Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Štatút obce a symboly obce

Štatút obce Predajná

Symboly obce Pradajná

Erb, Pečať, Vlajka, Štandarda starostu, Koruhva

Erb obce Predajná

Erb obce Predajná poznáme podľa historickej pečate obce, zachovanej na písomnosti z r. 1856. V strede pečate je zobrazený renesančný štít s motívom kvetu, vyrastajúceho zo spodného okraka štítu. Kruhopis znie SIGILLVM OPPIDI PREDAJNA. I keď máme pečať doloženú až z 19. stor., je nesporné, že je oveľa staršia, podľa tvaru erbu by bolo možné položiť ju do 17. stor. Mimoriadne pozoruhodný je nielen vyspelý heraldický prejav – pretože kým absolútna väčšina používala len pečatné symboly bez štítu. V pečati Predajnej je symbol už v štíte, to znamená, že mala už v 17. stor. svoj skutočný erb!
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že Predajná sa v pečati označuje ako „oppidum“, čo znamená nie dedinu, ale mestečko!

Erb obce Predajná má túto podobu:

zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúca zlatá trojruža s tromi rozvinutými kvetmi a dvomi pukmi na zlatej listnantej stonke.

Pečať obce Predajná

Pečať obce Predajná je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PREDAJNÁ
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka obce Predajná

Vlajka obce Predajná pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a červenej (1/8).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.dvomi zástrihmi, sihajúcimi do tretiny jej listu.

Štandarda starostu obce Predajná

Štandarda starostu obce Predajná má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Koruhva obce Predajná

Koruhva obce Predajná predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava do prava.

Skip to content