Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozor

⚠️ Úplná  uzávierka  cesty Predajná –  Lopej 111/2379 od 10. 4. – 3. 6. 2024

Oznamujeme občanom, že cesta 111/2379 smer Predajná – Lopej bude úplne uzavretá z dôvodu rekonštrukcie priepustu  križujúci vodný tok Veľký Grápeľ v km. 7,298.

Práce spojené s úplnou uzávierkou sú naplánované v termíne : od 10. 04. 2024 do 03. 06. 2024
⚠️ TLAČOVÁ SPRÁVA SSC – práce na úsekoch cesty I/66 Banská Bystrica – Brezno od 2. 4. 2024


⚠️🧸 VYHLÁSENIE mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vydal dňa 22. marca 2024 príkaz prednostu okresného úradu č. 2/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Mimoriadna situácia je vyhlásená od polnoci 22. marca 2024 na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom.

V zmysle uvedeného príkazu Vás upozorňujeme na možný prípadný výskyt medveďa hnedého v intraviláne obce.

V prípade spozorovania pohybu medveďa v našom katastrálnom území (to znamená v obci, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158 alebo 112.

Bližšie informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webovej stránke https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.Príkaz prednostu Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2024 o výhlasení mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí


🔥 USMERNENIE – Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti pri vypaľovaní suchých porastov

👌 OZNAM – Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Skip to content