Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekt rekonštrukcia ZŠ Predajná (rok 2010)

Názov projektu : Rekonštrukcia ZŠ Predajná
Operačný program : Regionálny operačný program
Opatrenie1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR a z rozpočtu obce Predajná.
 
Cieľ projektu:
Celý projekt je zaradený do dlhodobo rozvojových plánov obce Predajná.
Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie vyučovacieho procesu revitalizáciou priestorov školy. Zvýšiť kvalitu vzdelávania obstaraním informačno- komunikačných technológií (vybavenie počítačmi) a ďalšieho vybavenia školy (nábytok do tried), znížiť energetické nároky prevádzky školy pomocou stavebnej realizácie budov.
 
Základná škola Predajná využíva 3 budovy, ktoré boli postavené v 60. rokoch min.storočia s prístavbou materskej škôlky a jedálne v 90. rokoch. Počas tohto obdobia na budovách neboli vykonávané prakticky žiadne stavebné úpravy. Okná sú v zlom stave vypadávajú a veľké škáry spôsobujú  tepelné úniky.
Budovy boli postavené z materiálov, ktoré nevyhovujú dnešným technickým normám a spôsobujú veľké tepelné úniky.Kotolňa je pôvodná na spaľovanie uhlia a nezodpovedá ekonomickým a ekologickým normám.
 
Úspešná realizácia projektu vyrieši uvedené problémy prevádzky školy a vyučovacieho procesu. Výmenou krytiny strechy, výmenou okien a zateplenie stien hlavnej budovy základnej školy a telocvične sa zabezpečí tepelná pohoda žiakov, štandardná prevádzka a úspora energií.
 
Nákupom nábytku a modernizáciou vybavenia tried zabezpečí obec ako zriadovateĺ štandardnú úroveň výchovno vzdelávacieho procesu .
Zariadením novej triedy s výkonnými počítačmi napojenými na internet sa zvýši kvalita vzdelávania.
 
Rekonštrukciou vykurovacích kotlov  v každom z 3 objektov budov školy bude vyriešená automatizovaná prevádzka so zníženými prevádzkovými nákladmi a znížením škodlivých emisií plynov vypúšťaných do ovzdušia.
 
Realizácia projektu prinesie skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie kvality vedomostí žiakov.
Finančná úspora na energiách umožní skvalitniť úroveň vyučovania, zavedenie moderných postupov vo vyučovaní a zefektívnenie prevádzky všetkých priestorov školy.
 
Projekt je v súlade s Územným plánom obce Predajná s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK a Mikroregiónu Chopok Juh.
 
Celková cena za dielo s DPH: 547 918,85 €
 
Projekt Rekonštrukcie Základnej školy s Materskou školou Predajná bol zrealizovaný v Septembri v roku 2010


Fotogaléria z rekonštrukcie


Skip to content