Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PHSR obce Predajná

Mikroregión Chopok juh vďaka svojej polohe predstavuje veľmi príťažlivú oblasť pre letný i zimný cestovný ruch v regióne Horehronia. Je to mikroregión s vybudovanou infraštruktúrou, komplexnou ponukou služieb pre obyvateľov aj pre návštevníkov. Okolím mikroregiónu prechádza rýchlostná komunikácia. Cestné napojenie prispieva k rýchlemu prepojeniu mikroregiónu s okresným mestom Brezno, krajským mestom Banská Bystrica, ako aj s celým Slovenskom. Je tu dostatok pracovných príležitostí, podmienky na rozvíjanie podnikania, poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Miesto rekreácie a oddychu pre obyvateľov poskytuje ponuku služieb s vybudovanou infraštruktúrou cestovného ruchu, možnosti na využitie voľného času. V obciach mikroregiónu sú zrekonštruované ihriská a dostatočné možnosti kultúrneho, spoločenského i športového vyžitia. Zabezpečená je aj starostlivosť o starých a nevládnych s opatrovateľskou službou. Obce mikroregiónu majú vybudované námestia s množstvom verejnej zelene, ktorá dotvára efekt kvality života v ekologicky čistom prostredí. Počet obyvateľov mikroregiónu naďalej rastie, demografický vývoj je priaznivý. Obce mikroregiónu vytvárajú podmienky na individuálnu bytovú výstavbu. Záujem o dianie v mikroregióne a rozvoj neustále stúpa, aj u mladej a strednej generácie. Občania prispievajú k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne komplexnosťou ponuky služieb a zabezpečením potrieb občanov.


„Obce mikroregiónu Chopok juh sú miestom šťastného života svojich občanov“.

Skip to content