Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
DUPNI NA PEDÁL S NEPOZNANOU SILOU ... [čítaj viac]

07/13/2017

ASRPO SR

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR - riešenie sociálno – ekonomických problémov v našom kraji ... [čítaj viac]

05/05/2017

NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ Brezno

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Charitatívnosociálne centrum Brezno NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ OZ | WWW stránka ... [čítaj viac]

11/13/2015

Denní stacionár

INFOSERVIS | Oznamy regiónu
Sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní | WWW stránka ... PRÍĎTE MEDZI NÁS, STE VŠETCI VÍTANÍ ... [čítaj viac]

11/04/2015

Právo na prístup k informáciám

SAMOSPRÁVA | Prístup k informáciám
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ... [čítaj viac]

10/06/2015

Emília Molčániová - Slovenský rekord v písaní epigramov

MÉDIÁ | O nás v médiách
Slovenský rekord v písaní epigramov putuje do Predajnej Emílii Molčániovej. Dovedna napísala 1500 ... [čítaj viac]

03/26/2014

Národná kúltúrna pamiatka Vodný mlyn

OBEC | Národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku VODNÝ MLYN PREDAJNÁ [čítaj viac]

09/20/2012
Najnovšie dokumenty

Tlačová správa - Banskobystrický kraj - Sčítanie obyvateľov - domov - bytov 2020 - 2021 [10/22/2020] | Sčítanie 2020 - 2021

OZNAM - KORONAVÍRUS - núdzový stav - zákaznícke centrá StVPS BB budú pracovať v UZAVRETOM režime od 22.10.2020 do odvolania [10/22/2020] | Koronavírus

Farské oznamy - 29. nedeľa cez rok - Misijná nedeľa - 18.10.2020 [10/19/2020] | Farské oznamy

OZNAM - Ambulancia MUDr. Zlevsky - dovolenka OKTOBER 2020 [10/07/2020] | Oznam

4/2020 VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Predajná - NÁVRH [10/05/2020] | VZN

ROZHODNUTIE verejná vyhláška rozhodnutie vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

MAPA k rozhodnutiu vo veci nariadenia pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. [10/02/2020] | Pozemkové úpravy

OZNAM - StVPS - vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020 [09/30/2020] | Oznam

OZNAM - Sčítanie obyvateľov - domov - bytov 2020 - 2021 - 1. fáza [09/25/2020] | Sčítanie 2020 - 2021

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 18. 9. 2020 [09/18/2020] | Koronavírus

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov [09/16/2020] | Zmluvy

Kúpna zmluva č. 15/2020 [09/09/2020] | Zmluvy

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce - oznámenie výsledku [09/07/2020] | OVS

ZVEREJNENIE zámeru previesť identifikovaný majetok obce Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa [09/07/2020] | Zverejnenie

UZNESENIA Obecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [09/03/2020] | Obecné zastupiteľstvo

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade [09/03/2020] | Obecné zastupiteľstvo

OZNAM - Sčítanie obyvateľov - domov - bytov 2020 - 2021 [08/26/2020] | Sčítanie 2020 - 2021

Správne triedenie odpadov - Čo nepatrí do triedeného zberu [08/24/2020] | Komunálny odpad

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 1/2020 - kompostéry [08/19/2020] | Zmluvy

Dodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/002/19 [07/22/2020] | Zmluvy

Dodatok č. 2 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 11/003/19 [07/22/2020] | Zmluvy

OZNAM - ELWIS označenie kuka nádob v obci [07/15/2020] | Odpady

Plánované zavedenie evidencie odpadov ELWIS [07/14/2020] | Odpady

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb č. ŽPI-2010-004 [07/08/2020] | Zmluvy

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 04. 7. 2020 [07/06/2020] | Koronavírus

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 01. 7. 2020 [06/29/2020] | Koronavírus

INFORMAČNÝ LIST OÚ Brezno (katastrálny úrad) o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

PREHĽAD NÁČRTOV A MERAČSKÝCH DNÍ obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

SPLNOMOCNENIE - obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná [06/29/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNAM - KORONAVÍRUS - ŠKOLY - uvolnenie opatrení od 15. júna 2020 [06/11/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - obvodná ambulancia Predajná - zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 15. 6. 2020 [06/10/2020] | Koronavírus

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 [06/08/2020] | Plány

Záverečný účet obce 2019 [06/08/2020] | Záverečný účet obce

Zmluva o dielo č. 09/2020 [06/04/2020] | Zmluvy

SMERNICA č. 1/2020 o vybavovaní sťažností [06/01/2020] | Interné normy obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - TEXTOVÁ ČASŤ- zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [05/22/2020] | PHSR

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PREDAJNÁ - MAPY - zmena a doplnok č. 3 (Máj 2019) [05/22/2020] | PHSR

OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 10. 5. 2020 [05/10/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - NsP Brezno - plná prevádzka od 11. mája 2020 [05/06/2020] | Koronavírus

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 22. 4. 2020 [04/22/2020] | Koronavírus

PRÍKAZ - starostu obce: 02/2020 na odvolanie mimoriadnej situácie v lokalite "Pod Hôrkami", skládka gudrónov Predajná I [04/21/2020] | Príkaz

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 21. 4. 2020 [04/21/2020] | Koronavírus

OPATRENIE - UVZSR - KORONAVÍRUS - pri ohrození verejného zdravia od 20. 4. 2020 [04/20/2020] | Koronavírus

Dodatok č.3 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020 [04/17/2020] | Zmluvy

Dodatok č.4 k protokolu o zverení majetku obce do správy Základnej školy Predajná zo dňa 17.04.2020 [04/17/2020] | Zmluvy

OZNAM - KORONAVÍRUS - psychologické poradenstvo [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - prvý výskyt v obci Predajná dňa 12. 4. 2020 [04/14/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - seniori - STOP podvodníkom [04/06/2020] | Koronavírus

Projekt "WIFI pre Teba v obci Predajná" [04/06/2020] | PHSR

OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy od 2. 4. 2020 [04/02/2020] | Cestovné poriadky

OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov. obec šije rúška [03/23/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - 10 odporúčaní pri COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Pomoc sebe a druhým [03/18/2020] | Koronavírus

INFOGRAFIKY - Koronavírus - Čo robiť ak ste chorý [03/18/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu [03/16/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - úprava stránkových hodín OcÚ Predajná [03/13/2020] | Koronavírus

OZNAM - KORONAVÍRUS - preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu [03/10/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - ako znížiť riziko infekcie COVID-19 [03/09/2020] | Koronavírus

KORONAVÍRUS - odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 + TF. KONTAKTY [03/09/2020] | Koronavírus

USMERNENIE - KORONAVÍRUS - hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe [03/09/2020] | Koronavírus

VYHLÁŠKA o začatí katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území obce Predajná dňom: 14. 03. 2020 [01/31/2020] | Obnova katastrálneho operátu

OZNÁMENIE OÚ Brezno (katastrálny úrad) o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním [01/30/2020] | Obnova katastrálneho operátu

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka [01/29/2020] | Tlačivo

Žiadosť o poskytnutie úľavy /oslobodenia/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [01/20/2020] | Tlačivo

PLATNÝ ROZPOČET obce Predajná na roky 2020 - 2022 [schválený na zasadnutí OZ obce Predajná dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 88/2019] [01/14/2020] | ROZPOČET

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, OcÚ (nastup. 1, nastup. 2) [12/16/2019] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, pri moste (nastup. 1, nastup. 2) [12/16/2019] | Cestovné poriadky

Odchody autobusov zo zastávky Predajná, horáreň Kramlište [12/16/2019] | Cestovné poriadky

5/2019 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [12/16/2019] | VZN

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO [12/03/2019] | Upozornenie

Príchody a odchody vlakov zo železničnej zastávky Predajná [11/28/2019] | Cestovné poriadky

UPOZORNENIE - SSD - ochranné pásmo elektrického vedenia [11/21/2019] | Upozornenie

4/2019 VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia [08/15/2019] | VZN

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - OBEC PREDAJNÁ [06/14/2019] | Tlačivo

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu [06/14/2019] | Tlačivo

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu [06/14/2019] | Tlačivo

Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 [05/19/2019] | Odpady

Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná [03/11/2019] | Gudróny

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" - Formulár príkladov dobrej praxe ESF [03/11/2019] | PHSR

Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná" [03/11/2019] | PHSR

OZNÁMENIE o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." [09/11/2018] | Oznámenie

Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH [08/07/2018] | PHSR

Priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 – 2022 v obci Predajná [07/02/2018] | PHSR

UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby [06/29/2018] | Upozornenie

Sadzobník správnych poplatkov od r. 2018 [05/14/2018] | Správne poplatky

UPOZORNENIE pre majiteľov psov [03/08/2017] | Upozornenie

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce v rámci mikroregiónu CHOPOK - JUH na roky 2015 – 2020 [02/01/2017] | PHSR

UPOZORNENIE - KR PZ BB - Pre účastníkov cestnej premávky [10/05/2016] | Upozornenie

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja" [02/20/2016] | PHSR

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce