Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
3. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy pod názvom Seniori recitujú v Predajnej - 21. 3. 2018
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Predajnej a obec Predajná z poverenia Okresnej organizácie JDS v Brezne pod záštitou starostky obce Ing. Tatiany Čontofalskej usporiadala dňa 21. marca 2018 3. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy pod názvom Seniori recitujú

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ