Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2019
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2019

Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 20,69 %.
Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2020 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno 22 eur za tonu. Obec Predajná vyprodukovala v roku 2019: - 258,28 ton komunálneho odpadu, - 1,13 ton objemného odpadu, vyseparovalo sa len 67,66 ton odpadu
Poplatky_za_odpad.pdf
Triedený zber odpadov, batérií a akumulát.
Triedený zber odpadov v obci PREDAJNÁ
Odpad_co_NEPATRI-do_triedeneho-zberu.pdf Odpad_pravdy_a_myty.pdf
Triedený zber odpadov
Triedený zber odpadovTriedený zber odpadov
Zber separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov


Ďalšie foto