Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ZO Jednota dôchodcov – zalozky – vzor

Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia – PREDAJNÁ

JDS združuje občanov staršieho veku – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy a ciele patrí pomoc pri príprave občanov na prácu a život v dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie oprávnených požiadaviek v ich prospech.
Klub dôchodcov v našej obci bol odovzdaný do užívania 2. decembra 1987 a činnosť začal 23. februára 1988. Jeho prvým vedúcim bol pán Július Šuhajda. Sľubne sa rozbehla činnosť v pekne vybavenom rodinnom dome na Farskej ulici. Vo výbore pracovali V. Ledňová, B. Kalický, Š. Čuma, A. Mutišová.

Jednota dôchodcov pri Klube dôchodcov bola založená 1.marca 1991 na podnet novoutvorenej ústrednej Jednoty dôchodcov na Slovensku. Program bol zameraný na spoločenské uplatnenie členov aj v starobe, realizáciu ich záujmov a obhajobu sociálnych istôt dôchodcov. Predsedníčkou sa stala pani I. Čumová, v ďalšom období pani S. Kalická. Aktívne v tejto organizácii pracovali E. Kalická, V. Ledňová, Š. Čuma, I. Čumová, A. Mutišová, M. Flašková, M. Citterbergová.

Naša ZO JDS bola založená v r. 1992. Obec Predajná patrila medzi prvé v okrese, ktoré Jednotu založili. Za predsedníčku bola zvolená pani M. Molčániová. Od r. 2006 pôsobil vo funkcii predsedu pán J. Ďurčo. Od r. 2012 v tejto funkcii pokračovala pani M. Beraxová a od r. 2015 Ing. M. Boberová. Vo výbore pracujú N. Markusová, M. Beraxová, V. Pocklanová, R. Fortiaková, Z. Kazárová, A. Košíková, Z. Peťková, Z. Albertyová /preddtým M. Citterbergová, E. Chamková, A. Gajdošová/.

Formy aktivít sú rôzne: Odborné prednášky a besedy, výlety, vychádzky, opekačky, turistika, športové aktivity, návštevy divadla, koncerty, exkurzie, výstavy, posedenia pri spoločenských hrách, návštevy seniorov v stacionári, pietne akty pri pamätníkoch, uskutočnenie rôznych výstav, recitácie, spomienkové pásma našim rodákom, poézia v rodnej obci, knižné podujatia, posedenia /mesiac úcty k starším, kačacia veselica, predvianočná kapustnica, pochovávanie basy/, rekondičné pobyty, účasť na akciách poriadaných Okresnou organizáciou JDS a iné. Množstvo akcií robíme v spolupráci s Kultúrnou komisiou OcÚ a so Základnou školou s materskou školou v Predajnej.

Aktivity členov miestnej JDS si môžete pozrieť na nástenke inštalovanej v obci. Obmieňame obrazový materiál z akcií, ktoré uskutočňujeme. Zároveň sa môžete oboznámiť s plánom aktivít, ktoré pripravujeme pre všetkých našich seniorov. Budeme radi, keď sa ich zúčastníte a spestríte si kolobeh všedných dní.

Ing. Mária Boberová Bučková

24. 01. 2023 – Zdravotná prednáška o bylinkách a mastičkách

     Výbor ZO JDS Predajná usporiadal dňa 24. januára 2023 v Komunitnom centre Zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu.
Predsedníčka ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová privítala medzi nami kúpeľného lektora a bylinkára Ing. Karla Štenbauera. Hlavnou témou prednášky boli byliny – zber, použitie a liečivé účinky na potláčanie bolesti pohybového aparátu. Prednáška sa často zmenila na besedu s výmenou skúseností. Veľa otázok, názorov a hlavne profesionálne vedomosti a skúsenosti a tiež zážitky z iných prednášok boli zaujímavým predmetom diskusie s bylinkárom. Prednášky sa zúčastnilo vyše 30 seniorov z Predajnej a okolia. Mnohí využili aj možnosť zakúpenia mastičiek.

Magdaléna Rečlová

07. 02. 2023 – Doma, som miláčik!

     Hru Laury Wade, anglickej dramatičky a scénaristky „Doma, som miláčik „  seniori z Predajnej mohli sledovať v Divadle JGT vo Zvolene.

     Dňa 07.02.2023 hosťovali v tomto meste herci Divadla Jonáša Záborského z Prešova, ktorí sa predstavili v komédii, ktorá získala najprestížnejšie divadelné ocenenenie v Anglicku v roku 2019.

     Že kultúra je stále žiadaná, svedčí aj počet členov našej organizácie, ale aj nečlenov z Predajnej / 65 /, ktorí toto predstavenie ocenili potleskom.

Mária Boberová

15. 02. 2023 – Zdravá domácnosť bez chémie

     Dňa 15. februára 2023 výbor ZO JDS Predajná usporiadal v Komunitnom centre  prednášku Zdravá domácnosť bez chémie.
Predsedníčka ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová privítala medzi nami p. Martu Haviarovú z Medzibrodu. Prednášateľka nás oboznámila o ekologickom využívaní produktov medzinárodnej firmy GREENWAY. Predstavila nám rôzne produkty na používanie v domácnosti – antibakteriálne utierky na riad, sklo a zrkadlá, utierky na čistenie vodného kameňa, obkladačiek a umývadiel, pastu s citrónovou vôňou na čistenie kuchynského riadu. V ponuke mala aj dámske a pánske parfémy, rôzne výživové doplnky, čaje ALTAJA a kávičku s kokosovým mliekom, ktorú sme aj ochutnali. Mnohí využili možnosť a zakúpili si produkty, ktoré uľahčia upratovanie v domácnosti.

Pani Margitka Flašková nás ponúkla chutnými bio jabĺčkami z jej záhradky, ktoré boli vypestované bez chémie.
Na záver predsedníčka Ing. Boberová poďakovala p. Haviarovej a ostatným za účasť.

Anna Čunderlíková

01. 03. 2023 – Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná

Dňa 1. 3. 2023 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná, na ktorej sa zúčastnilo 57 členov. Okrem členov sa zúčastnili aj hostia: pani Ing. Masárová Zlatica za OO JDS Brezno a Ing. Martin Ridzoň PhD., poslanec mesta Brezna a Banskobystrického samosprávneho kraja. Schôdzu otvorila uvítaním členov a hostí pani predsedníčka Ing. Mária Boberová. O programe nás oboznámila pani Želmíra Púchyová, ktorá viedla schôdzu. Na začiatku sme si uctili minútou ticha našich dlhoročných členov, ktorí nás opustili. Správu o činnosti za rok 2022 predniesla pani Ing. Mária Boberová, správu o hospodárení finančných prostriedkov pani Margita Beraxová a správu revíznej komisie pani Rozália Fortiaková. Návrh pánu práce na rok 2023 predniesla pani Ing. Mária Boberová. V diskusii pani Ing. Boberová poďakovala hosťom za účasť. Poďakovala za doterajšiu spoluprácu pani starostke Ing. Čontofalskej, riaditeľke ZŠ a MŠ Mgr. Vaníkovej, všetkým sponzorom (OcÚ Predajná, Urbariátu Predajná, DV COOP Jednota Predajná, pani Kohútikovej), tiež pánovi Kazárovi, p. Schnierovi, Mgr. Kuracinovi, členom výboru za účasť a spoluprácu na všetkých zasadnutiach a akciách. Zvlášť sa poďakovala p. Vojtechovi Kuracinovi, ktorý nás vo febuári 2023 opustil.  Bol to úžasný človek a priateľ, ochotný pomáhať a zapájať sa do všetkých akcií. Rád športoval, ale nám aj vynikajúce varil. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Poďakovala sa aj členom, ktorí pomáhajú pripravovať akcie: p. Vejmelkovej, p. Mackovi a p. Čumovi, všetkým členom – šoférom, ochotným voziť nás vlastnými osobnými autami na okresné súťaže. Poďakovala aj darcom za 2 %  z dane za rok 2021. Pani Ing. Zlatica Masárová pozdravila prítomných ako delegátka OO JDS Brezno a šéfredaktorka časopisu „Chýrnik“. Pochválila našu organizáciu za zasielanie článkov z akcií, v roku 2022 bolo uverejnených 22. Zaželala nám veľa zdravia a úspechov v práci pri organizovaní ďaľších podujatí. Čestný člen našej organizácie p. Ján Fekiač pozdravil prítomných krásnou piesňou, ktorú sám zložil a aj zaspieval. Poďakoval predsedníčke Ing. Boberovej a všetkým členom za záslužnú prácu, ktorú vykonávajú. Pán Ing. Martin Ridzoň, PhD. poďakoval za pozvanie a vyzdvihol našu organizáciu za jej dobrú prácu, za súdržnosť a organizovanie krásnych akcií. Na záver zablahoželal všetkým ženám k blížiacemu sa sviatku MDŽ.

Po diskusii a schválení uznesenia z výročnej schôdze, nasledovalo malé občerstvenie, chutné koláčiky od našich členiek a pobavenie pri hudbe p. Pavla Babku. Nakoniec sa chceme poďakovať našej predsedníčke pani Ing. Boberovej za jej prácu pre našu organizáciu, za jej ochotu vždy všetko vybaviť a zaistiť pre naše akcie. Vďaka nej máme v súčasnosti 93 členov. Tiež patrí naša vďaka členkám, ktoré z vlastnej iniciatívy napečú koláče a prinesú ich na akcie. Ďakujeme aj p. Babkovi za jeho ochotu prísť medzi nás, keď sa chceme zabaviť pri hudbe.

 Margita Beraxová 

16. 03. 2023Tatranský ľadový dóm – Hrebienok

    16. marca 2023 členovia ZO JDS Predajná spolu s pozvanými členmi z Nemeckej absolvovali výlet do  Vysokých Tatier.

     Navštívili sme miesto, ktoré nás presvedčilo, že aj chladná ľadová krása dokáže priniesť výnimočné emócie. Jubilejný 10. ročník sa umelci inšpirovali sakrálnou Bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ľadová stavba ukrýva symboliku v ceste bolesti, ktorú na krížovej ceste prešiel Ježiš. Symbol mieru zobrazujú kaplnky rôznych svetových náboženstiev. Táto ľadová nádhera sa ukrýva pod kupolou, ktorá má priemer 25 m a najvyšší bod stavby dosahuje výšku 10,5 m.

     Po ukončení prehliadky sme sa zohriali a občerstvili v reštaurácii na Hrebienku. Pozemná lanovka s výhľadom na krásnu zimnú prírodu nás zviezla do Starého Smokovca, kde autobusmi  / pre veľký záujem o tento výlet mali sme dva – 50 miestny a 20- miestny / sme pokračovali v našom spoznávaní Tatier do Tatranskej Lomnice.

     Tu sme navštívili Múzeum TANAP-u, kde najatraktívnejšiu časť exkurzie tvoria exponáty zástupcov miestnej živej prírody. Prezreli sme si zástupcov hmyzu, motýľov, plazov, rýb, vtákov, drobných a veľkých cicavcov. Očarila nás aj zbierka drevín a rastlín, skalná stena s rastlinkami a zvieratami, žijúcimi v skalných štrbinách či geologická expozícia. Oboznámili sme sa aj s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Z tohto múzea sme odchádzali nadšení zo všetkého, čo bolo k dispozícii viditeľné pre naše oči.                                                                                            

     Na spiatočnej ceste naše dojmy z výletu sme ešte prebrali pri posedení v Starej Zvonici pred Nižnou Bocou. Prialo nám aj krásne počasie, tak všetci spokojní s výletom, vrátili sme sa domov.

Mária Boberová

21. 03. 2023 – Oslobodenie obce Predajná

     Dňa 21. marca 2023 uplynulo už 78 rokov od oslobodenia našej obce. Pri tejto príležitosti sa seniori ZO JDS Predajná zúčastnili pietneho aktu na námestí Juraja Pejku. Kyticu k pomníku padlým hrdinom položila starostka obce Ing. Čontofalská spolu s predsedníčkou ZO JDS Predajná Ing. Boberovou.

Anna  Čunderlíková

21. 03. 2023 – Rozlúčka so zimou

     ZO JDS Predajná so ZŠ a MŠ Predajná sa rozlúčili so zimou a privítali prvý jarný deň 21.marca 2023 sprievodom po obci a vynesením Moreny k mostíku cez potok Jasenica. Detičky z MŠ a žiaci ZŠ obohatili toto tradičné podujatie básničkami a spevom. Morenu zapálil a hodil do vody senior Števko Macko. Deti boli zvedavé, z čoho bola Morena vyrobená. Seniorka Anka Čunderlíková im vysvetlila, že na jej vyhotovenie použila ekologický materiál.

Magdaléna Rečlová      

03. 04. 2023 – Básnici z Predajnej

     Len nedávno sa skončil Marec – mesiac knihy. Mnohí sme si zaspomínali na prvú knihu či básničku. Priznávam, že si ich už nepamätám, ale čítanie akejkoľvek literatúry nás sprevádza celým životom.
Poéziu sme si priblížili na milom posedení 3. apríla 2023 v Komunitnom centre v Predajnej. Bolo však výnimočné v tom, že sme si pozvali našich básnikov p. Annu Mikloškovú a p. Jána Fekiača, ktorí prišli so svojou bohatou zbierkou básní. Sú naozaj krásne, hlavne keď znejú z úst autorov. Do prednesu sa zapojili aj členky našej organizácie JDS Predajná, ktoré túto akciu pripravili. Myslím, že všetkých nás obohatila i pohladila dušu. Ďakujeme.

Rozália Fortiaková, členka výboru

13. 04. 2023 – Seniori recitovali v Hronci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hronci a obec Hronec z poverenia OO JDS Brezno usporiadala VII. ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. 

Našu ZO JDS Predajná a obec Predajná reprezentovali tieto recitárorky – seniorky, ktoré  obsadili jedno prvé a jedno tretie miesto.

  • Poézia: Rozália Fortiaková  / 3. miesto/,  Margita Beraxová , Anna Pristašová
  • Poézia – vlastná tvorba: Zlatica Masárová – ZO JDS Predajná /1. miesto/

               Prehliadka  v umeleckom prednese poézie a prózy sa konala v krásny štvrtkový deň 13. apríla 2023 v sobášnej sále obecného úradu Hronec, kde sa  stretlo 18 recitátorov – seniorov z okresu Brezno, ktorí milujú literatúru a hľadajú krásu i duchovné hodnoty v  poézii a v próze. Po prezentácii privítala všetkých prítomných moderátorka podujatia Zlatica Masárová. Požiadala starostu obce Hronec Bohuslava Nemkyho o slávnostný príhovor a otvorenie podujatia. Pán starosta vo svojom príhovore v krátkosti porozprával aj o histórii  obce a tiež o ich rodákovi Ladislavovi Chudikovi, ktorý bol uznávaným a veľmi populárnym hercom na Slovensku aj v Česku. Jeho tvorba  bola aj v úzkom spojení s umeleckým prednesom. V závere svojho príhovoru sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným, že zavítali do ich obce a poprial im krásny  spoločensky a kultúrny zážitok. Následne VII. ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  otvoril.

Krátkym príhovorom pozdravil všetkých prítomných v sále aj  predseda OO JDS Brezno Michal Frančák, ktorý sa poďakoval starostovi obce Hronec za vytvorenie priestoru na uskutočnenie podujatia a poprial všetkým bohatý a umelecký zážitok. Po slávnostných príhovoroch sa nám postupne predstavovali prednášajúci recitátori v jednotlivých  prednesoch. Každý z nich bol jedinečný a neopakovateľný. Udivoval obsahovým posolstvom, kvalitou pamäte a spisovnou rečovou kultúrou, čo svedčilo  o ich bohatých interpretačných skúsenostiach. Publikum sledovalo každý recitačný výkon pozorne a srdečným potleskom odmeňovalo recitátorov. Aj keď nešlo o súťažné podujatie, prednes hodnotila päťčlenná hodnotiaca porota, ktorá určila prvé, druhé a tretie miesto. Ale víťazmi sa stali všetci zúčastnení recitátori – seniori. Hodnotiaca porota udelila aj mimoriadne ocenenie za prednesenie celej básne: „Morho“  naspamäť, recitátorovi – seniorovi Jaroslavovi Šarinovi zo ZO JDS Jasenie.

Na krajské kolo postúpia prví v poradí títo recitátori – seniori:

  • Poézia: Antón Zaťko – MsO Brezno
  • Próza: Anna Kánová – ZO JDS Dolná Lehota
  • Poézia – vlastná tvorba: Zlatica Masárová – ZO JDS Predajná
  • Próza – vlastná tvorba: Lea Weberová – MsO Brezno

             Predsedníčka poroty Ľubica Kučerová na záver pozitívne zhodnotila prehliadku v umeleckom prednese poézia a prózy a vyzdvihla rôznorodosť výberu spisovateľov, tém, vo vlastnej tvorbe etické a umelecké posolstvo a poďakovala sa recitujúcim za hlboký umelecký i ľudský zážitok. Predseda okresnej organizácie JDS Brezno Michal Frančák sa poďakoval seniorom –  recitátorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizačnom a finančnom zabezpečení krásneho podujatia.

              Moderátorka Zlatica Masárová podujatie ukončila slovami: „Ku každej rozlúčke aj k tej dnešnej patrí vždy úprimné prianie zdravia a dobrej pohody. Ale hlavne to, čo nahlas nikdy nepovieme, ale čo si iste všetci pomyslíme. Nech len nám osud dopraje, aby sme sa všetci v dobrej pohode a zdraví stretli o nejaký čas znova pri ďalšom podobnom, či inom podujatí.“
Foto: Ing. Mária Boberová

Ing. Zlatica Masárová 

27. 04. 2023 – Z činnosti denného stacionára v Nemeckej

Pani predsedníčka Jednoty dôchodcov z Predajnej dodržala slovo. Vďaka nej sa v  Dennom stacionári minulý týždeň / 27. 04. 2023 / prednášali a recitovali  básne Anky Mikloškovej. A nie len to, prišla k nám spoločne s piatimi ďalšími  seniorkami z JDS aj sama ich autorka. Veľmi sme sa potešili, že pani Anka našich klientov navštívila osobne.

Stretnutie  bolo veľmi prijemné, bol to vlastne mini recitál, úvodom ktorého dámy z Predajnej  prednášali jedna po druhej básne z Ankinej tvorby. Nasledovala živá  beseda s autorkou, ktorá bola popretkávaná jej vlastným prednesom básní o ktorých sme si vypočuli príbehy, ako vznikali a aké motívy viedli autorku k ich napísaniu.

Celý poetický deň sa niesol v duchu súznenia, harmónie a dobrej nálady.

Renáta Liptaiová

28. 04. 2023 – TURISTIKA – VYHLIADKOVÁ VEŽA

     Dňa 28. apríla 2023 sa seniori zo ZO JDS Predajná vybrali na turistickú prechádzku – Vyhliadkovú vežu Horné Lazy nad Breznom.

     Stretli sme sa   nad Kauflandom a pomaly sme prechádzali náučným chodníkom, ktorý má 5 zastavení s lavičkami a oddychovými miestami. Videli sme zvernicu s danielmi, oboznámili sme sa s Edukačným dendrofónom (lesným megafónom). Na otočnom kolese sme si vyskúšali svoje vedomosti o drevinách a pri studničke „Uja Libiča“ sme sa osviežili. Na tabuli „Les nie je smetisko“ sme sa dočítali ako dlho trvá rozloženie bio-odpadu a čo do lesa nepatrí.

     Po cestičke popri potôčiku a lúkach sme vystúpili na Horné Lazy kde sme si oddýchli a pokračovali do lesa – SMER VYHLIADKOVÁ VEŽA. Lesom sú umiestnené informačné tabule a drevené sochy zvierat. Na vrchole nás vítala vyhliadková veža, vysoká 40 metrov. Po prekonaní 195 schodov nás čakali krásne výhľady na okolitú prírodu.

     Vyčerpaní ale spokojní, pomalým tempom sme cez horu zišli nad brezniansku nemocnicu, kde sa naša turistická prechádzka skončila – tešíme sa na ďalšiu.

Anna Čunderlíková

30. 04. 2023 – Petangový turnaj u Katky

V krásny slnečný prvomájový deň sa stretli seniori ZO JDS Predajná v útulnom a príjemnom prostredí rodinného domu Kataríny Vejmelkovej, súťažili v petangu.

     Vytvorili sme štvorčlenné družstvá a začal sa boj. Za stáleho povzbudzovania všetkých zúčastnených  seniorov  a  peknej  hre 1. miesto získal Ján Kosec,  2. miesto Milan Pikula  a  3. miesto Anka Pristašová.

     Po symbolickom odovzdaní cien tým najlepším, pri kávičke, pagáčikoch  a  koláčikoch  sme strávili v altánku družné a veselé popoludnie. Tešíme sa na ďalšie.

Magdaléna Rečlová

05. 05. 2023 – Majáles u JARA

      Dňa 5. 5. 2023 usporiadal výbor ZO JDS Predajná spoločenské stretnutie členov v Reštaurácii u Jara. Názov tohoto stretnutia sa nám páčil. V časoch našej mladosti, každý rok prvú májovú noc do soboty rána chodili mládenci po dedine a stavali dievčatám brezy ozdobené farebnými pentličkami /máje/ a večer bola zábava. Takúto zábavu sme volali Majáles. 

      Veľmi sme sa potešili takémuto stretnutiu aj v súčasnosti. Nie každý dokáže tancovať, ale nám niektorým stačí posedenie pri našej obľúbenej hudbe a radosť zo stretnutia s priateľmi. Táto akcia sa nám vydarila aj vďaka pánovi Jaroslavovi Michalčíkovi, ktorý nám pripravil vynikajúcu večeru.

Veľká vďaka patrí nášmu úžasnému muzikantovi a spevákovi pánovi Pavlovi Babkovi, lebo sa postaral o výbornú náladu všetkých prítomných. Chcem sa poďakovať aj za obsluhu pani Ivanke Goralovej, za chutné koláčiky našim členkám a členom výboru za zorganizovanie Majálesu.

Margita Beraxová

10. 05. 2023 – Návšteva v DD a DSS Hron v Dubovej

     Dňa 10. mája 2023 sme navštívili obyvateľov DD a DSS Hron v Dubovej. Radi sme prijali pozvanie, aby sme prezentovali pásmo poézie, ktoré predniesli členky JDS Predajná.  Pridal  sa  k   nám aj  p. Šarina z Jasenia.  V pásme  zazneli najmä básne p. Anky Mikloškovej, ktorá o svojej tvorbe aj porozprávala. Jej poézia vie osloviť mnohých a páčila sa aj klientom tohto zariadenia.
     Bolo to milé stretnutie, ktoré nás obohatilo navzájom a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Rozália Fortiaková

13. 05. 2023 – Stolonotenisový turnaj seniorov okresu Brezno

     V telocvični pri ZŠ a MŠ v Nemeckej sa dňa 13.05.2023 uskutočnil Stolnotenisový turnaj seniorov okresu Brezno. Organizátorom bola ZO JDS Nemecká.

     Turnaj otvoril predseda ZO JDS Nemecká Ján Sojak. Štartujúcich a hostí z OO JDS Brezno privítal aj starosta obce Branislav Čižmárik.

      „Pingpongistov,“ ktorí sa zúčastnili tejto súťaže bolo 19. Muži aj ženy boli rozdelení v kategórii do 70 rokov a nad 70 rokov. Našu ZO JDS Predajná zastupovali v súťaži Mária Boberová, Štefan Macko a Pavol Vaník.

     Po zdarnom priebehu turnaja najlepší jednotlivci získali diplomy, medaile a vecné ceny / Mária Boberová 2.miesto v kategórii nad 70 rokov /.

Mária Boberová

18. 05. 2024 – „SILNÝ ROČNÍK“  v divadle vo Zvolene

     Keďže o  kultúru majú seniori z Predajnej stále záujem, znovu sme navštívili divadlo vo Zvolene. Mali sme možnosť sledovať vtipný a inšpiratívny príbeh o priateľstve a odvahe plniť si sny v každom veku, ktorý má názov DOBRÝ ROČNÍK / Aldo Nicolaj /.

     Protagonisti inscenácie Štefan Šafárik a Vladimír Rohoň potvrdzujú výrok, že vek je len číslo. Táto hra aj z dnešného pohľadu rieši zaujímavú sondu do spletitých medzigeneračných vzťahov.

     Silný príbeh a skutočný herecký koncert dvojice najvýraznejších hereckých osobností zvolenského súboru dotvárala Dominika Výrostek Misárová podmanivými talianskymi evergreenmi.

Mária Boberová

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Obecná knižnica

História obecnej knižnice začala v roku 1955, kedy knižnica sídlila v budove dnešného Obecného úradu v Predajnej.
Od roku 1975
, po výstavbe spoločenského domu, bola knižnica presťahovaná do jeho priestorov. Rok 2023 je 68. rok jej existencie. Počas tohto obdobia sa v nej vystriedali niekoľkí knihovníci, okrem iných p. Božena Lauková, p. Štefan Kuna, p. Jozef Nezbeda, p. Anna Germová, p. Margita Flašková, ktorá bola vo funkcii knihovníčky od roku 1976 do roku 2021, celých 45 rokov.
V súčasnosti knižnicu vedie p. Anita Fodorová.
V roku 2022 bola knižnica zrekonštruovaná
 a doplnená o nové knižné novinky – romány pre ženy, detektívne romány, detské knihy.

V knižnici sa konali akcie: Čaj o piatejAndersenova nocMarec mesiac knihy, v ktorých žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Predajnej čítali knihy, súťažili v kvízoch.
V priestoroch knižnice pracuje aj literárny krúžok pod vedením Mgr. Evy Urbanovej PhD.
V roku 2023 knižnica disponuje 4119 knižnými jednotkami. V knižnici sa nachádza tlačiareň a počítač, s ktorými môžu pracovať členovia knižnice.
Výmena a požičiavanie kníh sa koná pravidelne každý utorok a piatok od 16:30 – 18:00 hod. Na jeden mesiac si možno vypožičať 5 kníh. Členský poplatok je 1 euro pre dospelého člena a 50 centov pre deti na jeden rok.
Finančné prostriedky za knihy uhrádza obec, ako i odmenu knihovníčke. Obecná knižnica má schválený obecným zastupiteľstvom štatút a výpožičný poriadok.


☎️ +421 48 6192 119
📧 obecpredajna@gmail.sk

28. 12. 2023 – Folklórne vianoce

     Dňa 28. 12. 2023 sa v obci Michalová uskutočnil už II. ročník prehliadky folklórnych prejavov v živote ľudu vo vianočnom období „ FOLKLÓRNE VIANOCE.“      V podaní seniorských speváckych skupín nášho okresu Brezno zazneli prekrásne piesne, vinše, modlitby a koledy, ktoré charakterizujú toto sviatočné obdobie. Podujatie sa ukončilo záverečnou piesňou „Tichá noc˝, ktorú zaspievali…

čítaj viac

13. 12. 2023 – Advent v dennom stacionári v Nemeckej

     Do DS v Nemeckej chodia seniori z Predajnej pravidelne. Aj v tento predvianočný čas prijali sme pozvanie a navštívili toto zariadenie 13. 12. 2023.      Predpoludnie sme strávili v príjemnej atmosfére. Veď adventný čas strávený s priateľmi je ten najkrajší. Členky výboru predniesli vinše a básne k Vianociam a klientky tohto zariadenia predviedli krátke…

čítaj viac

10. 12. 2023 – Tajomstvá vianočného krbu

     Seniori ZO JDS Predajná 10. decembra 2023 v Slovenskej Ľupči strávili pohodový večer na Vianočnom divadelnom koncerte Thomasa Puskailera / Divadlo komédie / „TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU“.      Veselo aj vážne o Vianociach. O predvianočnom čase, ako aj o prípravách na najkrajšie sviatky roka. O zhone a tešení sa. O mužsko – ženských prioritách. O…

čítaj viac

06. 12. 2023 – Mikulášske posedenie

            ZO JDS Predajná mala posledné tohtoročné stretnutie svojich členov v Spoločenskom dome, ktoré sa konalo sa dňa 6. 12. 2023. Na toto posedenie pripravujeme vždy vianočnú kapustnicu. Hlavní kuchári boli pán Štefan Macko a pán Milan Pikula. Pomocníčkami boli pani Anna Čunderlíková, pani Magdaléna Rečlová, pani Ľubica Pikulová a pani Katarína Vejmelková. Ďakujeme im.…

čítaj viac

28. 11. 2023 – Kačacie hody

     Kačacie a husacie hody patria do  gastronomického sviatku jesene. Pre našu ZO JDS Predajná  už tradične patrí tento sviatok k mesiacu november, na ktorý sme celý rok netrpezlivo čakali, kým si budeme  môcť dopriať lahodné kačacie menu. Tento rok to naša predsedníčka spolu s výborom ZO JDS naplánovali na  28. novembra 2023 a zároveň to spojili…

čítaj viac

11. 11. 2023 – Deň červených makov

Nie v hroboch – v dušiach odpočívate,nie mŕtvi – v srdciach ostali ste živí.                   11.novembra sa seniori ZO JDS Predajná s pripnutým symbolom Dňa vojnových veteránov – červeným makom, zúčastnili pietneho aktu pri pomníku na námestí Juraja Pejku. Symbolicky o 11. hod. a 11. min.sa rozozvučali zvony a starostka Ing. Tatiana Čontofalská s predsedníčkou ZO JDS Predajná Ing. Máriou Boberovou…

čítaj viac

10. 11. 2023 – Vo Zvolenskom divadle

         Reputácia zvolenského súboru vďaka zaujímavým titulom a inscenáciám v posledných sezónach prudko stúpa o čo sa pričinila aj komediálna hra z pera súčasnej izraelskej dramatičky HADAR GARLON.      V inscenácii I LOVE MAMA sme na scéne videli deväť žien a tri generácie jednej veľkej rodiny – od láskavej babičky / v ktorej sa…

čítaj viac

27. 10. 2023 – Za kultúrou na galaprograme FS Urpín

         Členovia ZO JDS Predajná dňa 27.10.2023 zavítali do MKS Slovenská Ľupča. Pozreli sme si galaprogram FS Urpín pod názvom „DOBROTA“ k jeho 65. výročiu založenia. Je to predstavenie, kde sú okrem tanečných, hudobných a speváckych čísel aj herecké a divadelné vstupy, vytvárajúce ucelený dej. Príbeh vypovedá o živote, o jeho cestách a šanciach ktoré dostávame a nie je na ne…

čítaj viac

26. 10. 2023 – Sviatok seniorov

    OO JDS v Brezne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila pre svojich členov v Mestskom dome kultúry Brezno posedenie spojené s ocenením za ich doterajšiu prácu vo svojich základných organizáciách.      Za ZO JDS Predajná vyznamenanie 2. stupňa za obetavú prácu v materskej organizácii obdržala p. Margita Beraxová a ďakovné listy p. Anna…

čítaj viac

17. 10. 2023 – Starí rodičia spomínajú

           STARÍ RODIČIA SPOMÍNAJÚ      Október je už tradične mesiacom úcty k starším. V rámci neho sa konala pekná akcia v Komunitnom centre Predajná, kde sme boli pozvaní, aby sme so žiakmi ZŠ pospomínali na naše školské časy. Stretnutie sa konalo 17. 10. 2023.      Priznám sa, že doma som si napísala pár poznámok, aby som na niečo nezabudla.…

čítaj viac

13. 10. 2023 – Diskotéka u JARA

           Výbor ZO JDS Predajná usporiadal spoločenské stretnutie členov 13. októbra 2023 pod názvom „Diskotéka u Jara“. Bolo to veľmi milé stretnutie, na ktorom sme sa zabavili pri hudbe a speve pána Pavla Babku. Všetci účastníci sme boli spokojní aj vďaka výbornej večeri, pripravenej pánom Jaroslavom Michalčíkom a chutnými koláčikmi, ktoré priniesli niektoré naše členky.…

čítaj viac

11. 10. 2023 – V Divadle JGT vo Zvolene

     11. októbra 2023 členovia ZO JDS Predajná mohli sledovať veľmi zaujímavú hru Petra Palíka – HAUERLAND v Divadle JGT vo Zvolene.      Je to inscenácia podľa osudov karpatských Nemcov na strednom Slovensku a jej fiktívny príbeh je inšpirovaný skutočnými osobami i udalosťami v rozpätí rokov 1933 až 1945.  Mária Boberová     

čítaj viac

23. 09. 2023 – Seniori v Pohronskej Polhore

     V sobotu 23. septembra 2023 navštívili seniori ZO JDS Predajná obec Pohronskú Polhoru. Konali sa tam Michalské hody 2023.      Program začal Slávnostnou svätou omšou poďakovania za úrodu v Rímskokatolíckom kostole, kde sme  obdivovali výstavu Plodov zeme. Na pódiu sme si pozreli vystúpenia súborov –  FSK ZAVADČAN, FS OČOVAN a FS MOSTÁR .      K Michalským hodom patrí…

čítaj viac

20. 09. 2023 – Petangový turnaj Podbrezová-Štiavnička

          Dňa 20. septembra 2023 Okresná organizácia JDS Brezno zorganizovala petangový turnaj a organizátorom bola ZO JDS Podbrezová-Štiavnička.      Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev. O dobrú náladu sa postaral príjemnou hudbou Jožko Tokár. Počas turnaja sme si zahrali šípky. Miestne ženičky navarili chutný guláš, niektorí mali možnosť objednať si pizzu z PIZZERIE Valaská. Čapovalo sa chutné pivko.    …

čítaj viac

13. 09. 2023 – Okresný turistický zraz seniorov vo Valaskej

Dňa 13. septebra 2023 sa uskutočnil Turistický zraz seniorov okresu Brezno vo Valaskej. Všetci účastníci sa zišli pri Hostinci POD ÚBOČOU.      Hostí a seniorov privítala predsedníčka ZO JDS Valaská pani Vierka Sedláková a starosta pán Mgr. Peter Jenčo. Členovia základných organizácií boli oboznámení s turistickými trasami a vybrali si obťažnosť trasy podľa svojich schopností.    …

čítaj viac

Skip to content