Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2023


Obec Predajná, zastúpená starostkou obce Ing. Tatianou Čontofalskou, Námestie Juraja Pejku 67, 976 64 Predajná v zmysle § 81 ods. 7 písm. j) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zverejňuje  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Obec Predajná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (EF) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia KO  je za rok 2023 vo výške 47,05 %.
Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025 je 18,00 EUR/tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2023:  455,925 ton KO, z toho:- 161,20  ton zmesového KO, vyseparovalo sa 214,52 ton odpadu.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2022

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 49,32 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2023 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 18 €/1tonu (1.3. 2023 – 29. 2. 2024).
Obec Predajná vyzbierala v roku 2022: – 563,88 ton odpadu, zhodnotené 278,10 ton odpadu
( r. 2021: – 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 160,26 ton odpadu)
( r. 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2021

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 31,48 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2022 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 22 €/1tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2021: – 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa 160,26 ton odpadu (pre porovnanie – r. 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2020

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 21,93%.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2021 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 27 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2020: – 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 96,25 ton odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2019

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2020 platiťsadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 22 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: – 258,28 ton komunálneho odpadu, – 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2018

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu.

Triedený zber odpadovu

Zber separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Komunálny odpad

Aký majú tieto materiály prínos?

Dobré a správne triedenie odpadov zníži skládkovanie a zvýši recykláciu. Keďže za vytriedený odpad občan neplatí, znamená úsporu financií. Pre obec i obyvateľov.

Ak chcete viac informácií o správnom triedení, kliknite si aj na stránky:

www.envipak.sk

www.triedime.sk

Sledujte nás aj na facebooku: www.facebook.com/ZelenyBod

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!

V prípade otázok nás kontaktujte: 02/333 22 730

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnosti

10 tipov ako neplytvať potravinami

Využitie biologického odpadu na záhrade

KOMPOSTOVANIE

KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIEČlánky k tematike „odpady“

Skip to content