Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Odpad

⚠️ OZNAM – 3. 6. 2024 je vývoz komunálneho odpadu ZRUŠENÝ

OZNAM – 3. 6. 2024 – vývoz komunálneho odpadu ZRUŠENÝIné Oznámenia do pozornosti

Viac oznámení

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2023

👉 Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO v roku 2023 (6. 03. 2024)

👉 Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2023 (6. 03. 2024)
Obec Predajná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia KO za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia KO  je za rok 2023 vo výške 47,05 %. Úroveň  vytriedenia KO bola vypočítaná  v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025 je 18,00 EUR/tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2023:  455,925 ton KO, z toho:- 161,20  ton zmesového KO, vyseparovalo sa 214,52 ton odpadu
(r. 2022: – 563,881 ton KO, z toho: – 180,52  ton zmesového KO,  vyseparovalo sa 278,10 ton odpadu)

Oznámenia do pozornosti

Viac oznámení

Skip to content