Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Návšteva Denného stacionára v Nemeckej - spievalo sa celým svojim srdcom - 15. 3. 2018
lenovia ZO JDS Predajná dňa 15.03.2018 zavítali na návštevu do Denného stacionára v Nemeckej. Zobrali si so sebou posilu, Ing. Emila Gregora. Celé osadenstvo spievalo celým svojim srdcom. Boli to veľmi dojímavé chvíle, na ktoré budeme spomínať. 

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ