Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2021
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 31,48 %. Podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, bude obec Predajná pre rok 2022 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov Sekológ Brezno: 22 €/1tonu. Obec Predajná vyprodukovala
v roku 2021: - 183,46 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa 160,26 ton odpadu
(pre porovnanie - r. 2020: - 218,90 ton komunálneho odpadu, vyseparované len 96,25 ton odpadu)
Poplatky_za_odpad.pdf
Komunál ny- odpad
Komunálny odpad
Plagat_Pamiatka-zosnulych_odpad.pdf
Clanok_setrite_miesto_V_kontajneri.pdf Ako-spravne-triedit-odpad.pdf Odpad_SK_ENVI-PAK_triedenie.pdf
Komunálny odpad Predajna

Komunálny odpad Predajna
Komunálny odpad Predajna

Komunálny odpad Predajna

Komunálny odpad Predajna

Aký majú tieto materiály prínos?


Dobré a správne triedenie odpadov zníži skládkovanie a zvýši recykláciu. Keďže za vytriedený odpad občan neplatí, znamená úsporu financií. Pre obec i obyvateľov.

Ak chcete viac informácií o správnom triedení, kliknite si aj na stránky:

www.envipak.sk

www.triedime.sk

Sledujte nás aj na facebooku: www.facebook.com/ZelenyBod

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať Slovensko čistejšie!


V prípade otázok nás kontaktujte:

02/333 22 730


Ďalšie foto