Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2018
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2018
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu.
Poplatky_za_odpad.pdf
Harmonogram zberu odpadu 2022
Harmonogram vrecového zberu PLASTOV a tuhého KOMUNÁLNEHO ODPADU
v obci PREDAJNÁ na rok 2022

2022-harmonogram-zberu-plastov.pdf 2022-harmonogram-komunalny-odpad.pdf

Harmonogram vrecového zberu PLASTOV na rok 2022
19.01.2022 ( streda )
17.02.2022 ( štvrtok )
17.03.2022 ( štvrtok )
20.04.2022 ( streda )
19.05.2022 ( štvrtok )
16.06.2022 ( štvrtok )
14.07.2022 ( štvrtok )
18.08.2022 ( štvrtok )
19.09.2022 ( pondelok )
20.10.2022 ( štvrtok )
16.11.2022 ( streda )
19.12.2022 ( pondelok )
.
---------------------------------------------
Ďalšie foto