Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

01. 03. 2023 – Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná

Dňa 1. 3. 2023 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná, na ktorej sa zúčastnilo 57 členov. Okrem členov sa zúčastnili aj hostia: pani Ing. Masárová Zlatica za OO JDS Brezno a Ing. Martin Ridzoň PhD., poslanec mesta Brezna a Banskobystrického samosprávneho kraja. Schôdzu otvorila uvítaním členov a hostí pani predsedníčka Ing. Mária Boberová. O programe nás oboznámila pani Želmíra Púchyová, ktorá viedla schôdzu. Na začiatku sme si uctili minútou ticha našich dlhoročných členov, ktorí nás opustili. Správu o činnosti za rok 2022 predniesla pani Ing. Mária Boberová, správu o hospodárení finančných prostriedkov pani Margita Beraxová a správu revíznej komisie pani Rozália Fortiaková. Návrh pánu práce na rok 2023 predniesla pani Ing. Mária Boberová. V diskusii pani Ing. Boberová poďakovala hosťom za účasť. Poďakovala za doterajšiu spoluprácu pani starostke Ing. Čontofalskej, riaditeľke ZŠ a MŠ Mgr. Vaníkovej, všetkým sponzorom (OcÚ Predajná, Urbariátu Predajná, DV COOP Jednota Predajná, pani Kohútikovej), tiež pánovi Kazárovi, p. Schnierovi, Mgr. Kuracinovi, členom výboru za účasť a spoluprácu na všetkých zasadnutiach a akciách. Zvlášť sa poďakovala p. Vojtechovi Kuracinovi, ktorý nás vo febuári 2023 opustil.  Bol to úžasný človek a priateľ, ochotný pomáhať a zapájať sa do všetkých akcií. Rád športoval, ale nám aj vynikajúce varil. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Poďakovala sa aj členom, ktorí pomáhajú pripravovať akcie: p. Vejmelkovej, p. Mackovi a p. Čumovi, všetkým členom – šoférom, ochotným voziť nás vlastnými osobnými autami na okresné súťaže. Poďakovala aj darcom za 2 %  z dane za rok 2021. Pani Ing. Zlatica Masárová pozdravila prítomných ako delegátka OO JDS Brezno a šéfredaktorka časopisu „Chýrnik“. Pochválila našu organizáciu za zasielanie článkov z akcií, v roku 2022 bolo uverejnených 22. Zaželala nám veľa zdravia a úspechov v práci pri organizovaní ďaľších podujatí. Čestný člen našej organizácie p. Ján Fekiač pozdravil prítomných krásnou piesňou, ktorú sám zložil a aj zaspieval. Poďakoval predsedníčke Ing. Boberovej a všetkým členom za záslužnú prácu, ktorú vykonávajú. Pán Ing. Martin Ridzoň, PhD. poďakoval za pozvanie a vyzdvihol našu organizáciu za jej dobrú prácu, za súdržnosť a organizovanie krásnych akcií. Na záver zablahoželal všetkým ženám k blížiacemu sa sviatku MDŽ.

Po diskusii a schválení uznesenia z výročnej schôdze, nasledovalo malé občerstvenie, chutné koláčiky od našich členiek a pobavenie pri hudbe p. Pavla Babku. Nakoniec sa chceme poďakovať našej predsedníčke pani Ing. Boberovej za jej prácu pre našu organizáciu, za jej ochotu vždy všetko vybaviť a zaistiť pre naše akcie. Vďaka nej máme v súčasnosti 93 členov. Tiež patrí naša vďaka členkám, ktoré z vlastnej iniciatívy napečú koláče a prinesú ich na akcie. Ďakujeme aj p. Babkovi za jeho ochotu prísť medzi nás, keď sa chceme zabaviť pri hudbe.

 Margita Beraxová 

Skip to content