Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Predajná
Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
IČO: 00313751, DIČ: 2021169986
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno, Číslo účtu: 2000710001/5600
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Čontofalská – starostka obce
E-mail:obecpredajna@gmail.com , starostkapredajna@gmail.com
Telefón: +421 048/6192 345, 6192 119, Fax: +421 048/ 6192 119

Obec Predajná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Skip to content