Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty

Oznámenia

Prílohy

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto

Prílohy

13. ZASADNUTIE OZ Predajná 12. 6. 2024

Prílohy

Farské oznamy 2024

Prílohy

Pozemkové úpravy v KÚ obce Predajná

Prílohy

OZNAMENIE funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára

Prílohy

Zverejnenia

Prílohy

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Prílohy

Cestovné poriadky

Prílohy

Záverečný účet obce

Prílohy

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Prílohy

Národné projekty „Nestrať prácu vzdelávaj sa“ a „Zručnosti pre trh práce“

Prílohy

Verejné vyhlášky

Prílohy

Voľby prezidenta SR 2024 (+ 2. kolo – VÝSLEDKY obec Predajná)

Prílohy

12. ZASADNUTIE OZ Predajná 06. 3. 2024

Prílohy

11. ZASADNUTIE OZ Predajná 28. 2. 2024

Prílohy

Smernice (aktualizované: Zásady hospodárenia s majetkom obce 2024)

Prílohy

Výrub drevín

Prílohy

ROZPOČET – návrh

Prílohy

Dane a poplatky

Prílohy

Územné a stavebné konanie, stavebný poriadok

Prílohy

Komunálny odpad

Prílohy

Farské oznamy 2023

Prílohy

Rozvoj obce

Prílohy

Predajnianske zvesti 2023 (ročník 24)

Prílohy

10. ZASADNUTIE OZ Predajná 14. 12. 2023

Prílohy

VZN – platné

Prílohy

Územný plán obce PREDAJNÁ

Prílohy

VZN – návrh

Prílohy

9. ZASADNUTIE OZ Predajná 21. 11. 2023

Prílohy

Voľby do NR SR 2023

Prílohy

7. ZASADNUTIE OZ Predajná 6. 9. 2023

Prílohy

6. ZASADNUTIE OZ Predajná 19. 7. 2023

Prílohy

5. ZASADNUTIE OZ Predajná 28. 6. 2023

Prílohy

Podnikanie

Prílohy

Komunitný plán sociálnych služieb obce Predajná

Prílohy

Gudróny

Prílohy

4. ZASADNUTIE OZ Predajná 10. 5. 2023

Prílohy

Triedenie odpadu

Prílohy

Evidencia odpadov ELWIS

Prílohy

2. ZASADNUTIE OZ Predajná 14. 2. 2023

Prílohy

Referendum 2023

Prílohy

PHSR

Prílohy

Predajnianske zvesti 2022 (ročník 23)

Prílohy

Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 15. 12. 2022

Prílohy

Skip to content