Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunitné centrum Predajná

Otvorenie KC sa uskutočnilo dňa 20. 10. 2021 v priestoroch komunitného centra – ulica Bečov.

Komunitné centrum je samostatná sociálna služba, ktorej činnosť vymedzuje Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, §24d.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, tvorenie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov.

Svoje ciele komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne poradenstvo, práca so skupinou), preventívnymi aktivitami, záujmovými činnosťami a komunitnou prácou a rehabilitáciou (zámerom a cieľom procesov v rámci komunitnej rehabilitácie je zapojiť do komunity osoby so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením prostredníctvom poskytovania vhodných rehabilitačných a sociálnych služieb, ktoré sú poskytované priamo v  komunite s cieľom integrovať ľudí so znevýhodnením do danej komunity)

Víziou Komunitného centra Predajná je mať k dispozícii v obci Predajná otvorený priestor pre jednotlivcov, skupiny a vôbec pre všetkých obyvateľov obce Predajná, ktorého cieľom je reagovať na potreby lokálnej komunity a zároveň riešiť potreby ​komunity.​  Víziou je tiež vytvárať v obci hodnoty spolutvorenia, prepájania sa a bezpečného podporného prostredia.

Zabehnuté pravidelné voľnočasové aktivity v komunitnom centre:

Tešíme sa na Vaše využívanie služieb komunitné centra.

Kontakt

Galéria

Skip to content