Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
2019

11.4.2019
[12:10]
OZNAM - ZBER PLASTOV - 17. 4. 2019 /streda/, - ZBER NABYTKU - 15. - 16. 4. 2019 /po, ut/ | INFOSERVIS |
Dňa 17. 4. 2019 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV
V DŇOCH 15. - 16. 4. 2019 ( PONDELOK - UTOROK ) MÔŽU OBČANIA DO AREÁLU PREDAJNE KVETINKOVO NOSIŤ STARÝ NÁBYTOK, POČAS CELÉHO DŇA


10.4.2019
[12:10]
OZNAM - ZBER NABYTKU - 15. - 16. 4. 2019 /PO, UT/ | INFOSERVIS |
V DŇOCH 15. - 16. 4. 2019 ( PONDELOK - UTOROK ) MÔŽU OBČANIA DO AREÁLU PREDAJNE KVETINKOVO NOSIŤ STARÝ NÁBYTOK, POČAS CELÉHO DŇA


9.4.2019
[15:22]
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 | SAMOSPRÁVA |
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ...


8.4.2019
[10:00]
Predajnianske zvesti 1/2019 | MÉDIÁ |
Starostka na slovíčko, fašiangové obdobie v obci, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity nájdete v 1. čísle 2019 zvestí Predajná


7.4.2019
[10:00]
Jednota dôchodcov - FOTO z akcií - JAN - FEB 2019 | MÉDIÁ |
Nahliadnite do fotogalérie obce Predajná - sekcia - ZO JEDNOTA DÔCHODCOV - NOVÉ AKTIVITY - JAN - FEB 2019


5.4.2019
[9:30]
Jednota dôchodcov 2019 organizuje ... | OBEC |
ZO JDS Predajná organizuje JAN - FEB: Zdravie seniorov, DJGT Zvolen, Okresné zimné športové hry, Fašiangy, Spomienky, ...


1.4.2019
[10:22]
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 + VÝSLEDKY v obci Predajná | SAMOSPRÁVA |
Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR, l deň konania na sobotu 16. 3. 2019 a 2. kolo 30. 3. 2019 + VÝSLEDKY ...


27.3.2019
[8:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 5. 4. - 19. 4. 2019 /zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová/ | INFOSERVIS |
MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 5. 4. - 19. 4. 2019 dovolenka /zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová/


21.3.2019
[14:00]
OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU - 28. 3. 2019 | INFOSERVIS |
Dňa 28. 3. 2019 (štvrtok) v raňajších hodinách /o 7.00 hod./ sa uskutoční v obci ZBER ELEKTROODPADU


19.3.2019
[10:22]
🍀 VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra obce PREDAJNÁ 25. 4. 2019 | SAMOSPRÁVA |
VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra obce PREDAJNÁ


13.3.2019
[10:10]
OZNAM - VÝKUP PAPIERA - 20. 3. 2019 /o 15,00 hod. na Kramlišti, o 15,30 hod. na námestí v Predajnej/ | INFOSERVIS |
Dňa 20. 3. 2019 (STREDA) sa uskutoční v našej obci ZBER PAPIERA nasledovne: o 15,00 hod. na Kramlišti, o 15,30 hod. na námestí v Predajnej


11.3.2019
[10:10]
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná | INFOSERVIS |
Rozhodnutie o schválení plánu prác na roky 2019-2023 na odstránenie enviromentálnej záťaže Predajná - skládka PO Predajná ...


5.3.2019
[11:10]
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (vyprodukovné: 264,3 ton, vyseparované len 78,163 ton odpadu) | INFOSERVIS |
Obec Predajná v zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.330/2018 Z.z. , dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 22,8% a bude pre rok 2019 platiť sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) na skládku odpadov 10 eur za tonu. Obec vyprodukovala v roku 2018: 264,3 ton komunálneho odpadu ,vyseparovalo sa len 78,163 ton odpadu .


26.2.2019
[14:00]
JEPPE Z VŔŠKU - 17. 3. 2019 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na kočovné divadlo z Medzibrodu, komédiu o zdravom rozume, 17. 3. 2019 o 17.00 v Spoločenskom dome


7.2.2019
[8:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť, od 10.00 -14.10 hod., v dňoch 11. – 15. februára 2019 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami DUBOVÁ - PODBREZOVÁ a späť v dňoch 11. – 15. februára 2019 /ŽSR - výlukové práce/


3.2.2019
[10:20]
Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v obci Predajná"á (2019-2021) | OBEC |
- projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


28.1.2019
[10:10]
Konanie o schválení návrhu plánu prác na ODSTRÁNENIE ENVIROMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE skládka PO Predajná | INFOSERVIS |
Konanie o schválení návrhu plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže BR (15) Predajná - skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73) ...


24.1.2019
[11:20]
Projekt OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PREDAJNÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI (2018-2019) | OBEC |
- obnova obalových konštrukcií Materskej školy v obci Predajná - zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ


24.1.2019
[10:20]
Projekt KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná (2017-2019) | OBEC |
- projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


14.1.2019
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk "Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej – stavebná časť" | INFOSERVIS |
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk zákazky VO "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy
s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ...


7.1.2019
[12:10]
OZNAM - Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2019 | OBEC |
Harmonogram vrecového zberu v obci PREDAJNÁ na rok 2019 ...


1.1.2019
[15:22]
TRAJA KRALI -vystúpenie Chlapov z Dolnej Lehoty - 6. 1. 2019 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na slávnosť TROCH KRÁĽOV s vystúpením Chlapov z Dolnej Lehoty, o 16,00 hod. do spoločenského domu

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce