Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Deň červených makov - 11. 11. 2018
Prvá svetová vojna, ktorá vypukla 28. júla 1914, bola najväčším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva. Jej hrôzy skončili 11. novembra 1918. Tento dátum bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov, deň spomienky na nich a všetky obete vojny, ktorého symbolom sa stal kvet vlčieho maku. Táto poľná rastlina pokryla hroby mnohých obetí, čím dodnes pripomína smutné udalosti vtedajších dní. Aj tento rok sa rozozvučali zvony na celom svete, aby pripomenuli obete všetkých vojen. Aj v Predajnej sa konal pietny akt pri pomníku vojnovým obetiam. Najprv v obecnom rozhlase odzneli slová pani Rozálii Fortiakovej ako znak úcty k padlým rodákom a báseň Na flámskych poliach predniesla pani Margita Beraxová. Pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská spolu so zástupcami ZO JDS položila kyticu červených makov k pamätníku na znak toho, že na našich mŕtvych nezabúdame a dodnes s úctou spomíname. Vo svojom príhovore sa poďakovala všetkým zúčastneným a vyslovila presvedčenie, že je potrebné pripomínať si dôležité historické udalosti ako významnú súčasť našich dejín. Na záver pietneho aktu občania obce zapálili kahančeky, aby svietili na pamiatku padlým, ale aj nám živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta...

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ