Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2023

Obec Predajná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (EF) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia KO  je za rok 2023 vo výške 47,05 %.
Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025 je 18,00 EUR/tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2023:  455,925 ton KO, z toho:- 161,20  ton zmesového KO, vyseparovalo sa 214,52 ton odpadu.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2022

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 49,32 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2023 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 18 €/1tonu (1.3. 2023 – 29. 2. 2024).
Obec Predajná vyzbierala v roku 2022: – 563,88 ton odpadu, zhodnotené 278,10 ton odpadu
( r. 2021: – 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 160,26 ton odpadu)
( r. 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2021

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 31,48 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2022 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 22 €/1tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2021: – 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa 160,26 ton odpadu (pre porovnanie – r. 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2020

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 21,93%.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2021 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 27 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 96,25 ton odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2019

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2020 platiťsadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 22 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: – 258,28 ton komunálneho odpadu, – 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2018

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu.

Triedený zber odpadovu

Zber separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Komunálny odpad

Aký majú tieto materiály prínos?

Dobré a správne triedenie odpadov zníži skládkovanie a zvýši recykláciu. Keďže za vytriedený odpad občan neplatí, znamená úsporu financií. Pre obec i obyvateľov.

Ak chcete viac informácií o správnom triedení, kliknite si aj na stránky:

www.envipak.sk

www.triedime.sk

Sledujte nás aj na facebooku: www.facebook.com/ZelenyBod

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!

V prípade otázok nás kontaktujte: 02/333 22 730

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnosti

10 tipov ako neplytvať potravinami

Využitie biologického odpadu na záhrade

KOMPOSTOVANIE

KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIEČlánky k tematike „odpady“

Skip to content