Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dom smútku a cintorín

Dom smútku a cintorín – prevádzkový poriadok

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o. v spolupráci s obecným úradom Predajná pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk

VIRTUÁLNY CINTORÍN OBCE PREDAJNÁ (možnosť pre občanov nahliadnuť do miestneho cintorína a vyhľadávať potrebné informácie)

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Predajná, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Predajná. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou

virtualnycintorin.sk – sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk

Portál slúži nielen občanom obce Predajná, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu je tiež informačná tabuľa, ktorá bude inštalovaná priamo na cintoríne v Predajnej.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku, ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na webovej stránke obce.

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec

Predajná a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.

Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)
Prebiehajúce Projekty Rozvoj obce

Rozširenie cintorína s urnovým hájom (rok 2023)

Rozšírenie cinotrína obec Predajná a výrub drevín v okolí Domu smútku – prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav I. etapa projektuObec Predajná zrealizovala v okolí Domu smútku výrub drevín v zmysle Rozhodnutia o súhlase na výrub drevín vydaný Okresným úradom v Brezne, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vydaniu súhlasu predchádzali prípravné práce na projekte nového cintorína a sadových úprav. Obci sa podarilo získať finančné zdroje na realizáciu výsadby cez národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. V zmysle realizačného projektu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá […]


Dom smútku a cintorín sa nachádza v tesnej blízkosti Rímsko-katolíckeho kostola Zjavenia Pána Predajná

Rímsko-katolícky kostol Zjavenia Pána Predajná – Google maps

Kontakt

Galéria

Skip to content