Obec PREDAJNÁ - Odpady
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná
2018
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná na rok 2018
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a podľa tabuľky z prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu, vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu.
Poplatky_za_odpad.pdf
Triedený zber odpadov, batérií a akumulát.
Triedený zber odpadov v obci PREDAJNÁ
Odpad_len-STLACENY-je-dobry.pdf Odpad_co_NEPATRI-do_triedeneho-zberu.pdf Odpad_pravdy_a_myty.pdf
Triedený zber odpadov
Triedený zber odpadovTriedený zber odpadov
Zber separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov


Ďalšie foto