Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: admin.wp

Zručnosti pre trh práce – kurzy MISERICORDIA – ZDARMA

Národný projekt „Zručnosti pre trh práce“

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. organizuje akreditované vzdelávacie kurzy, ktorým bola akreditácia udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
V neziskovej organizácii MISERICORDIA n.o. ponúkame možnosť absolvovať kurz:

  • Kurz opatrovania
  • Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie
  • Kurz účtovníctva
  • Kurz lektora
  • Kurz mediátora

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny spustila Národný projekt Zručnosti pre trh práce prostredníctvom, ktorého si môžete dať kurz preplatiť či ste nezamestnaný, zamestnaný, na rodičovskej alebo materskej dovolenke.

Využite možnosť ZADARMO sa rekvalifikovať a zvýšiť si tak svoj potenciál na trhu práce.

Pre viac informácií môžete kontaktovať MISERICORDIU n.o. na telefónnom čísle 0915 165 800 alebo na emailovej adrese k kurzy@misericordia.sk, ale potrebné informácie dostanete aj na príslušných Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny.

S kurzom určite neotáľajte, pretože finančné  prostriedky sa vyčerpajú  rýchlo.

Termíny kurzu opatrovania je od 28. 5. 2024 – 2. 7. 2024

kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie od 29. 5. 2024 – 3. 7. 2024

Žiadosť musí byť podaná na ÚPSVaR  podľa trvalého bydliska minimálne 30 dní vopred. O termínoch ostatných  kurzov sa môžete informovať na uvedenom telefónnom čísle alebo osobne na adrese Nálepkova 7, Brezno.

⚠️ Úplná  uzávierka  cesty Predajná –  Lopej 111/2379 od 10. 4. – 3. 6. 2024

Oznamujeme občanom, že cesta 111/2379 smer Predajná – Lopej bude úplne uzavretá z dôvodu rekonštrukcie priepustu  križujúci vodný tok Veľký Grápeľ v km. 7,298.

Práce spojené s úplnou uzávierkou sú naplánované v termíne : od 10. 04. 2024 do 03. 06. 2024
28. 12. 2023 – Folklórne vianoce

     Dňa 28. 12. 2023 sa v obci Michalová uskutočnil už II. ročník prehliadky folklórnych prejavov v živote ľudu vo vianočnom období „ FOLKLÓRNE VIANOCE.“

     V podaní seniorských speváckych skupín nášho okresu Brezno zazneli prekrásne piesne, vinše, modlitby a koledy, ktoré charakterizujú toto sviatočné obdobie. Podujatie sa ukončilo záverečnou piesňou „Tichá noc˝, ktorú zaspievali všetci prítomní v Kultúrnom dome v Michalovej.

Mária Boberová

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Lásku, šťastie, Božie požehnanie aj sviežosť Jari prináša Veľká noc.

Nech všetky tieto krásne veci zavítajú aj do Vašich rodín.

Zo srdca Vám praje
         Tatiana Čontofalská, starostka obce 
a   kolektív pracovníkov  obecného úradu

13. 12. 2023 – Advent v dennom stacionári v Nemeckej

     Do DS v Nemeckej chodia seniori z Predajnej pravidelne. Aj v tento predvianočný čas prijali sme pozvanie a navštívili toto zariadenie 13. 12. 2023.

     Predpoludnie sme strávili v príjemnej atmosfére. Veď adventný čas strávený s priateľmi je ten najkrajší. Členky výboru predniesli vinše a básne k Vianociam a klientky tohto zariadenia predviedli krátke rozprávkové divadielko a tance. Na záver zaznela spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc, svätá noc…     Ďakujeme. Bolo nám u Vás fajn, tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mária Boberová

⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na úsekoch cesty I/66 Banská Bystrica – Brezno od 2. 4. 2024


Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto


Slovenská správa ciest (SSC) vybuduje nový most na ceste prvej triedy I/66 v okrese Brezno. Most by mal byť súčasťou križovatky, ktorá má spájať obce Predajná a Nemecká.

Účelom stavby je zvýšiť bezpečnosť, odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej, odstrániť nehodovú lokalitu v priestore križovatky na ceste I/66 medzi Nemeckou a Predajnou.

Realizácia projektu „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/66 Predajná križovatka – nehodové miesto“

Investorom stavby: Slovenská správa ciest Bratislava, investičná výstavba Banská Bystrica
Realizátor stavby: firma Skanska SK, a. s. v celkovej výške 8 083 888,84 eur s DPH.
Realizácia stavby bude trvať v zmysle zmluvy 18 mesiacov.

O obmedzeniach v doprave budú občania informovaní v dostatočnom predstihu.

⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na ceste I/66 v úsekoch BB-Brezno od 2. 4. 2024

Skip to content