Obec PREDAJNÁ - WIFI Predajná
vyhľadávanie 

WIFI Predajná

Podmienky-vyuzivania-sluzby-verejnej-WiFi-siete.pdf


WiFi4EU - Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v obci Predajná

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia, školy či múzeá v obciach v celej Európe.
Vďaka projektu Wifi4EU obec Predajná získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.
Obec Predajná poskytuje bezplatne WiFi signál na 11 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

Vonkajšie body:

1. Obecný úrad
2. Námestie
3. Kostol
4. Dom smútku
5. Škola
6. Škola
7. Škola
8. Komunitné centrum

Vnútorné body:

9. Škola
10. Komunitné centrum
11. Komunitné centrum

Podmienky využívania služby verejnej WiFi siete „WIFI4EU“ (ďalej len ako „Podmienky“)

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti dotknutých strán, pri poskytovaní služby bezplatného prístupu na internet cez verejnú WiFi sieť s názvom „WIFI4EU“ na vyhradených miestach obce Predajná (ďalej „Služba“).
1. Pojmy
1.1. Služba je bezplatné pripojenie do WiFi siete s názvom WIFI4EU.
1.2. Poskytovateľom Služby je Obec Predajná, Nám. J. Pejku 67 , IČO: 00313751.
1.3. Technickým poskytovateľom WiFi siete podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je spoločnosť Fost networking s.r.o.,Tulská 5339/113,97404 Banská Bystrica , IČO: 51 225 638.