Obec PREDAJNÁ - Turistický klub
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Turistický klub


Turistický klub Predajná
Turistický klub Predajná

Turistický klub Predajná

Raz do roka sa chodievalo na Hrb. Tak spomínajú pamätníci Milan Kleskeň, Jozef Mutiš, Pavol Beraxa, Milan Beraxa, Ladislav Dunajský, Ján Michalčík, Peter Roháč, Dezider Smitka, Zoltán Kňazovický, Igor Foltín a iní. Chodievalo sa pravidelne od 50-tych rokov 20 storočia. Prvý deň sa išlo poobede hore, tam sa prespalo a na druhý deň sa nesmel vynechať výstup na skalu. Generácia za generáciou nadväzovala na túto tradíciu. Až koncom 90-tych rokov sa stal výstup na Hrb masovejším podujatím. K stálym turistom sa pridávali mnohí iní - mladé rodiny s deťmi a mladí ľudia. Nakoniec sa výstup na Hrb stal akýmsi symbolom vítania jari, súdržnosti a nadšenia ľudí pre prírodu. Keďže však tento výstup nebol nijako organizovaný nie raz sa stalo, že ľudia, ktorí chceli ísť, nevedeli kedy sa vlastne ide. Je chvályhodné, že aj v období, kedy len veľmi málo ľudí takto prejavovalo svoju lásku k prírode, sa tento zvyk za pomoci niekoľkých nadšencov uchoval a mohli v ňom pokračovať ďalšie generácie.

Turistický klub v Predajnej začal písať svoju históriu v roku 2001.
Aj toho roku sa nadšenci prírody a turizmu vybrali tak, ako už veľa krát predtým na tradičnú túru na Hrb. Zúčastnil sa na ňom i terajší predseda turistov a navrhol to, čo mu už dávno vŕtalo v hlave - založiť Turistický klub v Predajnej. Jeho nápad sa stretol s nadšením. Priamo na mieste sa prihlásilo množstvo ľudí ku ktorým sa postupne pridávali ďalší a ďalší. Nakoniec sa nás nazbieralo vyše 60. Na prvej turistickej schôdzi bol za predsedu zvolený autor tejto vynikajúcej myšlienky Dezider Smitka, ktorý je predsedom po dnes a členkou výboru sa stala Viera Medveďová. Za kronikárku bola zvolená Lucia Košíková, ktorú v roku 2006 vystriedala Ida Uhlíková. Plánovanie a výber túr pripadol Marekovi Smitkovi, ktorý sa tejto povinnosti zhostil vynikajúco a navrhoval a stále navrhuje v spolupráci s turistami zaujímavé, náročné či menej náročné túry, výstupy a prechody. Členské sa od založenia turistického klubu nezmenilo a jeho výška je 50,- Sk na osobu a sezónu. V júli roku 2001 sme už ako Turistický klub absolvovali tradičný výstup na Chabenec.
Ďalšie foto

Turisti - Chabenec_02 Turisti - Jahňací Štít_02 Turisti - Kremnická skalka_02 Turisti - opekačka_05