PODUJATIA

Názov
Unopened folder IconShow details for Rok 2019 Rok 2019
Unopened folder IconShow details for Rok 2018 Rok 2018
Unopened folder IconShow details for Rok 2017 Rok 2017
Unopened folder IconShow details for Rok 2016 Rok 2016
Unopened folder IconShow details for Rok 2015 Rok 2015
Unopened folder IconShow details for Rok 2014 Rok 2014
Unopened folder IconShow details for Rok 2013 Rok 2013
Unopened folder IconShow details for Rok 2012 Rok 2012
Unopened folder IconHide details for Rok 2011 Rok 2011
Unopened folder Icon
06. 12. 2011 - Mikuláš 2011
Unopened folder Icon
16. 11. 2011 - Vedomostný súboj tried
Unopened folder Icon
06. 11. 2011 - Mesiac úcty k starším
Unopened folder Icon
05. 08. - 07. 08. 2011 - Dni obce Predajná
Unopened folder Icon
14. 04. 2011 - Veľkonočná výstavka
Unopened folder Icon
04. 03. 2011 - Maškarný bál
Unopened folder Icon
04. 02. 2011 - Detský karneval
Unopened folder IconShow details for Rok 2010 Rok 2010
Unopened folder IconShow details for Rok 2006 - 2009 Rok 2006 - 2009


Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ
Autorská informácia / Copyright notice