Obec PREDAJNÁ - Výrub drevín
vyhľadávanie 

Výrub drevín

Obec Predajná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná, alebo elektronicky na adresu: starostkapredajna@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

KONTAKT:
Spoločný stavebný úrad Beňuš,
Ing. Emil Caban odborne spôsobilá osoba,
0907 566 440

Výrub drevín
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Názov
Dátum
Show details for ŽiadosťŽiadosť
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 16. 09. 2021 - Výrub drevín - Ing. Ivana Perželová, Riečka 178, 974 01 Riečka - Súhlas [105 kB] [.pdf] ... Calendar Icon09/09/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 14. 09. 2021 - Výrub drevín - Mária Maličká - Podhrádok 341/3 - Predajná - Súhlas [105 kB] [.pdf] ... Calendar Icon08/31/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 14. 09. 2021 - Výrub drevín - Tomáš Hlásnik - Školská 440/4 - Predajná - Súhlas [105 kB] [.pdf] ... Calendar Icon08/31/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 22. 04. 2021 - Výrub drevín - Demianovci - Zábrežná 200 - Predajná - Súhlas [480 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/13/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 22. 04. 2021 - Výrub drevín - Marcela Šarinová - Podhrádok 455/58 - Predajná - Súhlas [534 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/12/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 13. 04. 2021 - Výrub drevín - Ivan Čonka a Veronika Vaníková - Zábrežná 207/4 - Predajná - Súhlas [493 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/04/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 31. 03. 2021 - Výrub drevín - Jaroslav Michelčík a Alena Kozolova - Bečov 92/3 - Predajná - Súhlas [481 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/15/2021
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 31. 03. 2021 - Výrub drevín - Štefan Havran - Školská 404/33 - Predajná - Súhlas [188 kB] [.pdf] ... Calendar Icon03/08/2021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016