Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Základné informácie

Poloha, rozloha, fauna, flóra, obyvateľstvo

Predajná leží v Horehronskom podolí, pod južnými končiarmi nízkotatranského Chopku. Patrí do vytvoreného mikroregiónu – Chopok – Juh a pod kraj Banská Bystrica, okres Breznood roku 1991 funguje ako samospráva.
Zo severu ju obklopujú Nízke Tatry a z juhu Slovenské rudohorie. Táto obec sa rozprestiera v doline Jasenského potoka. Leží v nadmorskej výške 461 m. n. m..
Má podhorský ráz s miernym podnebím a častými vetrami. Zrážky nie sú pravidelné, a preto počas dlhšie trvajúcich lejakov a po prudkom oteplení na jar ohrozuje obec svojimi vodami potok Jasenica a nižšie časti chotára zaplavuje Hron.
Celý chotár patrí k povodiu Hrona, ktorý priberá sprava Jasenicu a zľava Súplaz, Čelno, Zahruškovú.
zemepisná šírka: 48º50‛ s. z. š.
zemepisná dĺžka: 19º28‛ v. z. d.
najvyššia budova – kostol, 461 m. n. m.
najväčší kopec – S – Kalvária 528 m. n. m.
V – Hôrky 584 m. n. m.
J – Čierťaž 1024 m. n. m.

rozloha: 2320 ha
chránené územia: Predajnianska slatina, Jajkovská suť, Predajniaske vodopády
počet obyvateľov: 1 291 obyvateľov (1.9.2023)

Chránené oblasti

Časť extravilánu obce na severe leží v ochrannom pásme Národného parku nízke Tatry a v južnej časti zas v ochrannom pásme CHKO Poľana.
Pod Slovenským rudohorím „Pod horou“ sa nachádza slatinská mokraď „Morské oko“. Je tu významné mokraďné spoločenstvo rastlín a živočíchov. Od roku 1983 je tento priestor vyhlásení za chránené územie Štátna prírodná rezervácia Predajnianska slatina (chránený celok o výmere 11,35 ha). Ďalej prírodné pamiatky Jajkovská suť (chránené územie bolo vyhlásené na ochranu prechodného rašeliniska ako zriedkavého typu biotopu, 4ha) a Predajnianske vodopády (sú v nadmorskej výške 725 m n. m., prvý s výškou 5 m a druhý s výškou 2,5 m. Nachádzajú sa v doline Predajnianske Čelno pod tunelom – vedie k nim značkovaná cesta. Ich výmera je 11,70 ha. Súčasťou tejto prírodnej pamiatky je aj technická pamiatka Kelemenov tunel, jediný tunel v strednej Európe na lesnej ceste.).
V piatom stupni ochrany sa nachádza 74 ha katastra, čo sú 3% územia. Ostatné územie sa nachádza v druhom stupni (pravý – severný breh Hrona, masív Nízke Tatry) a v prvom stupni ochrany prírody (ľavý – južný breh Hrona, masív Slovenské rudohorie).
Severnú časť vypĺňajú lúčiny, oráčiny a pasienky, kultúrne porasty tvoria obilniny, zemiaky. Žijú tu vzácne druhy voľne žijúcej zveriny, jelenia a srnčia zver, diviaky, medvede, rysy, jazvece, hlucháne, jariabky, líšky, kuny, atď.

Chránené rastliny a živočíchy
Na území je chránených viac ako 90 druhov rastlín a viac ako 280 živočíchov.
Zoogeograficky územie patrí do západokarpatského úseku podproviencie karpatských pohorí. Žijú tu takmer všetky západokarpatské horské a vysokohorské druhy, z ktorých viaceré sú endemické a reliktné. Domov tu nachádzajú vzácne druhy hmyzu a iného drobného živočíšstva, ale i veľké cicavce, vzácne šelmy a početné vtáctvo.
Nízke Tatry a Slovenské rudohorie patria k oblastiam s najvyšším počtom rastlinných druhov na Slovensku. Pre svoje botanické hodnoty sú časti území zaradené medzi významné botanické územia Slovenska. Vo flóre národného parku Nízke Tatry prevažujú horské druhy, ale významné zastúpenie majú aj vysokohorské (alpínske) rastliny. Do častí územia nachádzajúcich sa v údolí Hrona (prenikajú tiež druhy teplomilné a sucho znášajúce druhy.

Okolité dediny

Okolité dediny: S – Jasenie, SZ – Zámostie, Dubová, Nemecká (pod jedným názvom Nemecká nad Hronom), V – Lopej.

JASENIE vzniklo z baníckych osád v 15. stor.. Ťažili sa tu drahé kovy, neskôr sa venovali pastierstvu a teraz väčšinou pracujú v závodoch na okolí. Z pamiatok si pozornosť zaslúžia barokový kostol z r. 1765 a baroková zvonica z 18. storočia. Je tu aj osobitná technická pamiatka – vodná elektráreň pod návrším Rígľa, postavená r. 1925 pre potreby Železiarní Podbrezová. Nachádzajú sa tam dve doliny LOMNISTÁ a KYSLÁ.
Na Kyslej je prameň, pri ktorom sa stretávali partizáni. V Lomnistej pod Chabencov je zas miesto, kde v novembri 1944 pochovali člena moskovského vedenia KSČ Jána Švermu, je tu umiestnený pomník. Je s tadeto výstup na Chabenec, v r. 1936 tu vybudovali turistickú chatu, ktorú fašisti vypálili. Jasenie patrí k najväčším obciam (8638 ha), počtom obyvateľov k stredným obciam okresu (r. 2002, 1248 obyvateľov).
NEMECKÁ v súčasnosti ju okrem Nemeckej tvoria aj pôvodne samostatné obce Dubová a Zámostie (Je to dedinka, ktorá je mojej rodine srdcu blízka, pretože sa tu narodili aj vyrastali moji prastarí, starí rodičia i zo súrodencami. Spája sa s ňou celé ich detstvo i zážitky prežité v období dospievania). Zámostie je i rodiskom spisovateľa Dominika Štubňu – Zámostského, ktorý si podľa rodiska dal prímenie Zámostský.
Nemecká je známa najmä tragickými udalosťami z druhej svetovej vojny. Nemeckí fašisti a ich domáci prisluhovači v januári 1945 vo vápenke pri vstupe do Ráztockej doliny umučili najmenej šesťsto ľudí. Vápenku aj okolie pietne upravili a v pamätnej miestnosti sú dokumenty o zločinoch fašistov na Slovensku – patria k Breznianskemu múzeu. Dubová od r.1968 patrí pod Nemeckú. Tu tesne pred povstaním zničili rafinériu olejov. Po vojne vykonali obnovu, rozšírenie a modernizáciu závodu.
LOPEJ je dedinka, ktorá je v súčasnosti časťou Podbrezovej. Je známa hlavne pekárňou a fajnou lopejskou zmrzlinou, je tam aj Súkromné odborné učilište, ktoré je po ochranným krídlom Železiarní Podbrezová.

Ďalšie zaujímavé okolité lokality: Brezno | Podbrezová | Valaská | Mýto pod Ďumbierom | Tále | Bystrá | Horná Lehota | Hronec | Osrblie |Skip to content