KULTÚRA

Názov
Unopened folder IconHide details for Rok 2019 Rok 2019
Unopened folder Icon
19. 11. 2019 - ZPOZ Uvítanie detičiek do života
Unopened folder Icon
19. 11. 2019 - ZPOZ Prijatie jubilantov:
Unopened folder Icon
19. 10. 2019 - ZPOZ Mesiac úcty k starším
Unopened folder Icon
01. 07. 2019 - ZPOZ Uvítanie detičiek do života
Unopened folder Icon
28. 06. 2019 - ZPOZ Prijatie jubilantov:
Unopened folder Icon
12. 05. 2019 - ZPOZ Deň matiek
Unopened folder Icon
05. 04. 2019 - ZPOZ Prijatie jubilantov:
Unopened folder IconShow details for Rok 2018 Rok 2018
Unopened folder IconShow details for Rok 2017 Rok 2017
Unopened folder IconShow details for Rok 2016 Rok 2016
Unopened folder IconShow details for Rok 2015 Rok 2015
Unopened folder IconShow details for Rok 2014 Rok 2014
Unopened folder IconShow details for Rok 2013 Rok 2013
Unopened folder IconShow details for Rok 2012 Rok 2012
Unopened folder IconShow details for Rok 2011 Rok 2011
Unopened folder IconShow details for Rok 2010 Rok 2010
Unopened folder IconShow details for Rok 2008 - 2009 Rok 2008 - 2009


Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ
Autorská informácia / Copyright notice