Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ing. Tatiana Čontofalská

Starostka

Starosta

Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
stav: vydatá, 3 dospelé deti
vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra – fakulta prevádzky a ekonomiky

Vo funkcii starostky obce od roku 1998

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

  • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • Vykonáva obecnú samosprávu
  • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom


Skip to content