Obec PREDAJNÁ - Výrub drevín
vyhľadávanie 

Výrub drevín

Obec Predajná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná, alebo elektronicky na adresu: starostkapredajna@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

KONTAKT:
Spoločný stavebný úrad Beňuš,
Ing. Emil Caban odborne spôsobilá osoba,
0907 566 440

Výrub drevín
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
Názov
Dátum
Show details for ŽiadosťŽiadosť
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Hide details for 20202020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - Júlia Dunajská - Kalvárska 240 - Predajná - a - PD Dobra NIVA [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon06/29/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 16. 07. 2020 - Výrub drevín - Vladimír Moravčík - Kalvárska 248/66 - Predajná - Súhlas [85 kB] [.pdf] ... Calendar Icon06/26/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 12. 06. 2020 - Výrub drevín - Základná škola s materskou školou - Školská 418 - Predajná - Súhlas [84 kB] [.pdf] ... Calendar Icon06/01/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 12. 06. 2020 - Výrub drevín - Júlia Dunajská - Kalvárska 240 - Predajná - Súhlas [88 kB] [.pdf] ... Calendar Icon06/01/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 16. 04. 2020 - Výrub drevín - Demianovci - Zábrežná 200 - Predajná - Súhlas [83 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/16/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 09. 04. 2020 - Výrub drevín - Milan Kňazovický - Školská 206/1 - Predajná - Súhlas [490 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/09/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 02. 04. 2020 - Výrub drevín - Anna Čunderlíková - Podhrádok 336/6 - Predajná - Súhlas [473 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/02/2020
Search IconOZNÁMENIE KONANIA 02. 04. 2020 - Výrub drevín - Ján Demeter - Čelno 564 - Predajná - Súhlas [478 kB] [.pdf] ... Calendar Icon04/02/2020
Search IconROZHODNUTIE - SÚHLAS na výrub drevín - Martin Schuster - J. Murgaša 2 - Podbrezová - Lopej [86 kB] [.pdf] ... Calendar Icon02/03/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016