Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor v Predajnej je podľa dostupných zachovaných listín druhým najstarším zborom v okrese Brezno.
Od roku1874 mala už obec zakúpenú zo zbierky od občanov prvú hasičskú ručnú striekačku. Neoficiálna história zboru siaha až do roku 1882 a oficiálne bol založený podľa zápisu v historickej kronike v roku 1885, kedy sa stal jeho prvým veliteľom miestny učiteľ Šándor Samuely a v zbore bolo 50 chlapov. V roku 1928 z peňazí zo zbierky vyhlásenej dokonca aj v Amerike zakúpil si zbor zástavu, ktorá sa zachovala až do dnes.

V súčasnosti má zbor 23 členov z toho 5 žien.

Z členov DHZ obec v zmysle legislatívy, menovala Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/, ako zásahovú jednotku pre potreby pomoci občanom v núdzi. Plne vyškolených a vystrojených k zásahu je 11 členov a jednotka je v rámci celoplošného rozmiestnenie síl a prostriedkov zaradená do skupiny,, B“ /schopnosť samostatne zasahovať/.

Zásahy sú hlavne pri požiaroch, odstraňovaní následkov živelných pohrôm, likvidácia bodavého hmyzu, dopravných nehodách a pod.

Od roku 2012 zbor disponuje automobilovou striekačkou CAS-25 na podvozku Škoda 706 RTHP tzv.“TRAMBUS“.

V roku 2015 si zbor pripomenul 130.výročie svojho vzniku a v rámci toho bolo pre DHZ Predajná odovzdané podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom nové zásahové cisternové vozidlo CAS-15 na podvozku IVECO DAILY.

Fotogaléria DHZ slávnostného prevzatia nového auta od ministra vnútra Roberta Kalináka – 16. 11. 2015

Neskôr ministerkou vnútra Denisou  Sakovou protipovodňový vozík.

Fotogaléria slávnostného odovzdania protipovodňovho vozíka – 14. 6. 2018

Vo štvrtok 14. júna 2018 sa o 15.tej hodine Nám. Slobody v Banskej Bystrici stalo svedkom odovzdávania protipovodňových vozíkov niekoľkým desiatkam obcí BBSK. Ministerka vnútra SR , prezident HaZZb SR, prezident DPO SR odovzdali kľúče od týchto vozíkov. Nechýbali tam ani zástupcovia našej obce: Starostka obce Ing.Tatiana Čontofalská, velieteľ DHZO Ľuboš Ofúkany a.d.m., zástupca veliteľa Ján Črep, strojník Vladimír Múka a hasič Martin Rapčan.

V roku 2019  dostal  hasičský  zbor sponzorský dar vo forme AED – defibrilátora, ktorý je momentálne 24 hodín verejne prístupný na fasáde Obecného úradu obce Predajná pripravený pomôcť pri záchrane života.

Fotogaléria slávnostného prevzatia defibrilátora – 23. 12. 2019

 Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú odbornej prípravy v zmysle platnej legislatívy .

Zoznam vybratých odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov :

Ľuboš Ofúkaný velieteľ DHZ0940 414 746
Rudolf Merešvelieteľ družstva0918 938 533
Ľubomír Rapčantechnik – strojník0907 825 491
Vladimír Múkatechnik – strojník0944 992 024
Ján Čreptechnik – strojník 0949 746 898
Martin Rapčantechnik – strojník0918 393 526
Obecný úrad Predajnáv čase stránkových hodín048 619 2119
V prípade veľkej udalostispoločná tiesňová linka

Hasiči 
112

150


Skip to content