Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

13. 04. 2023 – Seniori recitovali v Hronci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hronci a obec Hronec z poverenia OO JDS Brezno usporiadala VII. ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. 

Našu ZO JDS Predajná a obec Predajná reprezentovali tieto recitárorky – seniorky, ktoré  obsadili jedno prvé a jedno tretie miesto.

  • Poézia: Rozália Fortiaková  / 3. miesto/,  Margita Beraxová , Anna Pristašová
  • Poézia – vlastná tvorba: Zlatica Masárová – ZO JDS Predajná /1. miesto/

               Prehliadka  v umeleckom prednese poézie a prózy sa konala v krásny štvrtkový deň 13. apríla 2023 v sobášnej sále obecného úradu Hronec, kde sa  stretlo 18 recitátorov – seniorov z okresu Brezno, ktorí milujú literatúru a hľadajú krásu i duchovné hodnoty v  poézii a v próze. Po prezentácii privítala všetkých prítomných moderátorka podujatia Zlatica Masárová. Požiadala starostu obce Hronec Bohuslava Nemkyho o slávnostný príhovor a otvorenie podujatia. Pán starosta vo svojom príhovore v krátkosti porozprával aj o histórii  obce a tiež o ich rodákovi Ladislavovi Chudikovi, ktorý bol uznávaným a veľmi populárnym hercom na Slovensku aj v Česku. Jeho tvorba  bola aj v úzkom spojení s umeleckým prednesom. V závere svojho príhovoru sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným, že zavítali do ich obce a poprial im krásny  spoločensky a kultúrny zážitok. Následne VII. ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  otvoril.

Krátkym príhovorom pozdravil všetkých prítomných v sále aj  predseda OO JDS Brezno Michal Frančák, ktorý sa poďakoval starostovi obce Hronec za vytvorenie priestoru na uskutočnenie podujatia a poprial všetkým bohatý a umelecký zážitok. Po slávnostných príhovoroch sa nám postupne predstavovali prednášajúci recitátori v jednotlivých  prednesoch. Každý z nich bol jedinečný a neopakovateľný. Udivoval obsahovým posolstvom, kvalitou pamäte a spisovnou rečovou kultúrou, čo svedčilo  o ich bohatých interpretačných skúsenostiach. Publikum sledovalo každý recitačný výkon pozorne a srdečným potleskom odmeňovalo recitátorov. Aj keď nešlo o súťažné podujatie, prednes hodnotila päťčlenná hodnotiaca porota, ktorá určila prvé, druhé a tretie miesto. Ale víťazmi sa stali všetci zúčastnení recitátori – seniori. Hodnotiaca porota udelila aj mimoriadne ocenenie za prednesenie celej básne: „Morho“  naspamäť, recitátorovi – seniorovi Jaroslavovi Šarinovi zo ZO JDS Jasenie.

Na krajské kolo postúpia prví v poradí títo recitátori – seniori:

  • Poézia: Antón Zaťko – MsO Brezno
  • Próza: Anna Kánová – ZO JDS Dolná Lehota
  • Poézia – vlastná tvorba: Zlatica Masárová – ZO JDS Predajná
  • Próza – vlastná tvorba: Lea Weberová – MsO Brezno

             Predsedníčka poroty Ľubica Kučerová na záver pozitívne zhodnotila prehliadku v umeleckom prednese poézia a prózy a vyzdvihla rôznorodosť výberu spisovateľov, tém, vo vlastnej tvorbe etické a umelecké posolstvo a poďakovala sa recitujúcim za hlboký umelecký i ľudský zážitok. Predseda okresnej organizácie JDS Brezno Michal Frančák sa poďakoval seniorom –  recitátorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizačnom a finančnom zabezpečení krásneho podujatia.

              Moderátorka Zlatica Masárová podujatie ukončila slovami: „Ku každej rozlúčke aj k tej dnešnej patrí vždy úprimné prianie zdravia a dobrej pohody. Ale hlavne to, čo nahlas nikdy nepovieme, ale čo si iste všetci pomyslíme. Nech len nám osud dopraje, aby sme sa všetci v dobrej pohode a zdraví stretli o nejaký čas znova pri ďalšom podobnom, či inom podujatí.“
Foto: Ing. Mária Boberová

Ing. Zlatica Masárová 

Skip to content