Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Poslanci a komisie OZ Predajná na volebné obdobie 2022 – 2026 (+ Oznámenie o vzdaní mandátu OZ – poslanec Ľuboš Ofúkaný)

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Predajná – volebné obdobie 2022 – 2026 a určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 zo dňa 15. 12. 2022

  1. Ing. Miriama BERAXOVÁ
  2. Petra HAZUCHOVÁ
  3. Ľuboš OFÚKANÝ
  4. Ľuboš KOHÚTIK
  5. Ing. Milan SRNKA, PhD.
  6. Marta VESELOVSKÁ
  7. Ing. Miroslava VIRÁGOVÁ

ING. MIRIAMA BERAXOVÁ
Bydlisko: Kalvárska 223, Predajná
Telefón: 0910 300 838
Pracovný obvod: ulica Farská
Email: beraxova.ozpredajna@gmail.com

PETRA HAZUCHOVÁ
Bydlisko: Zabečov 168, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Zabečov
Email: hazuchova.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ OFÚKANÝ vzdanie sa mandátu – nástup náhradníka Ing. Jana Kohútová od 27. 6. 2024
Bydlisko: Kramlište 299, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Kramlište
Email: ofukany.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ KOHÚTIK
Bydlisko: Podhrádok 369, Predajná
Telefón: 0915 454 828
Pracovný obvod: ulica Podhrádok, bytovky pod Kalváriou
Email: kohutik.ozpredajna@gmail.com

ING. MILAN SRNKA, PHD.
Bydlisko: Kalvárska 249, Predajná
Telefón: 0948 196 212
Pracovný obvod: ulica Kalvárska
Email: srnka.ozpredajna@gmail.com

MARTA VESELOVSKÁ
Bydlisko: Bečov 122, Predajná
Telefón: 0903 379 643
Pracovný obvod: ulica Bečov, Borgondia
Email: veselovska.ozpredajna@gmail.com

ING. MIROSLAVA VIRÁGOVÁ
Bydlisko: Školská 423, Predajná
Telefón: 0904 552 466
Pracovný obvod: ulica Školská, Zábrežná
Email: viragova.ozpredajna@gmail.comKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU:
Predseda – Ofúkaný Ľuboš
Členovia – Ľuboš Kohútik, Marta Veselovská

KOMISIA NA PREŠETRENIE STAŹNOSTÍ NA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
Predseda – Marta Veselovská

FINANČNÁ KOMISIA
Predseda – Ľuboš Kohútik
Členovia – Eva Mamojková, Ing. Miroslava Virágová, Ing. Miriama Beraxová

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÁHO PORIADKU
Predseda – Marta Veselovská
Členovia – Ľuboš Ofúkaný, Ing. Jana Kohútová

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
Predseda – Ing. Milan Srnka, PhD.
Členovia – Ing. Peter Štefek, František Reizer, Jozef Koštial

KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
Predseda – Ing. Miriama Beraxová
Členovia – Eva Pocklanová, Božena Šulková, Mgr. Želmíra Kohútová, Ing. Milan Srnka, PhD., Ing. Miroslava Virágová, Mgr. Eva Urbanová, PhD.

ŠPORTOVÁ KOMISIA
Predseda – Ing. Miroslava Virágová
Členovia – Ing. Peter Lübeck

KOMISIA SOCIÁLNO – ZDRAVOTNÁ
Predseda – Petra Hazuchová
Členovia – Anežka Búdová, Margita Čižmárová

Oznámenie o vzdaní mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka Anežka Búdová od 15. 7. 2024

Oznámenie o vzdaní mandátu OZ – poslanec Ľuboš Ofúkaný a nástup náhradníka Ing. Jana Kohútová od 27. 6. 2024

Skip to content