Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: admin.wp

28. 12. 2023 – Folklórne vianoce

     Dňa 28. 12. 2023 sa v obci Michalová uskutočnil už II. ročník prehliadky folklórnych prejavov v živote ľudu vo vianočnom období „ FOLKLÓRNE VIANOCE.“

     V podaní seniorských speváckych skupín nášho okresu Brezno zazneli prekrásne piesne, vinše, modlitby a koledy, ktoré charakterizujú toto sviatočné obdobie. Podujatie sa ukončilo záverečnou piesňou „Tichá noc˝, ktorú zaspievali všetci prítomní v Kultúrnom dome v Michalovej.

Mária Boberová

⚠️ Oznámenie zhotoviteľa stavby o zmene organizácie dopravy na križovatke I/66 Predajná od 15. 7. 2024 do 31. 8. 2024

Zhotoviteľ stavby Skanska Central Europe Skanska SK a.s., SCE SK Civil East Production Center Zvolen ,Pod dráhami 1378 ,96001 Zvolen informuje občanov a účastníkov dopravy, že  od  15.7.2024 ( pondelka) do 31.8.2024  bude na križovatke I/66 Predajná zmena organizácie dopravy.

⚠️ Premávka bude pustená po preloženej ceste III. triedy – novým podjazdom popod cestu I/66.

Vedenie dopravy bude  pre jednotlivé smery nasledovné:

 • Doprava medzi Banskou Bystricou  a Breznom v priamom smere bez obmedzenia, okrem zníženej rýchlosti ako to je od začiatku stavby
 • Doprava z Banskej Bystrice do obce Nemecká, resp. Predajná bude  usmernená dočasným dopravným značením tak, aby vozidlá zišli z cesty pri motoreste Nemecká a použili cestu cez obec Nemecká
 • Doprava z Brezna do obce Nemecká, resp. Predajná bude usmernená dočasným dopravným značením tak, aby vozidlá zišli v obci Podbrezová časť  Lopej na obchádzkovú trasu do Predajnej, resp. do Nemeckej
 • Doprava medzi obcami Nemecká a Predajná bude po preloženej ceste III. triedy, so zníženou rýchlosťou
 • Doprava z obce Nemecká smer Brezno bude  obchádzkovou trasou cez  Podbrezovú časť Lopej
 • Doprava z obce Nemecká smer Banská Bystrica bude výjazdovou vetvou novej križovatky
 • Doprava z obce Predajná smer Brezno bude  obchádzkovou trasou cez  Podbrezovú  časť Lopej
 • Doprava z obce Predajná smer Banská Bystrica – výjazdovou vetvou novej križovatky

    Ďakujeme za pochopenie .


Poslanci a komisie OZ Predajná na volebné obdobie 2022 – 2026 (+ Oznámenie o vzdaní mandátu OZ – poslanec Ľuboš Ofúkaný)

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Predajná – volebné obdobie 2022 – 2026 a určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná v zmysle Uznesenia č. 23/2022 zo dňa 15. 12. 2022

 1. Ing. Miriama BERAXOVÁ
 2. Petra HAZUCHOVÁ
 3. Ľuboš OFÚKANÝ
 4. Ľuboš KOHÚTIK
 5. Ing. Milan SRNKA, PhD.
 6. Marta VESELOVSKÁ
 7. Ing. Miroslava VIRÁGOVÁ

ING. MIRIAMA BERAXOVÁ
Bydlisko: Kalvárska 223, Predajná
Telefón: 0910 300 838
Pracovný obvod: ulica Farská
Email: beraxova.ozpredajna@gmail.com

PETRA HAZUCHOVÁ
Bydlisko: Zabečov 168, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Zabečov
Email: hazuchova.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ OFÚKANÝ
Bydlisko: Kramlište 299, Predajná
Telefón: 0918 166 178
Pracovný obvod: ulica Kramlište
Email: ofukany.ozpredajna@gmail.com

ĽUBOŠ KOHÚTIK
Bydlisko: Podhrádok 369, Predajná
Telefón: 0915 454 828
Pracovný obvod: ulica Podhrádok, bytovky pod Kalváriou
Email: kohutik.ozpredajna@gmail.com

ING. MILAN SRNKA, PHD.
Bydlisko: Kalvárska 249, Predajná
Telefón: 0948 196 212
Pracovný obvod: ulica Kalvárska
Email: srnka.ozpredajna@gmail.com

MARTA VESELOVSKÁ
Bydlisko: Bečov 122, Predajná
Telefón: 0903 379 643
Pracovný obvod: ulica Bečov, Borgondia
Email: veselovska.ozpredajna@gmail.com

ING. MIROSLAVA VIRÁGOVÁ
Bydlisko: Školská 423, Predajná
Telefón: 0904 552 466
Pracovný obvod: ulica Školská, Zábrežná
Email: viragova.ozpredajna@gmail.comKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU:
Predseda – Ofúkaný Ľuboš
Členovia – Ľuboš Kohútik, Marta Veselovská

KOMISIA NA PREŠETRENIE STAŹNOSTÍ NA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
Predseda – Marta Veselovská

FINANČNÁ KOMISIA
Predseda – Ľuboš Kohútik
Členovia – Eva Mamojková, Ing. Miroslava Virágová, Ing. Miriama Beraxová

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÁHO PORIADKU
Predseda – Marta Veselovská
Členovia – Ľuboš Ofúkaný, Ing. Jana Kohútová

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
Predseda – Ing. Milan Srnka, PhD.
Členovia – Ing. Peter Štefek, František Reizer, Jozef Koštial

KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
Predseda – Ing. Miriama Beraxová
Členovia – Eva Pocklanová, Božena Šulková, Mgr. Želmíra Kohútová, Ing. Milan Srnka, PhD., Ing. Miroslava Virágová, Mgr. Eva Urbanová, PhD.

ŠPORTOVÁ KOMISIA
Predseda – Ing. Miroslava Virágová
Členovia – Ing. Peter Lübeck

KOMISIA SOCIÁLNO – ZDRAVOTNÁ
Predseda – Petra Hazuchová
Členovia – Anežka Búdová, Margita Čižmárová

Oznámenie o vzdaní mandátu OZ – poslanec Ľuboš Ofúkaný a nástup náhradníka Ing. Jana Kohútová od 27. 6. 2024

13. 12. 2023 – Advent v dennom stacionári v Nemeckej

     Do DS v Nemeckej chodia seniori z Predajnej pravidelne. Aj v tento predvianočný čas prijali sme pozvanie a navštívili toto zariadenie 13. 12. 2023.

     Predpoludnie sme strávili v príjemnej atmosfére. Veď adventný čas strávený s priateľmi je ten najkrajší. Členky výboru predniesli vinše a básne k Vianociam a klientky tohto zariadenia predviedli krátke rozprávkové divadielko a tance. Na záver zaznela spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc, svätá noc…     Ďakujeme. Bolo nám u Vás fajn, tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mária Boberová

10. 12. 2023 – Tajomstvá vianočného krbu

     Seniori ZO JDS Predajná 10. decembra 2023 v Slovenskej Ľupči strávili pohodový večer na Vianočnom divadelnom koncerte Thomasa Puskailera / Divadlo komédie / „TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU“.

     Veselo aj vážne o Vianociach. O predvianočnom čase, ako aj o prípravách na najkrajšie sviatky roka. O zhone a tešení sa. O mužsko – ženských prioritách. O detských aj dospelých očakávaniach spojených s príchodom Ježiška.

     Zimný večer na tomto predstavení bol prežiarený človečenským teplom, vtipom, vôňou vanilky, ihličia a krásou hudby.

Mária Boberová

Skip to content